Kaapelin eristeessä on ollut naarmu tai painauma, jonka seurauksena kosteus on päässyt eristeen alle ja aiheuttanut vian. Tässä tapauksessa kaapelin vikaantumiseen oli mennyt noin kaksi vuotta. Kuva: Tukes

Tukes: Kaivutyö ja sähkökaapeli on vaarallinen yhdistelmä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan joka vuosi tapahtuu kymmeniä vaaratilanteita, kun kaivinkone osuu jännitteiseen sähkökaapeliin. Kaapeliin osuminen voi aiheuttaa sähköiskun ja pahimmassa tapauksessa kuoleman tai vammautumisen. Kaivukohteen kaapelit pitää selvittää etukäteen. 

Kaapelin eristeessä on ollut naarmu tai painauma, jonka seurauksena kosteus on päässyt eristeen alle ja aiheuttanut vian. Tässä tapauksessa kaapelin vikaantumiseen oli mennyt noin kaksi vuotta. Kuva: Tukes

Tukes kertoo saavansa kuukausittain ilmoituksia vaaratilanteista, joissa jännitteisiä sähkökaapeleita on kaivettu esiin. Ilmoituksia tekevät pääasiassa jakeluverkkoyhtiöt ja sähköurakoitsijat, ja ne koskevat yleensä sähkö- tai maanrakennusalan ammattilaisille sattuneita tapauksia. Vakavilta onnettomuuksilta on viime vuosina vältytty, mutta onnettomuusriski on aina olemassa.

Sähkökaapeleiden sijoittaminen maan alle on Suomessa yleistynyt jo yli kymmenen vuoden ajan. Kaivualueella mahdollisesti olevat kaapelit on selvitettävä ennen kaivutyön aloittamista, Tukes toteaa. Tällöin välttyy sekä onnettomuuksilta että taloudellisilta seurauksilta. Kaapelin katkaiseminen aiheuttaa aina keskeytyksiä sähkönjakeluun ja korjauskustannuksia kaivajalle. 

– Esimerkiksi Johtotieto- ja Kaivulupa.fi-palveluista saa yhdellä selvityksellä tiedon myös vesi-, kaukolämpö- ja maakaasuputkien sekä valokuidun sijainnista ja omistajista kaivualueella. Useilta sähköverkkoyhtiöiltä saa kaapelinäytön ilmaiseksi, kun sen pyytää riittävän ajoissa, sanoo Tukesin ylitarkastaja Hennamari Valkeinen.

– Jos kaikesta valmistautumisesta huolimatta kaivun aikana tulee esille kaapeleita, työ on keskeytettävä välittömästi ja selvitettävä kaapelin omistajalta, miten asiassa edetään. Vaikka kaapelin kaivaminen esiin ei aiheuttaisi välitöntä sähköiskun vaaraa kaivutilanteessa, sähköalan ammattilaisen on tarkistettava kaapeli mahdollisen eristevaurion varalta, Valkeinen toteaa.

Mitättömältäkin näyttävä painauma eristeessä voi Tukesin mukaan myös myöhemmin aiheuttaa kaapelin vikaantumisen ja sen myötä hengenvaaraa. Vikapaikan selvittäminen jälkikäteen on haastavaa. Se aiheuttaa keskeytyksiä sähkönkäyttäjille sekä lisäkustannuksia kaapelinhaltijalle ja vian aiheuttajalle. Kaapelin vaurioituminen saattaa myöhemmin aiheuttaa hengenvaaraa, vaikka kaapelia käsittelisikin sähköalan ammattihenkilö.