Kuvan biokaasulaitos ei liity Tornion hankkeeseen. Kuva: ADMC Pixabay

Tornion biokaasulaitoksen investointisuunnittelu käynnistyy

Torniossa toimiva kehitysyhtiö Business Tornio Oy ja Tornion Energia Oy ovat tehneet alustavan sopimuksen biokaasulaitoksen investointisuunnitelman laatimisesta Tornioon. Mahdollinen investointipäätös tehdään aikaisintaan vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Kuvan biokaasulaitos ei liity Tornion hankkeeseen. Kuva: ADMC Pixabay

Tornion kaupungin ja paikallisten yritysten omistama elinkeinoyhtiö Business Tornio hallinnoi Lapin liiton ja kuntien osarahoittamaa Lapin Kaasutaloussuunnitelma -hanketta (EAKR). Yksi hankkeen päätavoitteista on selvittää Lapin maakunnan kaasun liikennekäytön potentiaali kaasuntankkausverkoston kehittymisen näkökulmasta sekä biokaasun tuotannon edellytykset valikoiduissa kohteissa.

Bio- ja kiertotalouden konsultointiin erikoistuneen Macon Oy:n toteuttaman selvityksen mukaan biokaasun tuotantolaitos sekä tankkausasemia olisi järkevää ja kannattavaa sijoittaa Meri-Lapin alueelle. Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi on kaavailtu Torniossa sijaitsevan Jäkälän jätekeskuksen aluetta.

Selvityksen tulosten myötä laaditaan investointisuunnitelma ja selvitetään potentiaalisia yhteistyökumppaneita sekä käydään tarkemmat neuvottelut kumppaneiden, laitetoimittajien ja alihankkijoiden kanssa.

Tornion Energia Oy:n toimitusjohtaja Merja Nelimarkka pitää biokaasulaitosinvestointia erittäin mielenkiintoisena lisämahdollisuutena yhtiön toiminnan kehittymisen näkökulmasta.

– Energia-ala on juuri nyt monella tapaa murroksessa, ja yhtiön on tärkeä olla tiiviisti mukana uusien mahdollisuuksien rakentamisessa, Nelimarkka sanoo.

– Lapin Kaasutaloussuunnitelma -hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden ja selvitysten osalta nyt käynnistyvä investointisuunnitelman laatimiseen tähtäävä selvitystyö yhdessä Tornion Energia Oy:n kanssa on juuri sellainen askel kohti konkreettisia toimia, johon meidän tulee aina kehittämistyössä pyrkiä, Business Tornio Oy:n toimitusjohtaja Marko Alamartimo toteaa.

Toteutuessaan biokaasulaitosinvestoinnin työllistämisvaikutukset ovat noin 10 henkilöä ja kokonaisinvestoinnin suuruus on tämänhetkisten tietojen mukaan noin 7 miljoonaa euroa.  Tämänhetkisen arvion mukaan biokaasua voisi valmistua Torniossa vuoden 2023 lopulla.