Tillinmäen päiväkoti

TM_018Espoon sivistystoimen suomenkielisen varhaiskasvatuksen käyttöön rakennetussa Tillinmäen päiväkodissa on jo hieman suunniteltua enemmän lapsia, mikä kielii alueen yhä kasvavasta tarpeesta. Kuudessa ryhmässä on yhteensä 90 lasta, ja työntekijöitä talossa on 18 henkeä.
Uudisrakennuksen on suunnitellut työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto a-konsultit Oy ja AFKS. Pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Jyrki Iso-Aho ja projektiarkkitehtina Tapani Lehtinen.

Voimakasta rakentumista

Espoon kaupungin Tilakeskus ja sivistystoimi tekevät tiivistä yhteistyötä toimintansa kehittämiseksi, sekä yleisellä tasolla että yksityiskohtaisesti kunkin yksittäisen päiväkotihankkeen parissa, kertoo rakennuttaja-arkkitehti Juha Hovinen Espoon kaupungin Tilakeskuksesta.

TM_029– Espoo on Pohjoismaiden nopeimmin kasvava kaupunki, jonka asukasmäärä on kymmenkertaistunut 50 vuodessa. Läntisessä Espoossa Länsiväylän pohjoispuolella sijaitsevat Saunalahden ja Tillinmäen alueet ovat juuri nyt voimakkaasti rakentumassa olevia ja tiivistyviä alueita. Ne ovat joutuneet turvautumaan aikaisemmin Länsiväylän eteläpuolisen Espoonlahden palveluihin. Tillinmäen päiväkoti on yksi alueen monista ajankohtaisista uudisrakennushankkeista, joilla palvelut tuodaan lähelle niitä tarvitsevia uusia kaupunkilaisia.

– Alueen asukkaita palvelemaan on valmistunut ensimmäisenä Saunalahden lastentalo (esitelty Projektiuutisissa 3/2011). Parhaillaan valmistuu Saunalahden koulu, jonka tiloista huomattava osa tulee palvelemaan ensimmäiset vuodet päiväkotina. Alueella on lisäksi kaavoitusvaiheessa tontit kahdelle uudelle päiväkodille.

Juha Hovisen mukaan Espoon Tilakeskuksen johdonmukaisena periaatteena ovat päiväkotien osalta yhteiset tavoitteet ja tilaohjelmat.

– Mutta arkkitehtuuri on paikallista ja ainutkertaista. Uudet kaupunginosat tarvitsevat kiinnekohtia, jotka luovat paikallista identiteettiä, ja tarjoavat uudisasukkaille mahdollisuuden sosiaaliseen integroitumiseen. Tillinmäen päiväkoti on tästä uusin esimerkki. Päiväkoti on veistoksellinen julkinen palvelurakennus, jonka ulkokuori on säänkestävää esipatinoitua Rheinzink-sinkkipeltiä. Perusmuodosta ”leikatut” osat ovat lämpökäsiteltyä mäntyä. Ratkaisulla on tässä sekä käytännöllinen että symbolinen ulottuvuus: rakennuksella on kova suojaava kuori ja pehmeä sydän. Päiväkodissa on myös onnistuttu välttämään käytävämäisyyttä, sillä valoisa aulakin palvelee leikkiä ja liikkumista.

Tehokkuutta ja joustavuutta

TM_001Päiväkodin rakennuspaikka oli vanhaa metsittynyttä peltomaata, jota ympäröi parhaillaan täydentyvä pientaloasuinalue kolmelta suunnalta. Tontti laski loivasti etelään kohti pientä puroa niittymäisellä puistoalueella.

Kohde on arkkitehtuuriltaan normaalia tavoitetasoa, eli luokka A. Rakennuksen ja pihan elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 vuotta, sekä perustuksien ja kantavan rungon osalta 100 vuotta. Rakennuksen ja tontin suunnittelussa pyrittiin elinkaarikustannuksiltaan tehokkaisiin ratkaisuihin.

Elinkaariedullisuuteen ja energiatehokkuuteen pyrittiin suunnittelemalla rakennus kompaktiksi ja optimoimalla vaipan ala. Ikkunat suunnattiin lämpötalouden ja luonnonvalon hyödyntämisen kannalta tehokkaiksi, ja auringon aiheuttama ylilämpeneminen ehkäistiin ensisijaisesti ulkopuolisella aurinkosuojauksella.

Muuntojoustavuuteen pyrittiin valitsemalla pysty- ja vaakarakenteet siten, että ne sallivat joustavan käytön ja myöhemmät tilamuutokset myös jännevälien, kerroskorkeuden ja hyötykuormamitoituksen osalta.

Hyvä lämmöneristys ja tiiveys saavutettiin muun muassa huolellisien lävistyksien ja saumojen avulla; tavoitteena oli ilmavuotoluku n50 = 1 1/h. Ilmanvaihdon energiatalous huomioitiin jakamalla päiväkoti käyttövyöhykkeisiin sekä lämmön talteenotolla. Sisäilmaston tavoitearvona oli S3-luokkaa.

Suuren ja pienen jännite

Tillinmäen pientaloalueella on eri-ikäistä rakennuskantaa, ja alue täydentyy jatkuvasti. Tavoitteena oli, että päiväkoti osaltaan täydentää paikan omaleimaista identiteettiä, sekä viestii toiminnastaan julkisena rakennuksena.

TM_032Uusi päiväkoti on pohjaratkaisultaan monimuotoinen. Kadunpuoleiset, sinkkilevyllä verhotut julkisivut ovat korkeimmalta kohdaltaan yli kahden kerroksen korkuiset, muodoltaan suorat ja korkeudeltaan päätyihin laskevat. Korkeimman kohdan alla on täyskorkea, avara sisäänkäynti.

Ulkokaton muoto on vain yhteen suuntaan kallistuva ja pulpettimainen. Katto jatkuu samassa kaltevuudessa piha-alueen ympäri ylittäen matalimmalla kohdallaan varaston sekä sisäpihaa rajaavan portin.

Oleskelupihan puolella on sisäänpäin kaartuva puuterassi, joka jatkuu ulkoseinän kulmikkaisiin sisäänvetoihin. Sisennykset rikkovat pihanpuoleisen julkisivun muotoa, ja tarjoavat lasiseinän kautta esteettömät näkymät sisätilan ja piha-alueen välille.

Terassilta on kolme sisäänkäyntiä kuraeteisineen lapsiryhmien tiloihin. Terassi muodostaa helposti valvottavan alueen, jossa ulkoiluasuiset lapset voivat odottaa yhteistä leikkipihalle siirtymistä.

Ulkoseinän polveilun muodostamia kulmikkaita erkkerimäisiä sisätiloja on ryhmien yhteisessä käytössä lukunurkkana, musisoinnissa ja muussa pienryhmätyöskentelyssä. Varsinaiset ryhmätilat on sijoitettu pääosin rakennuksen ulkokehälle kadun puolelle.

Johtavan arkkitehtonisena teemana Tillinmäen päiväkodin suunnittelussa oli suuren ja pienen, sekä julkisen ja intiimin välinen jännite. Tätä tematiikkaa tuovat esiin kadunpuoleisen julkisivun tumman jylhä sinkkilevyverhous ja sen vastapainona sisäpihan puoleinen lämmin puuverhous. Sisätiloissa korkeat ryhmähuoneet vaihtuvat kotoisiksi nurkkauksiksi sisäpihan puolella olevien korkeiden ikkunoiden äärellä.

Päiväkodin suunnittelussa otettiin erityisesti huomioon myös liikunnan mahdollistaminen: keskeisesti sijoitettu liikuntasali sai urheilutiloihin soveltuvan lattian. Sujuvat kulkureitit, tilojen linkittämien toisiinsa, läpinäkyvyys, sekä riittävä valaistus suunniteltiin lisäämään tilojen turvallisuutta.

Iltakäyttöä varten sali on järjestetty omaksi toiminnalliseksi osastokseen. Sali voidaan myös yhdistää muihin tiloihin, mikä monipuolistaa edelleen käyttöä.

Sisustamista lapsille

TM_049Tillinmäen päiväkodin sisustuksen suunnittelivat yhdessä arkkitehtuurisuunnittelustakin vastanneet Arkkitehtitoimisto a-konsultit Oy ja AFKS Architects Oy yhdessä käyttäjän edustajien kanssa. Päiväkodin johtaja Nina Särkilahti oli hankesuunnittelusta saakka tiiviisti mukana päiväkodin suunnittelussa niin itse rakennuksen kuin sisustuksenkin osalta.

Jylhän pääjulkisivun vastapainona sisustus on luonteeltaan pehmeä ja lapsenomainen, kuten päiväkotiin sopiikin. Värimaailma on vaalea, lukuun ottamatta muutamaa kirkasväristä seinää lapsiryhmien sisäänkäyntien läheisyydessä. Väripilkkuja tuovat lisää lasten tavarat ja pienryhmätilojen rennot kalusteet.

Päiväkodinjohtaja Särkilahti on erityisen tyytyväinen siihen, että suunnittelussa on huomioitu tilojen äänimaailmaa muun muassa akustoivien pintamateriaalien avulla. Tekstiilipintaiset levyt ja sisäkattojen perforoidut akustiikkapaneelit pitävät äänimaailman miellyttävänä päiväkodin korkeimpienkin tilojen kohdalla.
Useat huonekalut on käyttäjän toiveen mukaisesti varustettu pyörillä, joten mahdollinen tilojen sisustuksen muuntelu voi tapahtua ergonomisesti.

Sisäpihalle ulkonevien eteisten ja liikuntasalin massojen väliin jäävät korkealla ikkunalla varustetut tilat ovat hyötykäytössä pienryhmätiloina ja lukunurkkana. Näissä nurkkauksissa on integroidut kaapistot, joissa säilytetään kuhunkin tilaan kuuluvia, kaikille ryhmille yhteisiä tarvikkeita, kuten soittimia ja välineitä.

Puurunkoinen päiväkoti

Tillinmäen päiväkodin rakennesuunnittelun vaativuusluokka oli A, ja hanke sisälsi myös vaatimusluokan AA rakenteita.

Rakennuspaikan maapohjalle oli ominaista heikko maapohjan kantavuus. Alueelle ei voitu ajaa raskaita työkoneita vahvistamatta ensin maapohjaa erikseen.

Tontin pintakerrosten alapuolella oli pehmeää savea noin 4 8 metriä. Näistä syistä rakennus perustettiin paaluille, ja piha-alueet syvästabiloitiin painumien rajoittamiseksi. Stabilointipaaluja tuli parisen tuhatta, ja itse rakennus perustettiin noin parinsadan teräspaalun päälle.

Päiväkotirakennuksen rakenneratkaisun valintaan vaikuttivat muun muassa arkkitehtuuri ja ympäröivä pientaloalue. Uudisrakennuksen toteutukseen valittiinkin puurunko.

Diplomi-insinööri Tero Nylander rakennesuunnittelusta vastanneesta Wise Group Finland Oy:stä arvioi Tillinmäen päiväkodin vaativaksi kohteeksi, jonka rakennesuunnittelu vaati noin nelikertaista työmäärää normikohteeseen verrattuna. Rakennus on erityisen monimuotoinen ja omaa Nylanderin mukaan noin 40 ulkonurkkaa.

Työvoittoinen kohde

TM_023Tillinmäen päiväkodin rakennustyömaan vastaava työnjohtaja Anssi Lempiäinen Rakennuskartio Oy:stä kuvailee uudisrakennusta erittäin työvoittoiseksi.

– Uudisrakennuksen rakennetta kuvannee se, että valmisristikoita ei juurikaan voinut käyttää. Puurunko tehtiin paikalla, ja erityisesti korkea puinen yläpohjarakenne vaati paljon. Haasteena olivat myös kantavat rakenteet: erisuuntaiset, eri aineksista olevat, erilaisissa kulmissa nousevat palkistot, joiden päälle rakennettiin erilaisia päällekkäisiä rakennepaksuuksia.

– Yllätys oli oikeastaan seinäpellityksen materiaalin saamisen hankaluus. Lähes täyttä sinkkiä olevaa peltiä ei määrätyllä värisävyllä saanut kuin melkoisella toimitusajalla.

Työmaan alkuvaiheen maanrakennus- ja pohjatyöt kestivät pari kuukautta, mikä kiristi aikataulua. Kesälomien ajoittuminen rakennesuunnitelmien kannalta vaikeaan kohtaan tiukensi aikataulua entisestään.

Lempiäisen mielestä suunnittelun rajauksiin tulisi kiinnittää kohteissa enemmän huomiota.

– Rakennus- ja rakennesuunnitelmiin tulee sisältyä esimerkiksi seinämäiset lasirakenteet. Jo mitoitusperusteet tulevat muun muassa tilan käyttötarkoituksesta, palomääräyksistä, mahdollisesta tungoskuormasta jne. lähtötiedoista.

– Nyt valmiina päiväkodin kokonaisuus näyttää hienolta ja ympäristöönsä sopivalta.

Hyvää palautetta

Tillinmäen päiväkoti avattiin huhtikuussa käyttäjille. Lapsiryhmät muotoutuvat vuosittain riippuen alueen hoitotarpeesta; vähintään yksi ryhmä on pienimpiä lapsia varten. Tällä hetkellä päiväkodissa on 90 lasta kuudessa ryhmässä, ja ikäjakauma on tasapuolinen.

Sekä päiväkodin henkilökunta että lasten vanhemmat ovat antaneet tiloista hyvää palautetta. Erityistä kiitosta on saanut tilojen valoisuus ja vaihtelevuus. Kritiikkiä ovat saaneet lähinnä sisäpihan sulkevan portin käytön hankaluus sekä varsinaisen piha-alueen yksitoikkoisuus.

Päiväkodin välittömässä läheisyydessä asuvista jotkut ovat vierastaneet uudisrakennuksen jylhän tummaa julkisivumateriaalia, mutta Tillinmäen toistaiseksi ainoana julkisena rakennuksena päiväkoti on lunastanut paikkansa alueen ykkösenä.

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.