Tietomallit tehostavat rakentamista lukuisilla eri tavoilla. Pasilan Triplan jokaisesta asunnosta on olemassa tietomalli, jota omistaja voi hyödyntää tehdessään materiaali- ja muutostyövalintoja.

Tietomallien käyttämisestä toimintatapa YIT:llä

Vuoden alusta YIT:n Suomen asuinrakentaminen muuttui tavalla, joka ei välttämättä näy ulospäin, mutta jonka vaikutukset ovat suuret uusille hankkeille. YIT:ssä päätettiin, että jatkossa kaikki uudet asuinkohteet tehdään tietomalli- eli BIM-kohteina.

Tietomallit tehostavat rakentamista lukuisilla eri tavoilla. Pasilan Triplan jokaisesta asunnosta on olemassa tietomalli, jota omistaja voi hyödyntää tehdessään materiaali- ja muutostyövalintoja.

Käytännössä, ennen kuin YIT:n asuinrakennus valmistuu fyysisesti, on siitä tehty lähes täydellinen digitaalinen kopio, joka tehostaa suunnittelua, rakentamista ja päivitettynä myös kunnossapitoa. Uusi tapa toimia on iso harppaus aiemmasta.

”Haluamme tehdä tietomallien käyttämisestä koko YIT:n kattavan toimintatavan. Oleellista on levittää osaaminen mahdollisimman tasaisesti koko organisaatioon. Enää ei riitä, että tietomalleja hyödyntävät vain muutamat osaajat”, kertoo YIT:n Asumisen kehitysjohtaja Marko Oinas.

Alkuvuoden ison muutoksen jälkeen tietomalleista on tulossa näkyvä osa työmaita kaivinkoneiden, työmaakonttien ja nostureiden rinnalle.

”BIM viedään kaiken muun kaluston tavoin työmaalle. Meillä on kokeiltu rakennusalueella työmaan kestäviä ja tietomalleja pyörittäviä tabletteja kuin myös BIM-kioskeja, joissa tietomalleja voi tarkastella tietokoneella. Työmaa ja alihankkijatkin ovat hyötyneet malleista.”, Oinas sanoo.

Lisää nopeutta, tehokkuutta ja varmuutta rakentamiseen

BIM mahdollistaa tiedon hyödyntämisen ja virtaamisen hankkeiden kaikissa vaiheissa: alussa, kun lasketaan kustannuksia, määriä sekä aikatauluja ja törmäytetään suunnitelmia ja myöhemmin myynnissä ja markkinoinnissa sekä jatkokehittämisessä.

Tieto jalostuu samalla kun sitä työstetään; 3D-mallista voidaan hakea vaikkapa eri elementtien ja materiaalien määriä ja sijainteja hyvinkin tarkalla tasolla.

”BIMin avulla tiedon laatua saadaan parannettua ja geometristä sekä visuaalista suunnittelutietoa muunnettua numeeriseen muotoon, jolloin sitä voidaan hyödyntää paljon aiempaa laaja-alaisemmin”, Oinas sanoo.

Kyse ei ole vain perinteisen suunnittelun muuttamisesta kolmiulotteiseksi. Tehokkuutta rakentamiseen tuo se, että suunnittelussa voidaan BIMin ansiosta hyödyntää aiempaa enemmän ja paremmin valmiita rakenteita ja esivalmisteita.

”Rakennusalalla tehdään turhan paljon alusta loppuun uniikkeja kohteita.”

Tietomallin merkitys korostuu hankekoon kasvaessa

Suomen lisäksi YIT on kehittänyt ja käyttänyt tietomalleja myös muilla markkinoilla, erityisesti Venäjällä. YIT:n Moskovan kehitysjohtaja Juha Rissanen kertoo, että tietomallien hyödyntämisessä laitettiin silmään uusi vaihe neljä vuotta sitten.

”Otimme tietomallit käyttöön kohteissamme ja laajensimme osaamista läpi talon. Nyt meillä on noin 70 BIMin aktiivikäyttäjää, ja suunnilleen 200 henkilöä hyödyntää BIM-lähtöistä tietoa ja mallinnusta.”

Tietomallien hyödyt korostuvat entisestään isoissa rakennushankkeissa, joita esimerkiksi Venäjällä on paljon. Kun Suomessa asuinrakennuksessa on keskimäärin 40–60 asuntoa, Venäjällä niitä on pääosin 160–200. Muutamissa suurimmissa hankkeissa jopa 600–700 asuntoa.

Mittakaavan kasvaessa tietomallin merkitys korostuu, esimerkiksi silloin, kun sattuu virheitä.

”Hintalappu on hyvin erilainen riippuen siitä, löytyykö sata euroa kustantava virhe rakennuksen jokaisesta asunnosta, kun asuntoja on 400 viidenkymmenen sijaan”, Rissanen huomauttaa.

YIT käyttää myös infrahankkeissaan tietomalleja. Tietomalliasiantuntija Jari Pelkosen mukaan parantunut kokonaisymmärrys hankkeista, vähäiset häiriöt ja oikea-aikaiset toimenpiteet tuovat merkittäviä säästöjä.

”Tietomallien ROI on todella hyvä, kun tietomallit otetaan mukaan heti suunnittelun alkuvaiheessa.”

Tietomalleista on lukuisia hyötyjä myös asukkaille

Keski-Pasilaan nousevassa kaupunkikeskus Triplassa tietomalleja on hyödynnetty kautta linjan, kertoo YIT:n tietomalliasiantuntija Janne Salin. Triplassa tietomalleja voi tarkastella lisäksi luovilla ja uusilla tavoilla.

Triplan 3D-mallit ovat niin kehittyneitä, että niissä pääsee liikkumaan ja tutkimaan yksityiskohtia hieman kuin videopeleissä.

”Triplan työmaalla on virtuaalilasit, joiden avulla tietomalleja voidaan havainnollistaa työmaaväelle ja vieraille”, Salin kertoo.

Pasilan Triplan jokaisesta asunnosta on olemassa tietomalli, jota omistaja voi hyödyntää tehdessään materiaali- ja muutostyövalintoja. Huoneiden mittakaavasta saa asiakas paremman käsityksen malliin lisättävien esimerkkikalusteiden avulla.

Myös Venäjällä on tavoitteena hyödyntää tietomalleja yhä enemmän asukkaiden palvelemisessa. Rissanen kertoo, että pian Venäjän kaikista myyntikonttoreista löytyy virtuaalilasit, joiden avulla ostaja pääsee kävelemään tulevassa asunnossaan.

”Tiukkenevassa asuntomarkkinassa BIM auttaa meitä pysymään kisassa mukana ja menestymään. Tietomalleista saa hyötyä rakentamisen kaikissa vaiheissa ja ne lisäksi auttavat vastaamaan asiakkaiden odotuksiin”, Salin toteaa.