Helsingin Messukeskus ? Teräselementin referenssikohde

Teräselementti Oy aloittaa viennin Ruotsiin ja Norjaan

Suomalainen teräs- ja julkisivurakentamisen erikoisosaaja Teräselementti Oy aloittaa viennin Pohjoismaihin vuoden 2020 alusta lähtien. Alkuvaiheessa yritys keskittyy Ruotsin ja Norjan markkina-alueille, joihin markkinoidaan erityisesti runkorakenteiden erityisosaamista.

Helsingin Messukeskus – Teräselementin referenssikohde

”Teräselementin kotimaan toiminta jatkuu normaalisti, mutta nyt käännämme katseet myös Suomen rajojen ulkopuolelle ja haemme kasvua laajemmilta Pohjoismaisilta markkinoilta. Tavoitteenamme on pitkäjänteisen vientiliiketoiminnan rakentaminen ja liikevaihdon kasvattaminen merkittäväksi osaksi liiketoimintaa. Tästä syystä vientitoimintaan on perustettu nyt oma yksikkönsä”, kertoo Teräselementin uudesta vientiyksiköstä vastaava vientijohtaja Mikael Rinne.

Teräselementti on toteuttanut 1990- ja 2000-luvuilla vientikohteita esimerkiksi Venäjälle, Islantiin, Ruotsiin ja Norjaan. Yrityksen strategisena tavoitteena on ollut pitkään lisätä viennin osuutta.

”Nyt löysimme sopivan henkilön vetämään toimintaa ja vastaamaan kokonaisuudesta. Mikaelilla on vankka kokemus Pohjoismaiden markkinoinnista, ja uskomme, että hänen johdollaan pystymme laajentamaan toimintaamme onnistuneesti ja palvelemaan jatkossa asiakkaita myös Suomen rajojen ulkopuolella”, sanoo Teräselementin toimitusjohtaja Ville Helenius.

Teräselementin ensisijaisena tavoitteena on uuden liiketoiminnan rakentaminen ja projektien hankkiminen uusilta markkina-alueilta. Toiminnan kehittyessä vientiyksikköön rekrytoidaan lisää osaajia Pohjoismaihin Teräselementti toteuttaa projekteja sekä tuotetoimituksina että asennettuna.

”Lempäälän-tehtaassa valmistetut tuotteet ovat merkittävä osa Teräselementin portfoliota, ja tuotteet myös vientikohteisiin tulevat ensisijaisesti Lempäälästä. Hyödynnämme sekä omia että strategisia yhteistyökumppaneita vientiprojekteissamme. Asennuksesta vastaavat jatkossa paikalliset, luotettavat kumppanimme”, sanoo Rinne.

”Teräselementin vahvuutena on monipuolinen osaaminen ja osaamisen ketterä hyödyntäminen. Yritys on tehnyt investointeja uusimpaan tekniikkaan ja hyödyntänyt tietomalleja jo vuosia systemaattisesti. Uskon, että myös suomalaisuus on vahva kilpailuvalttimme Pohjoismaisilla markkinoilla”, sanoo Rinne.