Tamperelainen yritys kehitti sovelluksen rakennustyömaiden etävalvontaan

Suomalaisten rakennustyömaiden lisäksi sovellus on jo käytössä myös Tanskassa.

Buildien sovelluksen avulla rakennustyömaiden paperityöt, valvonta ja tarkastukset voidaan hoitaa digitaalisesti. Valvonta perustuu työmaan tehokkaaseen ja reaaliaikaiseen dokumentointiin. Sovelluksessa rakentamisen työvaiheet voidaan dokumentoida muun muassa valokuvien avulla. Tällöin rakennushankkeen tilaaja näkee kuvavirrasta, miten työvaiheet on tehty.

Kun rakentamisen etenemistä voi seurata sovelluksen dokumenttipankista, vältytään turhilta työmaakäynneiltä, joihin rakentamisen laadunvalvonta on perinteisesti perustunut.

– Rakennushankkeen aikana poikkeamia esiintyy sadan prosentin varmuudella. Jos digitaalisia ratkaisuja ei ole käytössä, joutuu rakennuttaja käymään työmaalla säännöllisesti toteamassa, mitä siellä tapahtuu ja mitä sinne kuuluu. Se ei ole järkevää, ja monella työmaalla se on tällä hetkellä vallitsevissa olosuhteissa jopa kiellettyä, kertoo Buildien toimitusjohtaja Taneli Ristmeri.

Ristmeren mukaan Buildie-sovellukselle on ollut paljon kysyntää jo ennen poikkeusoloja, mutta koronapandemian aikana Buildie on muodostunut tärkeäksi työkaluksi yhä useamman rakennustyömaan arjessa. Rakennustyöt on yhä tehtävä paikan päällä, mutta moni muu projektin vaihe on digitalisoitavissa.

– Poikkeustilan vuoksi kaikki kokoukset tulee pitää etänä ja työvaiheita tarkastellaan ensisijaisesti Buildie-sovelluksen avulla. Ilman Buildieta kuvia lähetettäisiin sähköpostilla, mikä olisi aivan hallitsematonta. Olosuhteista riippumatta nyt dokumentointimme taso pysyy täysin ennallaan. Sama pätee laadunvalvontaan. Nähdäkseni sen laatu ei ole heikentynyt poikkeustilan aikana, kertoo Lahti Aquan rakennuttamisinsinööri Pekka Kaikkonen.

Laadunvalvonnan lisäksi sovelluksella voidaan toteuttaa työmaiden turvallisuusmittauksia, erilaisia katselmuksia ja tarkastuksia sekä täyttää työmaapäiväkirjaa. Kun toiminnot ovat yhdessä mobiilisovelluksessa, kaikki työmaan osapuolet pääsevät näkemään reaaliaikaisesti, mitä työmaalla tapahtuu.

– Monelle toimijalle on tullut haasteita arkeen, jos digitaalisia ratkaisuita ei ole hyödynnetty aikaisemmin laadunvalvonnassa ja dokumentoinnissa. Meidän toimintaamme poikkeustilanne ei ole aiheuttanut merkittävää muutosta, sillä digitaalinen toimintamalli kuuluu rutiineihin, kertoo koronan vaikutuksista Vaasan kaupungin kunnallistekniikan työnjohtaja Jukka-Pekka Raja-Aho.