Projektipäällikkö Antti Nieminen, Novasähkön hallituksen puheenjohtaja Terho Leinonen, sähköasentaja Marko Karhe ja toimitusjohtaja Eerik Leinonen luovutetun kohteen taukokahviossa. Kuva: Petri Kivinen

Tamperelainen Novasähkö on vuoden sähköurakoitsija

Vuoden 2018 sähköurakoitsijaksi on valittu tamperelainen Novasähkö Oy. Yrityksen toimitusjohtaja Eerik Leinonen ja hallituksen puheenjohtaja Terho Leinonen vastaanottivat tunnustuksen Sähköurakoitsijapäivillä.

Projektipäällikkö Antti Nieminen, Novasähkön hallituksen puheenjohtaja Terho Leinonen, sähköasentaja Marko Karhe ja toimitusjohtaja Eerik Leinonen luovutetun kohteen taukokahviossa. Kuva: Petri Kivinen

Yrityksen perusti 25 vuotta sitten insinööri Matti Riihijärvi, joka johti yritystä 17 vuoden ajan. Vuonna 2010 Riihijärven jäädessä eläkkeelle yritys siirtyi kokonaan Terho Leinosen omistukseen. Nykyisin poika Eerik Leinonen on mukana omistuksessa ja aloitti vuosi sitten toimitusjohtajana.

Yrityksen johto on jo Riihijärvestä lähtien antanut aikaansa myös alan yleisen kehittämisen hyväksi niin Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton hallituksessa, asiantuntijaryhmissä, Pirkanmaan alueosastossa kuin mm. Tampereen ammattikorkeakoulun toiminnassa.

STUL:n jäseneksi Novasähkö hakeutui vain pari vuotta perustamisen jälkeen; yhteistä taivalta on siten kertynyt jo yli kaksi vuosikymmentä. Novasähkö on myös Turva-alan yrittäjät ry:n samoin kuin Sähkötekniset Työnantajat STTA ry:n jäsen.

Novasähkö teki vuonna 2017 liikevaihtoa noin 5,9 miljoonaa euroa tuloksen ollessa 363 000 euroa. Kuluvan vuoden liikevaihtoennuste on noin 5 miljoonaa euroa ja tulos noin 5 prosenttia.

Yritys on ollut kautta aikain taloudeltaan vahva eikä sen toimintahistoriassa ole yhtään tappiollista vuotta. Luottoluokitus AAA kertoo osaltaan yrityksen vakavaraisuudesta.

Kahdenkymmenen työntekijän voimin yritys pystyy tarjoamaan erittäin laajan repertuaarin sähköistysalan palveluja. Perinteisen sähköasennuksen lisäksi osaaminen kattaa mm. sähkölaitteistojen kunnossapidon ja huollon sekä turva-alan ratkaisut. Hallussa on myös ohjelmointiosaamista ja yritys on mm. KNX-partner.

Novasähkö on päässyt näyttämään luotettavuuttaan ja taitojaan vaativissa kohteissa, joihin lukeutuu useiden eri sairaaloiden ja niiden lääkintä- ja terveydenhoitotilojen sähköasennukset, kunnossapidot, lääkintätilamittaukset sekä mm. elintärkeiden varavoimaverkkojen rakentaminen. Yrityksen referenssilista on kaiken kaikkiaan kunnioitusta herättävä.

Yritys tarjoaa vuosittain 5-6 insinööriksi tai asentajaksi opiskelevalle nuorelle harjoittelu- tai kesätyöpaikan. Novasähkön tekniset toimihenkilöt ovat suurelta osin aloittaneet yrityksessä asentajina ja kouluttautuneet yrityksessä nykyisiin tehtäviinsä. Hyvinvoinnista työpaikalla kertoo pieni vaihtuvuus: työsuhteet ovat pitkiä eikä esimerkiksi viimeisen 10 vuoden aikana ole lomautettu tai irtisanottu ketään. Novasähköllä on erittäin nuorekkaat ja ammattitaitoiset  sähköasentajat. Vuoden aikana kolme asentajaa on jäänyt eläkkeelle, ja se avaa työmahdollisuuksia uusille henkilöille.

Novasähkö tunnetaan myönteisestä yrityskulttuurista ja luotettavuudesta. Työt on hoidettu sovitussa aikataulussa. Tasokkaasta liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisesta kertoo sekin, että viivästyssakkoihin tai sopimusriitoihin ei ole ajauduttu.

–  Novasähkön toiminnan alkuvaiheessa lamavuosina 1993-94 otettiin lähtökohdaksi luoda kaikille työpaikat asemasta riippumatta eli niin omistajille, toimihenkilöille kuin asentajillekin. Ajatuksena taustalla oli se, että vaikka markkinat ovat pienet, niin hyvällä asiakaslähtöisellä toiminnalla takaamme itsellemme työtä ja toimeentulon, muistelee Terho Leinonen.

–  Pidämme mielessä, että asiakas maksaa meidän kaikkien palkat. Meidän tulee toimia aina niin, että asiakas haluaa myös jatkossa tilata meiltä. Työ on osa elämäämme ja toimeentuloa se kannattaa tehdä niin että se tuottaa iloa itselle, perheelle ja asiakkaille. Ihminen muistuttaa meitä siitä, että huomioimme toiset omanlaisinaan yksilöinä ja arvostamme jokaista henkilöä edustaapa hän sitten omaa henkilökuntaa, asiakkaita tai yhteistyökumppaneita, selventää Terho Leinonen yrityksen arvomaailmaa.

Leinoset näkevät verkottumisen erikoisosaamista ja volyymia antavien toimijoiden kanssa hyväksi keinoksi tarjota entistäkin haastavampia ja suurempia kokonaisuuksia. Novasähköllä on verkostossaan useita vakiokumppaneita.

– Urakkatyömme ovat toistaiseksi rajoittuneet kokoluokkaan 0,5-2,5 miljoonaa euroa. Allianssimallia ei vielä ole kokeiltu, mutta vastaavan tyyppisiä yhteistyöhankkeita on vuosien varrella muutama ollut. Olemme avoimia kaiken muotoisille yhteistyökuvioille, mutta useimmiten olemme olleet sivu-urakoitsijan asemassa ja sen olemme kokeneet pääosin ihan toimivaksi malliksi, summaa Terho Leinonen.