EnerKey Sustainability & Energy Management System on Pohjoismaiden johtava vastuullisuuden ja energianhallinnan SaaS-palvelu. Kuva: Anssi Kumpula.

Tampereen Sähkölaitos ja EnerKey yhteistyöhön yritysten energianhallinnan palveluissa

EnerKey Sustainability & Energy Management System on Pohjoismaiden johtava vastuullisuuden ja energianhallinnan SaaS-palvelu. Kuva: Anssi Kumpula.


Tampereen Sähkölaitos tavoittelee jatkuvasti energiatehokkaampia ratkaisuja sekä omassa toiminnassaan että asiakkaiden energiavalinnoissa.

”Haluamme auttaa asiakkaitamme hallinnoimaan energiaratkaisujaan entistä energiatehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Powered by Enerkeyn kaltaiset energiahallinnan työkalut ovat tässä keskeisessä roolissa, jotta asiakkaat saavat tietoa energiakulutuksestaan ja kykenevät pienentämään hiilijalanjälkeään. Tämä pilottihanke antaa meille arvokasta tietoa asiakkaidemme tarpeista, joihin perustuen voimme kehittää parhaan energiaraportoinnin kokonaisuuden yhteistyössä asiakkaidemme, kuten Tampereen Tilapalvelut Oy:n, kanssa”, toteaa Sähkölaitoksen tuotepäällikkö Suvi Kyllönen.

Tampereen Sähkölaitos on mukana myös energiatehokkuussopimuksessa yhdessä satojen muiden suomalaisyritysten kanssa myös kaudella 2017–2025. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että energiatehokkuustoiminta on suunnitelmallista, käytössä on energiatehokkuusjärjestelmä ja toimenpiteistä raportoidaan vuotuisesti.

EnerKeyn vastuullisuuden ja energianhallinnan järjestelmä on sertifioitu vastaamaan sekä energianhallinta- (ISO 50001) että ympäristöjohtamisjärjestelmien (ISO 14001) laatustandardeja.

Vastuullisen energiankäytön lisäksi EnerKeyn tavoitteena on auttaa kumppaneitaan ja heidän loppuasiakkaitaan ilmastovaikutusten vähentämiseen. Tähän kuuluu niin päästöjen, jätteiden kuin liikennepolttonesteiden käytön seuranta ja vähentäminen. Myös laadukkaan sisäilman merkitys tilojen käyttäjille on suuri.

”Annamme kumppaneillemme ja asiakkaillemme konkreettiset työkalut osoittaa vastuullisen toiminnan vaikutukset. Järjestelmällisen seurannan, raportoinnin  ja analysoinnin avulla tehdyt toimenpiteet näkyvät suoraan vähentyneinä päästöinä, jätteinä, pienentyneenä energiankulutuksena ja parempana sisäilmana”, EnerKeyn Vice President Jaakko Huhta sanoo.