Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Talotekniikka-alalla näkyvissä jotain positiivistakin

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Noin 60 % vastaajista arvioi toimisto- ja liiketilarakentamisen vähenevän edelleen syksyä kohden mentäessä. Asunto- ja teollisuusrakentaminen pysyy ennallaan tulevana puolivuotiskautena. Asuntotuotannossa on kasvuodotuksia etenkin isommilla toimijoilla. Hienoista kasvupotentiaalia nähdään julkisessa uudisrakentamisessa. Uudisrakentamisen tilanne vaihtelee suuresti maakunnittain.

Koronarajoitusten seurauksena suuri osa muun muassa taloyhtiöiden suunnittelemista saneerauksista on aloittamatta. Suhdannekyselyyn vastanneet suhtautuvat kuitenkin positiivisesti kevään yhtiökokousten päätöksentekokykyyn, sillä juuri asuntokorjausten suhteen ollaan toiveikkaimpia; liki 30 % vastaajista ennakoi siinä kasvua. Asuntokorjausten kasvuun uskotaan useimmilla alueilla, positiivisimmat odotukset ovat Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

– Korjausrakentamisessa on orastavaa kasvupotentiaalia, mutta ikävä kyllä se ei riitä saavuttamaan hallituksen asettamia ilmastotavoitteita. Toisin sanoen korjausrakentamisen määrä pitäisi tuplata. Eli nyt tarvitaan järeitä kannustimia yhteiskunnan taholta, toimitusjohtaja Mika Hokkanen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä toteaa.

Noin 40 % vastaajista kertoo tilauskannan pysyneen viime syksystä ennallaan ja 18 %:lla tilauskanta on kasvanut. Pienentynyttä tilauskantaa raportoi 40 %. Jatkossa yli puolet arvioi tilauskannan pysyvän nykyisellä tasolla, kasvua arvioi 16 %. Täystyöllistävä tilauskanta on isommilla yrityksillä puoli vuotta ja pienemmillä kolme kuukautta.

Vastaajista reilu kolmasosa ei usko koronan vaikuttavan liikevaihtoon mitenkään. 37 % arvelee, että liikevaihto koronan takia laskee hieman ja merkittävää laskua liikevaihtoon arvioi 18 %.

– Suunnittelijoilla on jonkin verran parempi usko tilauskantaan ja tarjousten määrään suhteessa urakoitsijoihin, mikä viittaisi markkinoiden positiiviseen vireeseen kuluvan vuoden aikana. Tarjouksista myös suhteellisesti suurempi osa on johtanut tilaukseen, toteaa Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Markku Säkö.

Lomautettuna olevien työntekijöiden määrä on tällä hetkellä 3 %, eli alalla on käytännössä täystyöllistävyys. Vastaajat ennakoivat pientä työvoiman lisäystarvetta tulevaan syksyyn. Toisaalta ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on vain kohtalainen puolella vastaajista.

– Olemme huolestuneita talotekniikka-alan työvoimatilanteesta. Vaikka järjestönä vaikutammekin monin toimenpitein osaavan työvoiman riittävyyteen tulevaisuudessa, emme tule saamaan koulutusputkesta riittävästi osaavaa työvoimaa tulevaisuuden tarpeisiin. Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen ilman riittävää määrää talotekniikan osaajia on mahdotonta, sanoo Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin toimitusjohtaja Kai Puustinen.