Suomalaiskeksintö: IoT-kosteusmittaus estämään puurakennusten kosteusongelmia

Uusi mittari lähettää itsenäisesti reaaliaikaiset tiedot pilvipalveluun, josta ne ovat saatavilla mobiililaitteilla tai tietokoneilla.

Ero nykyisiin mittaustapoihin, joissa piikeillä varustettu mittari isketään puuhun tai puusta porataan näytepala, on kehittäjiensä mukaan merkittävä. Suurin etu on kertamittauksen vaihtuminen jatkuvaan seurantaan, joka on tärkeää, sillä puuelementti voi kastua ketjun eri vaiheissa.

Tieto kosteudesta saadaan välittömästi poikkeamista hälyttävän sovelluksen ansiosta.

Laitteen kiinnitysruuveja käytetään mittaelektrodeina, joilla saadaan mitattua puun kosteusprofiili kahdelta eri syvyydeltä.

– Tiedoista voidaan päätellä myös mahdollisen kastumisen ajankohta: onko kosteutta kertynyt kuljetuksessa, säilytyksessä, rakennusvaiheessa vai rakennuksen valmistumisen jälkeen, kertoo Wiiste Oy:n toimitusjohtaja Toni Luopajärvi.

Mittausteknologiaa pilotoitiin jo loppukesällä 2019 Jätkäsaaren Wood City 2:ssa ja viime marraskuussa Itävallan Wienin BOKU-yliopistossa.Tuotetta ollaan toimittamassa rakennuskohteisiin Englantiin ja Australiaan.

Yhteistyön taustalla oleva Combient Foundry on suurten yritysten yhteenliittymä, joka julkaisee jäsenyritystensä todellisiin liiketoimintatarpeisiin perustuvia haasteita ja etsii startupeja vastaamaan niihin.

– Voimme olla ensimmäinen puurakennusliiketoiminnan yritys, joka tarjoaa kosteuden tunnistusta koko toimitusketjun ja rakennusprosessin aikana työmaalla. Tämä ratkaisu voi tarjota digitaalisen varmuuden siitä, että rakennus on hyvässä kunnossa ja sen sisällä on terveellistä elää, kertoo Stora Enson digital scout Jyripekka Hiltunen.

Suurinta kysyntää laitteelle odotetaan puukerrostalojen tehdasvalmisteisten CLT-elementtien ja LVL-elementtien kosteuden mittauksesta. Laite soveltuu myös hirsitalovalmistajien tarpeisiin.

– Kansainvälisesti vakuutusyhtiöt, rahoittajat ja viranomaiset kiinnittävät kasvavassa määrin huomioita puurakentamisen kosteuden todentamiseen. Ratkaisumme vastaa tähän tarpeeseen, Wiisteen Toni Luopajärvi arvioi.