Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

STUL: Sähköurakoitsijoiden tuloskehitys vakaata

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n varsinaisten jäsenyritysten liikevaihdot kehittyivät vuonna 2018 suotuisasti. Sähköurakoitsijoiden taloudellinen asema on vahva. Yrityksistä pääosan kannattavuus parani ja se on keskimäärin hyvällä tasolla.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

STUL:n jäsenyritysten liikevaihdot ovat kasvaneet selvästi kolmen viime vuoden aikana. Vuonna 2018 keskimääräinen sähköasennusalan yritys ylsi 3,2 prosentin kasvuun. Vaikka kasvuvauhti hidastui edelliseen vuoteen verrattuna, se oli silti edelleen koko Suomen talouden kasvuvahtia nopeampaa ja linjassa muun rakentamisalan kanssa.

STUL:n mukaan leimaavaa on edelleen kehityksen epätasaisuus: parhaiten pärjänneen neljänneksen liikevaihto kasvoi 25 prosenttia tai enemmän ja heikoimman laski 13 prosenttia tai enemmän. Myös kokoluokittain tarkasteltuna liikevaihdon kehitys on epätasaista. 1-5 miljoonan euron liikevaihtoa tekevät yritykset kasvoivat keskimäärin 5,5 prosenttia, kun taas pienimpien yritysten liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla.

Kannattavuustutkimuksessa käsiteltiin vuoden 2018 tilinpäätöstietoja 738 yrityksen osalta. Mukana olleet yritykset työllistävät keskimäärin 7 henkilöä ja keskimääräinen liikevaihto on 548 000 euroa.

Tutkimuksessa analysoitujen yritysten keskimääräinen kannattavuus on parantunut vuodesta 2017 sekä käyttökatteella että nettotuloksella mitattuna. Käyttökatteen mediaani, 7,0 prosenttia, kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä edellisen vuoden tasosta ja se on korkeimmillaan seitsemään vuoteen.

Nettotulosprosentti kasvoi kaikissa kokoluokissa vuonna 2018. Hajonta on kuitenkin melkoinen: parhaimman neljänneksen nettotulosprosentti oli 8,3 prosenttia ja heikoimman 0,1 prosenttia. Valitettavasti tutkituista yrityksistä neljäsosan tulos oli edellisvuoden tavoin tappiolla.

Keskimääräiset käyttökatteet ja nettotulokset ovat suhteellisesti parhaita pohjoissuomalaisilla urakoitsijoilla.

STUL:n urakoitsijajäsenten omavaraisuus on huippuluokkaa. Tässäkin kannattavuustutkimuksessa omavaraisuusasteen mediaani 53,9 prosenttia oli liiton tutkimushistorian parhaimmistoa.

– Keskimääräinen vakavaraisuus on hyvä tai erinomainen kaikissa kokoluokissa. Myös yritysten vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyy vuodesta toiseen ilahduttavalla tasolla, sanoo STUL:n talousjohtaja Sami Pilkkikangas.

– Kannattavuustutkimuksemme tuloksiin voi olla varsin tyytyväinen, kun yritystalouden kolme peruspilaria: kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat useimmissa jäsenyrityksissä terveellä pohjalla, Pilkkikangas sanoo.

Sähköasennusalan kannattavuustutkimus tehtiin kolmatta kertaa yhteistyössä Alma Talent Tietopalveluiden kanssa.