Kortteli on pinta-alaltaan 7800 neliömetriä, joka jaettiin hankkeen aikana kolmeen tonttiin. Kupittaan Station rakennetaan suurimmalle, noin 5700 neliömetrin tontille, joka oli aiemmin rakentamaton hiekkakenttä. Tontin ympärillä sijaitsee muun muassa sairaala- ja tutkimusrakennuksia ja juna-asema.

Stage jalustana neljälle asuintornille: Station nousee Kupittaan ytimeen

Turun Kupittaalle valmistuneessa Stagessa on liike- ja toimistokerrokset sekä maanalainen paikoitushalli. Stage on jalustana sen päälle rakennettavalle neljälle 10-kerroksiselle asuintornille, joihin tulee yhteensä 260 asuntoa. Hybridikokonaisuudesta muodostuu Station.

Kortteli on pinta-alaltaan 7800 neliömetriä, joka jaettiin hankkeen aikana kolmeen tonttiin. Kupittaan Station rakennetaan suurimmalle, noin 5700 neliömetrin tontille, joka oli aiemmin rakentamaton hiekkakenttä. Tontin ympärillä sijaitsee muun muassa sairaala- ja tutkimusrakennuksia ja juna-asema.

Stagen rakennuttajana toimi Reale-yhtiöt, jonka toimitilapalveluista vastaava Matti Lähteenmäki toteaa Kupittaan olevan Turun vetovoimaisimpia alueita. Kaupunginosassa on muun muassa Turun yliopistollinen sairaala, yliopiston ja ammatti­korkeakoulun tiloja sekä yritys- ja liiketiloja. Julkiset liikenneyhteydet toimivat hyvin, Helsingin moottoritie kulkee vieressä, joten alue on erinomaisesti saavutettavissa.

Reale hankki Kupittaan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevan tontin rakennuksineen syksyllä 2019 solmitulla kaupalla. Kortteli on pinta-alaltaan 7800 neliömetriä, joka jaettiin hankkeen aikana kolmeen tonttiin.

– Kupittaa Stage rakennettiin suurimmalle, noin 5700 neliömetrin tontille, joka oli rakentamaton hiekkakenttä. Kahdella viereisellä tontilla sijaitsevat suojellut puutalot eli ratavahdin asunto ja Villa Joukahaisena tunnettu asemapäällikön talo sekä Kupittaan vanha asemarakennus, Matti Lähteenmäki kertoo.

Stagen päälle rakennettava Station East -asuinrakennus on harjakorkeudessa ja valmistuu keväällä 2024. Kolmen muun kerrostalon ensimmäiset asuinkerrokset on valettu valmiiksi odottamaan päätöstä niiden rakentamisesta.

Stagen ja kerrostalojen pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA Janne Helin Arco Architecture Company ARCO:sta on seurannut näköalapaikalta Kupittaan valtavaa muutosta ja rakentamista. Hän on toiminut muun muassa Medisiina D:n pääsuunnittelijana ja Majakkasairaalan varapääsuunnittelijana sekä ollut mukana alueen kehityksen mahdollistaneiden kaavamuutosten suunnittelussa.

– Kupittaan aseman parkkipaikkana toimineelle joutomaalle syntyi aikanaan asema­kaavan muutoksella rakennusoikeutta 16 000 kerrosneliömetriä, josta asumisen osuus olisi ollut noin neljännes ja loput toimisto­rakentamista, mutta hanke ei lähtenyt näin liikkeelle. Poikkeamispäätöksellä rakennusoikeuden painotusta muutettiin niin, että toimisto- ja liiketiloihin osoitettiin noin 4000 ja asumiseen 12 000 kerrosneliömetriä. Kupittaalle halutaan myös asumista, että se ei ole ainoastaan työssäkäyntialue vaan elävä kaupunginosa ympäri vuorokauden, Helin toteaa.

Liike- ja toimistokerrosten sekä asuintalojen erilaisten runkorakenteiden yhteensovitus toteutettiin 950-millimetrisellä kuorman siirtolaatalla. Laatan kautta on siirretty yläpuolella olevien seinärakenteiden kuormia liike- ja toimistokerrosten kantaville rakenteille. Tietomallikuva: Sweco Finland.

Kupittaa Stagelle saatiin poikkeamispäätös syksyllä 2020 ja rakennuslupa kesällä 2021.

Kaksi kerrosta maan alla ja kaksi päällä

Kupittaa Stagen kokonaisala on 11 500 bruttoneliömetriä ja tilavuus noin 22 500 kuutiometriä. Kaksikerroksinen maan­alainen parkkihalli on laajuudeltaan 6530 neliötä ja 19 000 kuutiota. Hallissa on 139 pysäköintipaikkaa.

Kaksikerroksinen jalusta on 4950 kerrosneliömetrin laajuinen.

– Stagen maantasokerroksen liiketilassa avautui K-ryhmän päivittäistavarakauppa lokakuussa. Toisen kerroksen toimistotilat on vuokrattu täyteen kolmelle toimijalle, joilla on käytössään 400–1000 neliömetriä. Muuntojoustava kerros on jaettavissa viiteen erikokoiseen toimistotilaan, mikä on huomioitu talotekniikan ja muun tekniikan ratkaisulla, Matti Lähteenmäki kertoo.

Stagen KVR-urakoitsijana toimi Peab Oy. Työt alkoivat syksyllä 2021 kallion louhinnalla, mikä oli Peabin projektipäällikkö Erika Kiviniemen mukaan yksi hankkeen haastavimmista ja laajimmista vaiheista. Tontin ympärillä sijaitsee muun muassa sairaala- ja tutkimusrakennuksia ja juna-asema. Nämä asettivat tarkat vaatimukset räjäytysajankohdille. 

Stagen julkisivussa on tumma, paikalla muurattu tiiliverhous. Kahden kerroksen korkuinen arkadisto pilareineen keventää kaupunkikuvaa. Maantasokerroksen liiketilassa on lokakuussa avautunut päivittäistavarakauppa.

Kiviniemi toteaa, että kohteen sijainnin vuoksi työmaalogistiikka vaati erityisen hyvää suunnittelua. 

– Kupittaa rautatieasemineen on dynaaminen ja kasvava hybridikaupunginosa, jossa on paljon liikennettä, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Oman haasteensa toteutukselle toi, että Tykistökatua ei saatu vuokrattua työmaakäyttöön päiväsaikaan, vaan sillä suunnalla tehdyt työt piti toteuttaa ilta- ja yöaikaan.

Stagen päälle rakennettavien kerrostalojen rakennusoikeuden omistaja on Peab Oy. Ensimmäistä asuintornia Asunto Oy Station Eastia toteutettiin yhtä aikaa Stagen kanssa.

– Kun samalla tontilla on useampi työmaa, tarvitaan paljon yhteensovittamista. Hyvällä työmaasuunnittelulla ja ammattitaitoisella henkilöstöllä toteutus sujui jouhevasti, pääsimme työstämään erittäin mielenkiintoista kokonaisuutta, Kiviniemi toteaa. 

Haastava kokonaisuus 

Arkkitehti Janne Helin kuvailee Station-kokonaisuutta haastavaksi. Stagen suunnittelu oli kuin kenkälusikalla sovittamista. Ahtaan tontin lisäksi piti ottaa huomioon Stagen päälle rakentuvien kerrostalojen tarpeet sekä viereiset suojellut rakennukset ja puistomainen pihapiiri.

Ensimmäisen kerroksen liiketilassa on uivat lattiarakenteet. Näin vältetään runko­äänien välittyminen yläpuolella oleviin tiloihin.

– Kallioisen maaperän ansioista maan­alaiset kerrokset pystyttiin louhimaan tarkkaan ja saamaan maksimaalinen tila käyttöön kaikille tunnistetuille tarpeille. Valtaosa kellarikerroksista on mitoitettu asukkaiden autopaikoille. Mietittävää riitti muun muassa siinä, miten logistiikkareitit saadaan toimiviksi sekä myös tekniset tilat, hissit, asuntojen irtainvarastot ja väestönsuojatilat sijoitettua maanalaisiin kerroksiin, Janne Helin kertoo.

Ensimmäisen kerroksen liiketilojen suunnittelua määrittivät muun muassa pääsisäänkäynnin sijainti ja asiakaskierto. Kun toisen kerroksen toimistotilojen vuokralaiset olivat selvillä, voitiin ne räätälöidä näiden tarpeiden mukaan. 

Stagen julkisivussa on tumma, paikalla muurattu tiiliverhous. Janne Helin toteaa sen olevan kestävä paitsi ilmeeltään myös materiaalina vilkkaasti liikennöidyllä kaupunkialueella. Kahden kerroksen korkuinen arkadisto pilareineen keventää kaupunkikuvaa. Toimistokerroksen saavutettavuutta helpottaa porrasyhteys Tykistökadun puolella. 

Stagen tiloja palvelee kaksi ilmanvaihto­konehuonetta kakkoskerroksen vesikatolla.

Kupittaa Stationiin tarvitaan asuinkerrostalojen vuoksi lähes 500 polkupyöräpaikkaa. Tilanteen ratkaisemiseksi Janne Helin ideoi pihamaalle pyöreän polkupyöräpaviljongin ARCO:n arkkitehdin Juha Randelinin kanssa, ja yhdessä he saivat innovaatiolleen tekijänoikeussuojan. Autopaikkoja Stagen piha-alueelle tulee 34 kappaletta.

Kaksikerroksinen maan­alainen parkkihalli on laajuudeltaan 6530 neliötä ja tilavuudeltaan 19 000 kuutiota. Hallissa on 139 pysäköintipaikkaa.

Vaativaa rakennesuunnittelua

Kupittaan Stagen rakennesuunnittelijana toimi Jari Rannikko ja asuinkerrosten rakennesuunnittelijana Jonas Ranta-aho Sweco Finland Oy:stä. Vaativassa hankkeessa suunnittelijat ratkoivat yhdessä etenkin osien rajapintojen ratkaisuja ja niiden nivoutumista toisiinsa.

Hybridihanke tarjosi eri yksiköissä työskenteleville rakennesuunnittelijoille uuden oppimista. Rannikko toteaa saaneensa paljon tietoa asuntorakentamisesta ja Ranta-aho puolestaan toimitilarakentamisesta.

Kohde on kerrosmääränsä vuoksi luokiteltu poikkeuksellisen vaativaksi, mikä tarkoitti kolmannen osapuolen tarkastusta, jonka toteutti A-Insinöörit. Suunnittelijoiden mukaan yhteistyö toimi hyvin ja ratkaisuista käytiin avointa keskustelua. 

– Station-hanke lähti rakennesuunnittelun osalta liikkeelle pari vuotta sitten. Aluksi pääpaino oli jalustan suunnittelussa, jossa piti huomioida kaikki päälle tulevat kerrokset. Tonttia louhittaessa paljastui tukeva kallio, mikä antoi hyvän pohjan korkealle rakennusmassalle. Perustukset toteutettiin kallioanturoilla. Jalusta on betonirakenteinen ja paikallavalettu, Rannikko kertoo.

Liike- ja toimistokerrosten sekä asuintalojen erilaisten runkorakenteiden yhteensovitus toteutettiin 950-millimetrisellä kuorman siirtolaatalla.

– Laatan kautta on siirretty yläpuolella olevien seinärakenteiden kuormia liike- ja toimistokerrosten kantaville rakenteille. Tieto­mallinnus oli hyvänä apuna yhteen­sovituksessa, Rannikko toteaa.

Toisen kerroksen toimistotilat on vuokrattu täyteen kolmelle toimijalle, joilla on käytössään 400–1000 neliömetriä.

Jonas Ranta-aho kertoo, että kolmannen kerroksen eli ensimmäisen asuinkerroksen väliseinät toteutettiin paikallavaluna, jotta kuormat saadaan sidottua jalustarakenteisiin. Neljännestä kerroksesta ylöspäin väliseinät ovat pääosin elementtejä. Jäykistävinä rakenteina ovat porrashuoneet ja hissit. 

Hybridirakennuksen eri toiminnot piti ottaa huomioon monin paikoin. Esimerkiksi ensimmäisen kerroksen liiketilassa on uivat lattiarakenteet. Näin vältetään runko­äänien välittyminen yläpuolella oleviin huoneistoihin.

Ensimmäinen asuintorni valmis keväällä

Stagen päälle rakennettava Station East -asuinrakennus on harjakorkeudessa ja kohde valmistuu Erika Kiviniemen mukaan keväällä 2024. Kolmen muun kerrostalon ensimmäiset asuinkerrokset on valettu valmiiksi odottamaan itse rakentamisen aloitusta, mutta päätöstä niiden rakentamisesta ei ole vielä tehty.

Jokaiseen asuintorniin rakennetaan 10 kerrosta ja 65 asuntoa, eli yhteensä 260 asuntoa. Huoneistot ovat kooltaan 23–87 neliömetriä. Station Eastin ullakkokerrokseen tulee asukkaiden käyttöön saunatilat ja kattoterassilta on hyvät näkymät kaupungille.

Tornitalot kohoavat katutasosta noin 45 metrin korkeuteen.

– Asuintalot nousevat tummansävyisestä jalustasta vaaleina torneina. Julkisivut toteutetaan vaaleilla sandwich-elementillä, joissa on pintana valkobetoni. Tehosteena julki­sivussa on tummaa alumiinilevyä. Talot toisistaan erottavana tekijänä tulevat olemaan parvekkeiden taustat, jotka poikkeavat hillitysti toisistaan, Erika Kiviniemi kertoo.

Muuntojoustava toinen kerros on jaettavissa viiteen erikokoiseen toimistotilaan, mikä on otettu huomioon muun muassa talotekniikan ratkaisuissa.

Kupittaa Stationin julkisivun viimeistelee valaistus, joka korostaa Stagen arkadistoa ja asuintorneja. Asuinkerrostalon parveke­vyöhykkeitä kiertävät lednauhat, joilla saadaan kohteeseen graafista ilmettä.

Vanhoihin rakennuksiin toimistotiloja

Realen Matti Lähteenmäki kertoo, että Stagen viereisillä tonteilla sijaitsevien vanhojen rakennusten peruskorjaus on hyvässä vauhdissa. Vuonna 1914 valmistuneen hirsi­runkoisen asemarakennuksen saneeraus alkoi kesällä 2023. Talo oli ollut jo pitkään toimistokäytössä Kupittaan nykyisen aseman valmistuttua 1990-luvulla.

– Vanha asemarakennus on melko hyvässä kunnossa. Kohteessa toteutetaan tarvittavat rakenteelliset korjaukset ja uusitaan julki­sivut. Peruskorjaus valmistuu vuodenvaihteen tienoilla, Lähteenmäki toteaa.

Villa Joukahainen on puolestaan ollut Kupittaan isojen rakennushankkeiden aikana työmaakäytössä. Kohteen peruskorjaus toimisto­tiloiksi alkoi syyskuussa 2023. Samalla tontilla olevaan Ratavahdin 60-neliöiseen taloon remontoidaan myös toimisto­tilaa. Villa Joukahaisen ja Ratavahdin talon on tarkoitus valmistua keväällä 2024.

Teksti: Irene Murtomäki | Kuvat: Aki Aro

Kuule miten voit kasvattaa rakennusalan myyntiäsi ja markkinoida tehokkaammin palveluidemme avulla

Antamalla yhteystietosi voimme olla sinuun yhteydessä tuotteisiimme liittyen. Lue lisää tietosuojasta tästä.