Kuvaa: Arkkitehdit von Boehm

SRV rakentaa Ruutanan koulun Kangasalle

Kangasalan kaupunki on valinnut SRV:n toteuttamaan Ruutanan koulukeskuksen uudis- ja korjausrakennushankkeen. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavan kouluhankkeen arvo on noin 15 miljoonaa euroa. 

Kuvaa: Arkkitehdit von Boehm

Hanke koostuu tontilla sijaitsevien rakennusten korjauksista ja uudisrakennuksen rakentamisesta olemassa olevien rakennusten yhteyteen. Uudisrakennuksen rakennustyöt aloitetaan maaliskuussa 2023, ja rakennustöiden on määrä valmistua uudisrakennuksen osalta marraskuussa 2024. Uudisrakennuksen laajuus on noin 5300 bruttoneliömetriä.

Alkuvuoden 2025 aikana saneerataan tontilla sijaitseva vuonna 1925 valmistunut puukoulu. Samalla puretaan toinen tontilla sijaitsevista vanhoista kivikouluista sekä tehdään pihatyöt. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan kesän 2025 aikana. Koulukeskukseen tulee tilat noin 390 lapselle luokilla 0–6.

Kangasalan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Ruutanan koulukeskuksen uudisrakennus on A-energialuokkaa. Materiaalivalinnoissa otetaan huomioon vähähiiliset materiaaliratkaisut. Rakennuksen julkisivu on pääosin paikalla muurattua tiiltä. 

– Hanke on kohteena haastava, sillä töitä tehdään käynnissä olevan koulun vieressä, ja hanke sisältää uudisrakentamista sekä vanhan koulun peruskorjausta. Yhteistoimintaurakkamuodolla halusimme minimoida hankkeen riskit. SRV sai vertailussa hyvät laatupisteet, ja olemme tyytyväisiä saadessamme osaavan urakoitsijan toteuttamaan koulukeskushanketta, kertoo Kangasalan kaupungin rakennuspäällikkö Merja Saarilahti.