Hahmotelma siitä, millaisia Ruoholahden uudet rakennukset voisivat olla 13-, 25- ja 24-kerroksisina. Näkymä Ruoholahden sillalta länteen. Kuva: Helin & Co Arkkitehdit, Verstas Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Sarc

Ruoholahteen suunnitellaan satamatunnelia ja tornitaloja toimitiloiksi

Helsingin Ruoholahdessa ja sen lähialueilla on alkanut kaksi suunnitteluhanketta: Länsisataman ja Länsiväylän välille suunnitellaan tunnelia sataman rahti- ja henkilöautoliikenteen käyttöön. Samaan aikaan Ruoholahteen suunnitellaan myös korkeaa toimitilarakentamista.

Hahmotelma siitä, millaisia Ruoholahden uudet rakennukset voisivat olla 13-, 25- ja 24-kerroksisina. Näkymä Ruoholahden sillalta länteen. Kuva: Helin & Co Arkkitehdit, Verstas Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Sarc

Helsingin kaupunki valmistelee asemakaavan muutosta, joka mahdollistaa satamatunnelin rakentamisen Länsisataman ja Länsiväylän välille. Suunnitelmaa tehdään yhteistyössä Helsingin Sataman kanssa. Suunnittelun tavoitteena on, että kaikki Länsisataman tavaraliikenne ja merkittävä osa sataman henkilöautoliikenteestä siirtyy Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa maan alle.

Alustavien suunnitelmien mukaan tunneli kulkisi maan alla joko Ruoholahden tai Kampin ja Lapinlahden kautta. Vaihtoehtoja tutkitaan tarkemmin kaavoituksen aikana, ja tunnelille valitaan yksi toteutettava linjaus.

Satamatunnelin suuaukot ja maanpäälliset osuudet sijaitsisivat Jätkäsaaressa satama-alueella. Tunnelin toisen pään suuaukoille selvitetään Länsiväylän lähellä kolmea vaihtoehtoista sijaintia. Yhdessä tutkittavassa vaihtoehdossa tunneli sukeltaisi maan alle Lapinlahden sairaalapuiston reunalla, ja kahdessa muussa vaihtoehdossa suuaukko olisi lähempänä Länsiväylää.

Samaan aikaan erillisenä kaavahankkeena suunnitellaan korkeaa toimitilarakentamista Itämerentorille, Lepakonaukiolle ja  Itämerenkatu 5:een. Tavoitteena on lisätä työpaikkoja ja palveluiden tarjontaa Ruoholahden metroaseman läheisyydessä. Kaavoitus on aloitettu kolmen alueella toimivan kiinteistöyhtiön aloitteesta.

Kaavoituksen alkuvaiheessa suunnitellaan muun muassa rakennusten korkeutta ja mittasuhteita. Alustavan suunnitelman mukaan Lepakonaukiolle tulevassa rakennuksessa voisi olla 20–30 kerrosta ja Itämerentorin rakennuksessa 21–28 kerrosta. Itämerenkatu 5:een rakennettaisiin 11–16 -kerroksinen talo. Rakennuksia suunnitellaan olemassa olevien toimitilarakennusten yhteyteen.

Kaikki suunniteltavat toimitilarakennukset sijaitsevat Ruoholahden nykyisten asuinkerrostalojen pohjoispuolella, joten ne eivät kaupungin mukaan merkittävällä tavalla varjosta asuinkortteleita.

Toimitilojen kaavoituksen yhteydessä myös Salmisaaren toimitila-alueen pohjoisosaan suunnitellaan kaavamuutosta. Suunnittelu liittyy satamatunnelin liikennejärjestelyihin ja alueen mahdolliseen täydennysrakentamiseen.

Suunnittelun tuloksena syntyy asemakaavaehdotus, jonka hyväksymisestä päättävät Helsingin kaupunkiympäristölautakunta, kaupunginhallitus ja lopulta kaupunginvaltuusto. Tavoitteena on, että kumpikin kaavaehdotus valmistuu päätettäväksi syksyn 2023 aikana.