Snellmanian peruskorjaus on pian valmis

SRV toteuttaa Helsingin Yliopistokiinteistöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Snellmanian peruskorjausta. Helsingin Kruununhaassa olevan rakennuksen peruskorjaustyöt alkoivat keväällä 2021 ja valmistuvat tänä syksynä. Kokonaisuudessa on päärakennus ja kaksi siipirakennusta. Peruskorjauksen laajuus on noin 5300 bruttoneliömetriä.

1830-luvulla rakennettu alun perin sairaalakäyttöön tehty kiinteistö muutettiin 1990-luvulla Helsingin yliopiston opetus- ja toimistotiloiksi, jotka ovat valtiotieteellisen tiedekunnan käytössä. Rakennus tunnetaan myös nimellä Vanhan klinikan päärakennus. Rakennus on suojeltu rakennusperintölain nojalla, ja korjaustöiden toteutusta on tehty tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa. 

– Uudistamme Snellmanian sen kulttuurihistoriallisesti merkittävää alkuperää kunnioittaen. Toteutuksen ytimessä on tilojen uusiminen perinteisiä rakenteita, materiaaleja ja työtapoja mukaillen. Samalla huomioimme vastuulliset ja kestävät korjausratkaisut rakennuksen koko elinkaarta ja hiilijalanjälkeä ajatellen ja yhdessä tilaajan kanssa varmistamme, että uudistuvat tilat palvelevat hyvin tulevia käyttäjiään, SRV:n yksikönjohtaja Marko Räisänen sanoo.

Projektinjohtourakana toteutettava hanke käynnistettiin neljä kuukautta kestäneillä purkutöillä, ja tämän jälkeen alkoi sisävalmistusvaihe. Julkisivua suojaamaan asennettiin mittava sääsuoja rakennuksen ympärille syksyllä 2021. Rakennuksen A-osa valmistui toukokuussa 2022, B- ja C-osat valmistuvat marraskuussa. Parhaillaan käynnissä ovat julkisivun kunnostustyöt ja kattopellitykset sekä sisällä talotekniikan toimintakokeet ja sisävalmistuksen viimeistelytyöt. Työmaan vahvuus on tällä hetkellä noin 85 henkilöä.  

– Yksi hankkeen haastavimmista vaiheista oli kellarikerroksessa toteutettu uusi käytävä. Tilassa puhkaistiin kulkuaukko yli metrin paksuiseen luonnonkivimuuriin. Puhkaiseminen kesti lähes kolme viikkoa, mutta kulkutie parantaa merkittävästi tilojen käytettävyyttä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Janne Helander.

Vanhaa materiaalia on pyritty uusiokäyttämään mahdollisimman paljon. Esimerkiksi vanhoista välipohjalankuista on toteutettu uutta lattiapinnoitusta. Vesikatolla kattopeltejä tukeva ruodelaudoitus on vahvistettu uusilla laudoilla. Porraskäytävien kiviportaat on pesty ja suojakäsitelty. Myös hissi uusitaan alkuperäiselle 1960–1970 -luvun paikalleen. Talotekniikka on uusittu lämmitysjärjestelmiä lukuun ottamatta. Lisäksi rakennukseen on asennettu kaukojäähdytysjärjestelmä. 

– Snellmanian kattava peruskorjaus on osa yliopiston keskustakampuksen pitkän tähtäimen kehittämistä. Samalla se on merkittävä osa valtiotieteellisen tiedekunnan käytössä olevien tilojen kehittämistä. Tilaratkaisut suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä tiedekunnan kanssa tilojen toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi, kertoo Helsingin yliopiston kampusarkkitehti Ari Nisonen.