Skartan suuri aurinkovoimalahanke Utajärvellä etenee

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Utajärven 200 000 megawattitunnin aurinkovoimalahankkeelle on saatu suunnittelutarveratkaisu ja ensimmäisen vaiheen toimenpidelupa. Hanke on saanut EU:n puhtaaseen energiaan siirtymiseen tarkoitettua Horizon-rahoitusta älyverkkoratkaisujen selvittämiseksi osana VTT:n koordinoimaa GLocalFlex-hanketta. 

Maaliskuussa 2021 Utajärven kunnanhallitus hyväksyi aiesopimuksen yhteistyöstä, jonka avulla Utajärven teollisuusalueen omavaraisuutta kehitetään aurinko- ja tuulivoiman avulla ja tuotetaan liikenteelle tulevaisuuden käyttövoimaa edustava vetytankkausasema.  

Marraskuussa 2021 oululainen Skarta hankki yli sata hehtaaria käytöstä poistettua turvesuoaluetta aurinkovoimalan tonttimaaksi ja käynnisti suunnitelmat aurinkovoimapuiston rakentamiseksi. Nyt hankkeen ensimmäiselle vaiheelle on saatu myös toimenpidelupa. Valmistuttuaan koko hanke tuottaa noin 200 000 megawattituntia sähköä, mikä vastaa keskimäärin 40 000 ihmisen kulutustarpeita. 

Aurinkovoimala on osa Skartan Vierivoima-projektia Utajärvellä. Hankkeeseen sisältyy lisäksi tuulipuisto ja lähitulevaisuudessa myös vetyenergian tuotanto-, varastointi- ja jakeluasema. Tällä Vierivoima-kokonaisuudella tuotetaan Skartan mukaan uusiutuvaa energiaa viereiselle yli 300 hehtaarin yritys- ja teollisuusalueelle.

– Kunnan strategian toimenpiteisiin on määritelty, että Utajärvellä tehdään energiaa auringolla, tuulella, vedellä ja vedyllä, ja Vierivoima-konseptilla on tässä tärkeä rooli. Utajärvi kehittyy määrätietoisesti kohti hiilineutraaliutta ja tekee Skartan kanssa pioneerityötä tavoitteidensa saavuttamiseksi, sanoo Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.

– Skarta Vierivoima on nykyisessä energiamurroksessa tärkeä palanen niin kunnille kuin siellä olevalle teollisuudelle. Paikallisen älyverkkoratkaisun kautta asiakkaille voidaan jakaa päästötöntä energiaa halvalla siirtomaksulla. Tämä parantaa merkittävästi teollisuuden kilpailukykyä ja tuo kustannussäästöjä julkiselle sektorille, Skarta Energy Oy:n toimitusjohtaja Kari Tuominen sanoo.