Kuvituskuva, työmaa ei liity uutiseen. Kuva: wdreblow0, Pixabay

Työsuojeluviranomaiset: Rakennuselementit iso turvallisuusriski

Työsuojeluviranomaiset ovat huolissaan elementtiasennuksiin liittyvistä työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista. Työmailla eri puolella Suomea on viime aikoina sattunut kuolemaan johtaneita ja vakavia työtapaturmia elementtiasennuksen yhteydessä.

Kuvituskuva, työmaa ei liity uutiseen. Kuva: wdreblow0, Pixabay

Viime vuosien aikana elementtiasennukseen liittyvät työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet ovat AVI:n mukaan lisääntyneet. 

– Voidaan jo ehkä puhua pienimuotoisesta huolestuttavasta negatiivisesta ilmiöstä rakennustyömailla, ylitarkastaja Mikko Koivisto aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta sanoo.

Elementtiasennus on suosituin rakennustapa varsinkin asuntorakentamisessa. Elementit ovat pääosin betonielementtejä. Tuotantoketju elementtitehtaalta työmaalle aina lopulliseen kiinnitykseen asti sisältää monta vaarallista työvaihetta. 

– Yksi tärkeimmistä asioista elementtiasennuksen työturvallisuudessa on väliaikaisen tuentaan ja lopulliseen kiinnitykseen liittyvät toimenpiteet. Se on korostunut monessa työtapaturmassa. Jos siinä epäonnistutaan, seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Ja jos lopullinen kiinnittäminen tapahtuu jälkibetonoinnilla, niin sen lujuuden kehitystä on seurattava erityisesti talvirakentamisessa, Koivisto toteaa.

Turvallisuuspuutteiden hallinta ei rajoitu vain työmaalle, vaan se alkaa jo suunnittelijan pöydältä. Kirjallinen ja hyvinkin tehty elementtien asennussuunnitelma ei riitä, mikäli sitä ei noudateta. 

– Usein olemme havainneet, että alkuperäisestä suunnitelmasta on poikettu. Kun suunnitelmasta joudutaan poikkeamaan, työmaan johdon täytyy eritoten varmistua rakennesuunnittelijalta, että voiko muutoksen tehdä ja mitä muita vaikutuksia alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeamisella on. Rakennesuunnittelijan on vielä hyväksyttävä elementtien asennussuunnitelma ennen elementtien asennusta. Työturvallisuusmielessä haasteellisissa elementtiasennuksissa korostuu rakennesuunnittelijan ja työmaan johdon välinen yhteistyö, kertoo Mikko Koivisto.

Elementtien asennuksessa pitää ottaa huomioon muun muassa nostoapuvälineiden ja nostolaitteiden sopivuus elementtien asennukseen, putoamissuojaus, asennuksen aikana käytettävät työtasot, työtelineet, henkilönostimet, henkilönostokorit ja nousutiejärjestelyt. 

Elementtien asennussuunnitelmassa on selvitettävä muun muassa nostotyössä käytettävä nostokalusto, taakkojen paino elementtityypeittäin, nostopaikat, nostoapuvälineet elementtityypeittäin, nostojen ohjaus ja mahdolliset rajoitukset. 

Asennusnosturiksi on valittava torninosturi, ajoneuvonosturi tai muu suoritusarvoltaan riittävä ja muilta ominaisuuksiltaan tarkoitukseen suunniteltu ja soveltuva nosturi.

Nosturinkuljettajalla on oltava esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asennuskohteeseen. Nostojen ohjaus on toteutettava radiopuhelimilla, käsimerkeillä tai asianmukaisilla nosturikameralaitteistoilla. 

– Mikäli torninosturissa ei ole näköyhteyttä varastoon tai asennuskohteeseen, silloin käytössä on oltava nosturikameralaitteisto, Mikko Koivisto sanoo.

Elementtiasentajalla on oltava riittävät tiedot ja ohjeet elementtirakentamisen vaaroista ja niiden torjunnasta. Tämän varmistaminen on työnantajan työmaan päätoteuttajan vastuulla. Lisäksi työmaan päätoteuttajan ja yksittäisen työnantajan vastuulla on valvoa, että työn toteutus on kauttaaltaan turvallista.

Suurin haastava tekijä elementtien asennuksessa on AVI:n mukaan työmailla vallitseva jatkuva kiire, joka johtuu rahasta. 

– Rakennuttajan tulisi antaa työmaan toteutukselle sellaiset aikamääreet, että jokainen työvaihe voidaan toteuttaa turvallisesti. Ikävä kyllä se on harvoin näin ja työvaiheita toteutetaan jatkuvassa kiireessä, ylitarkastaja Mikko Koivisto toteaa.