Puhdistamon loppuosassa näkyy mm. vierailijoille suunniteltuja reittejä. Kuvat: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy / Ramboll

Skanskalle Sulkavuoren keskuspuhdistamon 60 miljoonan euron arvoinen louhinta

Skanska ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ovat sopineet mittavan louhintaurakan toteuttamisesta Sulkavuoren keskuspuhdistamoa varten Tampereelle. Sopimuksen kolmantena osapuolena on Tampereen kaupunki louheen kuljetuksen ja sijoittamisen osalta. Skanskan urakan arvo on noin 60 miljoonaa euroa.

Puhdistamon loppuosassa näkyy mm. vierailijoille suunniteltuja reittejä. Kuvat: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy / Ramboll

Kaiken kaikkiaan puhdistamon rahoitustarve tulee olemaan arviolta noin 320 miljoonaa euroa, mitä tekee siitä Pirkanmaan alueen historian merkittävimmän ympäristöinvestoinnin.

Jätevedenpuhdistamo rakennetaan Helsinki–Tampere -moottoritien (Vt 3) ja Tampereen itäisen kehätien (Vt 9) liittymien tuntumaan, Sulkavuoreen. Sulkavuoren keskuspuhdistamoa varten louhintaan maanalaiset prosessitilat ja siirtoviemäritunnelit sekä tehdään puhdistamon kallionvastaisia betonirakenteita. Puhdistamon muut urakat, kuten rakennus- ja koneistourakat, kilpailutetaan myöhemmin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä päästessämme toteuttamaan mittavaa puhdistamotilojen ja viemäritunnelien louhintaurakkaa, jollaisista meillä onkin runsaasti aikaisempaa kokemusta”, toteaa aluejohtaja Pekka Räsänen Skanska Infralta. Skanska aloittaa urakkansa joulukuussa 2019, ja työ valmistuu kesällä 2022.

Tuleva puhdistamo palvelee Tampereen kaupungin lisäksi Kangasalaa, Lempäälää, Pirkkalaa, Vesilahtea ja Ylöjärveä. Näiden kuntien jätevesistä nykyisellään jo noin 96 % käsitellään Tampereen puhdistamoilla. Jätevesien käsittelyssä on kymmenen vuoden aikana tapahtunut Pirkanmaallakin voimakasta keskittymistä: 11 pientä puhdistamoa on tänä aikana suljettu ja jätevedet johdettu suurempaan laitokseen käsiteltäviksi.

”Uusi puhdistamo paitsi puhdistaa jätevesiä nykyaikaisemmalla tekniikalla tehokkaammin kuin nykyiset puhdistamot – sen avulla saadaan myös poistettua typpeä jätevedestä paremmin. Nykyisillä Tampereen puhdistamoilla ei ole kokonaistypen poistoprosessia, ja sen toteuttaminen niihin olisi kallista ja tilanpuutteesta johtuen hankalaa”, kertoo Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Puhdistamon maanalaiset ja maanpäälliset tilat Sulkavuoressa. Mittava maanalainen osa muodostuu neljästä puhdistuslinjasta ja erilaisista huoltokäytävistä.

Nykyiset kaksi jätevedenpuhdistamoa Tampereella ovat käyttöikänsä loppuvaiheessa ja edellyttäisivät laajaa saneerausta. Puhdistamot ovat kaupunkirakenteellisesti tonteilla, jotka soveltuisivat hyvin myös muuhun maankäyttöön, kuten asuntorakentamiseen.

Pirkanmaan jätevesimäärien kasvu on suurinta Tampereen kaupunkiseudulla. Jäteveden käsittelylle asetetut puhdistusvaatimukset saattavat tulevaisuudessa myös kiristyä, mikä on otettu uuden laitoksen toteutuksessa huomioon erilaisina tulevaisuuden varauksina.

”Keskuspuhdistamohankkeen toteutuksella mukana olevat kunnat turvaavat alueillaan viemäröityjen jätevesien käsittelyn laadukkaasti ja taloudellisesti pitkälle tulevaisuuteen. Puhdistamolla käsitellään asutuksen lisäksi muun muassa teollisuudesta ja palveluelinkeinoista tulevat jätevedet”, Heinonen toteaa.