Skanska Suomi ja Skanska Ruotsi rakentavat metroaseman Tukholmaan

Skanska käynnistää Tukholmassa projektin, jossa rakennetaan Nackan kuntaan metroasema. Projekti toteutetaan Skanska Suomen ja Skanska Ruotsin yhteistyönä. Hankkeen rakennuttaja on Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT). Urakan arvo Skanska Suomelle on noin 58 miljoonaa euroa. 

Metroasemaa ja ratatunneleita varten tehdään laajat noin 300 000 kuutiometrin kattavat louhintatyöt. Louhittavan tunnelin yhteispituus on noin 1200 metriä, jonka lisäksi louhitaan 40 metriä syvä hissikuilu ja 40 metriä pitkä viisto liukuporraskuilu. Maanrakennustyöt kattavat Skanskan mukaan muun muassa avolouhintaa, maaperän suihkuinjektointia ja ponttiseinää.

Metroaseman betonirunkotyöt kattavat noin 19 000 kuutiometriä, ja maan alle valmistuu asemalaituri sekä hissi- ja liukuporraskuilu. Maanpäällisiä sisäänkäyntirakennuksia tehdään kaksi.

– Kyseessä on mittava projekti Skanska Ruotsin kanssa. Yhteistyöhön päädyttiin yhdistääksemme osaamisen yli maarajojen maanalaisen aseman rakentamisessa. Skanska Suomella on vahva kokemus metroasemien toteuttamisesta, joka nyt saadaan hyödynnettyä Tukholman metron laajennuksessa, kertoo aluejohtaja Pekka Räsänen Skanskasta.

Hankkeelle tavoitellaan CEEQUAL-ympäristöluokituksen tasoa Very Good. CEEQUAL-vaatimukset otetaan Skanskan mukaan huomioon projektin ratkaisuissa, muun muassa betoniraudoituksen teräkselle on asetettu päästöraja.

Projekti käynnistyy louhintatöillä helmikuun 2022 alussa, ja kokonaisuuden arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 helmikuussa.