Tampereen Härmälänrantaan valmistuneen kohteen digitaalinen kaksonen. Kuva: Jussi Helttunen

Skanska ja Polku kehittävät digitaalisia kaksosia

Skanska ja Polku Innovations ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on kehittää rakennusten digitaalisia kaksosia tietomallipohjaisesti. Digitaaliset kaksoset ovat fyysisten kiinteistöjen virtuaalisia malleja yhdistettynä niiden dataan.

Tampereen Härmälänrantaan valmistuneen kohteen digitaalinen kaksonen. Kuva: Jussi Helttunen

Kiinteistöjen käyttäjät pystyvät tarkastelemaan digitaalisen kaksosen avulla esimerkiksi olosuhde- ja tuotetietoa, mikä helpottaa kiinteistöjen hallintaa. 

Talotekniikkajärjestelmistä saatavan ja digitaaliseen kaksoseen ohjautuvan datan avulla voidaan optimoida sisäilmaolosuhteita, seurata tilojen käyttöasteita sekä ennakoida huollon tarpeita, millä on suora vaikutus käyttäjän viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. 

– Digitaalisilla kaksosilla on potentiaalia auttaa yhteiskuntaa kaupungistumiseen, ilmastomuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Niiden avulla tuetaan muun muassa kiinteistöjen tilasuunnittelua, huollon ennakoitavuutta ja optimointia, operatiivista tehokkuutta ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta nykyaikaisten käyttöliittymien avulla. Rakennetun ympäristön kasvava digitalisaatio, IoT-laitteiden hintojen lasku, analytiikkaan ja visualisointiin liittyvien kyvykkyyksien kehittyminen edistävät digitaalisten kaksosten mahdollisuuksien realisoitumista, sanoo toimitusjohtaja Vladislav Jumppanen Polku Innovations Oy:stä.

– Skanska tuo yhteistyön yhtälöön monipuolista osaamista sekä ymmärrystä rakentamisen prosessista ja Polku Innovations taas ainutlaatuista teknologiaosaamista tietomallintamisen ja digitaalisten palveluiden tuotteistamisen osalta, kertoo digitaalisten palveluiden johtaja Miro Ristimäki Skanskasta.