Jokirannan koulu

Skanska ja Caverion rakentavat 45 miljoonan euron koulut Ylivieskaan

Ylivieskan kaupunki on valinnut Skanskan ja Caverionin yhteisesti toteuttamaan kahden koulun elinkaarihankkeen.  Uusien koulurakennusten toteuttaminen käynnistyy loppukeväällä 2019.

Jokirannan koulu

Taanilan uuden yhtenäiskoulun ja Jokirannan koulun elinkaarihankkeen nykyarvo on kaikkiaan noin 45 miljoonaa euroa. Kyseessä on suurin investointi koko kaupungin historiassa. Jokirantaan rakennettava uusi yläkoulu korvaa vanhan koulurakennuksen, ja Taanilan koulu on täysin uusi. Koulut valmistuvat ja otetaan käyttöön syyslukukaudeksi 2021.

”Terveelliset ja turvalliset koulut ovat meille elinvoimatekijä. Olemme iloisia, että saimme kokeneet ja luotettavat toimijat, Skanskan ja Caverionin, uusien koulujemme toteuttajiksi”, sanoo Ylivieskan kaupungin tekninen johtaja Kari Kentala.

Taanilan alueelle Ouluntien varteen rakennettavaan uuteen yhtenäiskouluun tulee tilat noin 400 oppilaalle sekä liikuntapaikkoja sisälle ja ulos kaikkien kuntalaisten käyttöön. Niemenrannan alueella Mäntytien ja Visalantien risteyksessä sijaitseva sisäilmaongelmainen Jokirannan koulu korvataan pääosin uudisrakennuksella noin 500 oppilaan kouluksi. Taanilan yhtenäiskoulun koko on yli 7 000 ja Jokirannan yläkoulun yli 6 000 bruttoneliömetriä. Molempiin kouluihin tulee jakelukeittiöt, eli ruoka valmistetaan muualla ja kuljetetaan kouluille.

Taanilan uusi yhtenäiskoulu

Skanska vastaa rakennusteknisistä töistä suunnitteluineen sekä toimii hankkeiden pääurakoitsijana. Caverion vastaa rakentamisvaiheessa talotekniikan kokonaistoteutuksesta mukaan lukien suunnittelusta. 20 vuoden ylläpitojakson aikana Caverion vastaa kiinteistön kunnossapidosta, hoidosta ja huollosta sekä palveluiden johtamisesta.

”Energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota molemmissa hankkeissa. Tavoitteena on saavuttaa A-energialuokka ja kotimaisessa RTS-ympäristöluokituksessa neljän tähden taso”, kertoo hankekehityspäällikkö Markus Pöllä Skanska Talonrakennuksen Pohjoisesta alueyksiköstä.

”Elinkaarimalli sopii erityisen hyvin vastuullisten hankkeiden, kuten koulurakennusten, toteuttamiseen. Yhteistyössä haetaan parhaat ratkaisut, joilla varmistetaan terveelliset ja turvalliset olosuhteet ja ympäristö lapsille, henkilökunnalle ja kaikille käyttäjille”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Koulujen suunnitelmaratkaisut noudattavat pedagogisesti uutta opetussuunnitelmaa ja niissä on otettu huomioon Ylivieskan opetustoimen erityistarpeet. Oppimisympäristöt ovat muunneltavia ja pedagogisesti joustavia ja niitä pystytään muuttamaan myös tulevien opetustarpeiden mukaan.

Kaikki tilat voidaan muuntaa helposti erilaisiin tarpeisiin. Muun muassa monipuolinen tilojen iltakäyttö on otettu huomioon.