Kuva: Tuomas Uusheimo Kyminlinna/Senaattikiinteistöt

Senaatti myy Kyminlinnankin

Kuva: Tuomas Uusheimo Kyminlinna/Senaattikiinteistöt

Puolustusvoimien varuskunta linnoituksessa lakkautettiin vuonna 2005, minkä jälkeen linnoitus on suurelta osin tyhjillään ja suljettuna. Alueelle on tehty vuonna 2015 kehittämissuunnitelma, jossa Kyminlinnaa on suunniteltu ulkoilu-, virkistys- ja kulttuurialueeksi.

Kyminlinnan alueet ja niillä sijaitsevat rakennukset ovat Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa. Vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun alkupuolelta, ja ne ovat suojeltuja.

Senaatti-kiinteistöt laittaa alueelta myyntiin 6,7 hehtaarin kokonaisuuden, jolla sijaitsevat mm. vanhat kasarmit, porttirakennus ja varastorakennuksia sekä Komendantin talo.  Rakennukset ovat olleet tyhjillään tai vähäisellä käytöllä viime vuosina. Myytävä kokonaisuus muodostuu kahdesta määräalasta, jotka myydään yhtenä kokonaisuutena.

Kyminlinnan laajuus on kaikkiaan noin 80 hehtaaria. Loput alueesta eli yli 70 hehtaaria ja kaikki linnoitusrakenteet jäävät edelleen valtion omistukseen.

Valtiolla ei ole rakennuksille enää käyttöä, joten on katsottu tarkoituksenmukaiseksi lähteä hakemaan niille uutta omistajaa ja sitä kautta uusi elämä.  Alueen kehittämistä on valmisteltu yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa. Kyminlinnalla ei ole voimassa olevaa kaavaa. Tarkoitus on, että uusi omistaja lähtee yhteistyössä kaupungin kanssa miettimään alueen tulevaa käyttöä ja kaavoitusta.

”Rakennusten myyminen on ensimmäinen askel alueen kehittämiselle ja edesauttaa myös alueen avautumista suurelle yleisölle kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti”, toteaa myyntipäällikkö Asko Taskila Senaatti-kiinteistöistä.

Kyminlinnalla on ainutlaatuinen yli 200 vuotta vanha historia. Kyminlinnan uusi tulevaisuus ja elämä rakentuu tästä ainutlaatuisesta historiasta. Parasta suojelua vanhoille rakennuksille on niiden käyttö.

Senaatti-kiinteistöt myy kohteen valtion toimintatavan mukaisesti julkisella tarjouskilpailulla. Ostajalla tulee olla osaamista hoitaa ja kunnostaa suojeltuja rakennuksia. Tarjouskilpailu päättyy 31.1.2018.

 

 

Senaatti-kiinteistöt on valtionhallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija. Olemme uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä. Senaatin monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä. Senaatin vastuulla on myös valtion käytöstä poistuneiden kiinteistöjen myynti ja kehittäminen.  Vastuullisuus on keskeinen osa Senaatin kaikkea toimintaa.  Teemme tilaa onnistumiselle.