Kuva: Senaatti.fi

Senaatti-kiinteistöt selvittää Kulttuuritalon myymistä

Senaatti-kiinteistöt lähtee selvittämään valtion mahdollisuutta luopua Helsingissä Sturenkatu 2 – 4:ssä sijaitsevan Kulttuuritalon ja siihen liittyvän entisen kotitalousopettajaoppilaitoksen omistuksesta.

Kuva: Senaatti.fi

Kiinteistöt omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalo ja valtio/Senaatti-kiinteistöt. Selvitys ei vaikuta Kulttuuritalon eikä oppilaitosrakennuksen nykyiseen käyttöön, vaan toiminta taloissa jatkuu entiseen tapaan. Oppilaitosrakennuksessa on vuokralla Museovirasto.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Kulttuuritalo on 100 %:sti valtion/Senaatti-kiinteistöjen omistama yhtiö. Tausta luopumiselle on se, että Kulttuuritalon toimisto-osa on suurelta osin tyhjillään, eikä valtiolla ole löytynyt tiloille käyttäjiä. Kulttuuritalon tapahtuma- ja kokoustoiminnan tilat eivät ole valtion käytössä ja Kulttuuritalon toiminta on valtiolle taloudellisesti kannattamatonta.

”Näkemyksemme mukaan olisi järkevä saada arvokkaalle ja historialliselle kiinteistölle omistaja, jolla on kyky ja resurssit kiinteistön ja sen toiminnan kehittämiseen”, toteaa toimialajohtaja Tuomas Pusa Senaatti-kiinteistöstä.

Luopuminen on myös valtion kiinteistöstrategian linjausten mukaista, sillä valtion kiinteistövarallisuutta voidaan luovuttaa, jos se on taloudellisesti tarkoituksenmukaista eikä ole perusteltua syytä pitää kiinteistöä valtion omistuksessa.

Senaatti-kiinteistöt on käynyt alustavia keskusteluja myymisestä Museoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa.  Ensimmäinen askel on luovutuslain mukainen lausuntopyyntö ympäristöministeriölle.  Myynti voidaan aloittaa vasta, kun tarvittavat lausunnot ja luvat on saatu.  Senaatti-kiinteistöt hakee lausunnon koko kiinteistökokonaisuudesta, mutta myöhemmin päätetään erikseen, mitä myytävä kokonaisuus käsittää.

Kulttuuritalo on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1989 ja kotitalousopettajaoppilaitos rakennussuojelulain nojalla vuonna 2010. Suojelu tarjoaa hyvät lähtökohdat kehittämiselle historialliset arvot säilyttäen.

Kiinteistöyhtiö on jo aiemmin myynyt talon kokous- ja tapahtumatoiminnan liiketoiminnan Sunborn Catering Oy:lle.  Lisäksi yhtiö on vuokrannut Sunborn Catering Oy:lle noin 5 450 m2 kokous- ja tapahtumatoiminnan tilat seitsemän vuoden vuokrasopimuksella.