Savonlinnaan suunnitellaan uutta kauppapaikkaa

Lehto Groupin tavoitteena on rakentaa niin sanottuun Nojanmaan Itäkeskukseen noin 12 000 kerrosneliömetrin suuruinen toimitila. Aluksi toteutetaan 6000 kerrosneliötä. Rakennusinvestoinnin lisäksi Lehto Group aikoo hakea uuteen toimitilaan kaupallisia toimijoita.

– Kaupallisen investoinnin toteuttaminen on tullut mahdolliseksi, koska Parikkalan rajanylityspaikka muuttuu kansainväliseksi vuonna 2024. Tämä tuo Savonlinnan talousalueelle lisää ostovoimaa Venäjän puolelta. Kyse on Savonlinnan ulkopuolelta tulevista uusista kaupallisista toimijoista alueelle, kertoo hankejohtaja Joni Alatyppö Lehto Groupista.

Lehto Groupin rakennusinvestoinnin arvioidaan tuovan Savonlinnaan noin 40 – 60 pysyvää työpaikkaa riippuen lopullisista toimijoista.

– Rakennushanke vahvistaa Savonlinnaa kaupallisena keskuksena, vie Itäkeskuksen kehitystä eteenpäin ja tukee erinomaisesti kaupungin tavoitteita luoda edellytyksiä investointien mahdollistamiseksi ja pyrkiä sitä kautta lisäämään kaupungin kaupallista vetovoimaa sekä edesauttamaan uusien työpaikkojen syntymistä ja verotulopohjan vahvistumista Savonlinnaan, kaupunginjohtaja Janne Laine kertoo.

Kaupungin tarkoituksena on valmistella tontti rakennusta ja pysäköintialuetta varten sekä rakentaa alueelle tarvittava kunnallistekniikka ja katuyhteys kesällä 2021. Kaupungin rakentamistoimien määräraha menee kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Tontin rakennuskustannukset katetaan tontin myyntituloilla. Lisäksi toimitiloista tulee kaupungille kiinteistöverotuloa ja työntekijöistä kunnallisveroa.

Rakennusoikeutta Itäkeskuksen kaupallisella alueella on yhteensä noin 100 000 kerrosneliömetriä. Alueella sijaitsee ennestään Prisma, Carlson, K-Rauta ja Tokmanni.