Kuva: Dimitri Houtteman, Unsplash

Saint-Gobain Weber kokeilee betonin luonnonhiekalle korvikkeita

Kuva: Dimitri Houtteman, Unsplash

Saint-Gobain Weberin mukaan sen Ojakkalan-kuivatuotetehtaalla kesällä 2020 tehty kokeilu osoittaa, että epälineaarista mallintamista hyödyntävät neuraaliverkot ovat tehokas työkalu materiaalien kehittämiseen. Konsulttifirma Nonlinear Solutionsin kanssa toteutetun hankkeen tarkoituksena oli selvittää, millaisia sivuvirtoja Ojakkalan betonituotteissa voidaan käyttää ja mikä on kierrätyskiviaineksen maksimimäärä, jotta halutut ominaisuudet säilyvät. Tavoitteeksi asetettiin muutaman tuotteen kehittäminen siihen pisteeseen, että 20 % luonnonhiekasta voidaan jatkossa korvata kierrätyskiviaineksella.

– Kokeilun ansiosta pystymme helpommin tunnistamaan ja analysoimaan ne sivuvirrat, jotka sopivat tuotantoon niin, että tuoteominaisuudet pysyvät halutuissa rajoissa. Koska neuraaliverkot eivät tarvitse suuria määriä havaintoja, pystyimme 5-10 laboratoriosekoitusen avulla simuloimaan lopputuotteen lujuutta ja työstettävyyttä. Menetelmä nopeuttaa testausprosessia ja sopivien, luonnonhiekkaa korvaavien vaihtoehtojen löytämistä, Weberin lattiatuotteiden ja -rakenteiden kehityspäällikkö Gunnar Laurén sanoo.

Kierrätysraaka-aineena käytettiin Nordkalkin sivukiven murskauksen jäteosuutta, jota ei voida käyttää muuhun tarkoitukseen.

– Tämä aines menisi muuten täysin hukkaan, joten kyseessä on win-win-ratkaisu, Laurén toteaa.

Tällä hetkellä viranomainen ei säätele kuivatuotteissa käytettävää kierrätysraaka-aineen määrää, mutta tulevina vuosina tilanne voi muuttua. Saint-Gobain Finland on myös asettanut itselleen omat kestävyystavoitteet, joihin kuuluu vahvasti hiilineutraaliuden, kiertotalouden ja hyvinvoinnin edistäminen.

– Tulevaisuudessa tulee olemaan entistä vaikeampaa saada hiekankaivuulupia. Ruotsissa hiekanottoa on jo rajoitettu. Haluamme olla proaktiivisia ja katsoa jo tässä vaiheessa, mitä vaihtoehtoja on olemassa ja miten voimme kiertotaloutta edistää, Laurén sanoo.

– Olemme Suomessa vielä alkuvaiheessa muun muassa logistiikan ja prosessoinnin osalta.  Kun kyseessä on nimenomaan hiekan korvike, kuljetus voi aiheuttaa kustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Emme haluta pelastaa maailmaa väärällä tavalla. Parasta olisi, jos tuotanto pystyy hyödyntämään paikallisten toimijoiden sivuvirtoja, Laurén pohtii.