Kuva: rbdesign.fi

Rune & Berg Design: Sentio Insight

Työympäristömittaus Sentio Insight on suomalainen innovaatio, jonka avulla organisaatiot saavat ymmärrystä toimiston toimivuudesta ja merkityksellisyydestä tilankäyttäjien näkökulmasta. Palvelu antaa analysoitua tietoa siitä, onko toimisto aidosti toimiva ja miten sitä tulisi kehittää. 

Kuva: rbdesign.fi

Mittauspalvelu muuntaa käyttäjien kokemukset mitattavaan ja vertailtavaan muotoon. Mittaus mahdollistaa oikeiden ja osuvien toimenpiteiden ja investointien tekemisen. Mittauspalvelu on suunniteltu erityisesti työympäristöjen ja kiinteistöjen kehittämiseen.

Mittauspalvelu kestää kokonaisuudessaan noin neljä viikkoa sisältäen valmistelut, kyselyn, tulosten analysoinnin ja läpikäynnin työympäristöasiantuntijan johdolla sekä konkreettisen toimenpidesuunnitelman.

Lisätietoa: rbdesign.fi