Kuva: Jaana Ahti-Virtanen.

RT: Asuntolainan korkovähennysoikeus takaisin

Budjettiriihen alla Rakennusteollisuus RT ehdottaa hallitukselle sekä nopeavaikutteisia keinoja kysynnän ja luottamuksen lisäämiseksi että pitkävaikutteisia toimenpiteitä tarjonnan kasvun varmistamiseksi. Tavoitteena on tervehdyttää asuntomarkkinoita sekä paikata suhdannekuoppaa valtion tukemalla asuntotuotannolla, korjausrakentamisen edistämisellä ja infrarakentamisen vauhdittamisella.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen.

RT esittää veropoliittisia toimia, joilla on mahdollista välittömästi vahvistaa luottamusta ja vauhdittaa asuntokauppaa. Asuntolainojen korkovähennysoikeuden palauttaminen ja asuntokaupan varainsiirtoveron poistaminen madaltaisivat kynnystä asunnon ostoon.

– Kun vapaarahoitteinen asuntotuotanto ei lähde käyntiin, korostuu valtion tukeman asuntotuotannon merkitys asuntotarjonnan ja työllisyyden ylläpidossa. Hallitusohjelmaankin on kirjattu, että Ara-tuotantoa käytetään vastasyklisesti. Jos nyt ei ole sen aika, niin milloin sitten, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell kysyy.

RT:n mukaan suunnitellut leikkaukset valtion tukemaan tuotantoon tulisi perua tässä suhdannetilanteessa. Lyhyt korkotukimalli pitää muuttaa vastaamaan aiemmin finanssikriisin aikaan käytössä ollutta ja tehokkaaksi osoittautunutta välimallia, RT vaatii. Lisäksi valtion tukeman asuntotuotannon käynnistymistä pitäisi edistää nopeuttamalla hakemusten käsittelyä ja joustavoittamalla rakentamisehtoja, kuten hyväksymällä erilaiset urakkamuodot ja kohonneet kustannukset.

– Asuntorakentaminen on saatava käyntiin tavalla tai toisella. Sen romahdus synnyttää myöhemmin asuntopulaa, eikä sen vaikutusta työllisyyteen ja talouteen voi korvata kokonaan muilla rakentamisen osa-alueilla. Korjausrakentamisen lasku tämän vuoden aikana on puolestaan jäänyt vähemmälle huomiolle, ja kehitys on käännettävä ripeästi takaisin kasvu-uralle määräaikaisilla korjausavustuksilla, Randell sanoo.

Hallitusohjelmaan sisältyy infrahankkeiden investointipaketti, jonka toteutus kannattaa RT:n mukaan käynnistää etupainotteisesti.

– Parlamentaarisesti valmistellusta Liikenne 12 -investointiohjelmasta löytyy lukuisia yhteiskuntataloudellisesti kannattavia ja suunnitteluvalmiudeltaan kypsiä infrahankkeita. Jos näistä päätetään budjettiriihessä, alkaa rakentaminen nopeimmillaan jo vuodenvaihteen tienoilla, Aleksi Randell toteaa.

Randellin mukaan rakentamisen nopeasti heikentyneen suhdanteen takia rakennusalan työllisyyteen on tulossa arviolta 20 000–30 000 työllisen suuruinen lovi. 

– Koko rakentamisen välitön arvoketju huomioiden määrä voi olla jopa kaksinkertainen. Jotta pahimmilta vältytään, on hallituksen tehtävä budjettiriihessä vaikuttavia päätöksiä alan tilanteen parantamiseksi ja työttömyysaallon estämiseksi, Randell sanoo.