Rototecilla testiporauksia Saksassa

”Saimme Saksan viranomaisilta erikoisluvan testata poraamista meidän laitteistoillamme ja osaamisellamme Saksan maaperään. Saksan säädökset ovat olleet hyvin tiukat koskien maalämpöporausta, mutta kuten testimme osoitti, voimme tehdä poraukset teknisesti oikein ja turvallisesti myös Saksassa”, kertoo Mikko Ojanne,  Rototec Groupin varatoimitusjohtaja.

Rototec sanoo tutkineensa mahdollisuuksia laajentua eri markkinoille Euroopassa, ja testiporausten perusteella  Rototecilla olisi mahdollisuuksia laajentua Saksaan. Rototecin mukaan Saksassa on iso markkinapotentiaali:kivihiilestä luopuminen siellä on hyvin ajankohtaista.

”Olemme olleet edelläkävijöitä poraustekniikassa perustamisestamme vuodesta 2007 lähtien, jolloin toimme uuden poraustekniikan Suomeen ja muutimme porauskaivon kokoa tehokkaammaksi. Nyt haluamme olla taas edelläkävijöinä viemässä uutta teknologiaa ja osaamista Saksaan”, sanoo Alexej von Bagh, Rototec Groupin toimitusjohtaja.

Poraukset toteutettiin yhteistyössä saksalaisen Geoenergie Konzept GmbH:n kanssa.