Kuvassa vasemmalta: Søren Holm Johansen ja Jens-Peter Saul, Ramboll, Mette Kynne Frandsen ja Louis Becker, Henning Larsen

Ramboll ostaa tanskalaisen Henning Larsenin

Tanskalaisesta Henning Larsen -arkkitehtitoimistosta tulee osa Ramboll-konsernia. Yhteisenä visiona on suunnitella pohjoismaiseen arvopohjaan perustuvia ja kestävää kehitystä edistäviä rakennuksia, jotka vastaavat myös globaaleihin haasteisiin.

Kuvassa vasemmalta: Søren Holm Johansen ja Jens-Peter Saul, Ramboll, Mette Kynne Frandsen ja Louis Becker, Henning Larsen

Henning Larsenin kuudessa toimistossa työskentelee noin 300 työntekijää. Yritys on toteuttanut mittavia projekteja ympäri maailmaa, ja se jatkaa toimintaa nykyisellä nimellään. Rambollissa Henning Larsen edistää yritysten yhteistä tavoitetta luoda globaalisti integroitavia, kestävää kehitystä edistäviä suunnitteluratkaisuja kaupungeille ja rakennuksille.

– Arkkitehtuuri ei ole nykyisin pelkkää suunnittelua ja rakentamista, vaan sen avulla ratkotaan ihmisten konkreettisia haasteita. Meille tämä tarkoittaa tutkittuun tietoon perustuvaa arkkitehtuurikäsitettä. Rambollin kanssa pääsemme työskentelemään maailman johtavien asiantuntijoiden, parhaan teknologian ja digitaalisten ratkaisujen parissa ja voimme kehittää tulevaisuuden arkkitehtuuria ja projektejamme täysin uudella tavalla, sanoo Henning Larsenin partneri ja suunnittelupäällikkö Louis Becker.

Pohjoismaiset arvot, laatu ja vastuullisuus ovat tärkeitä sekä Henning Larsenille että Rambollille.

– Yrityksemme on juuri saavuttanut historiansa parhaan taloudellisen tuloksen seurauksena laajentumisesta ja projekteista kuudella mantereella. Rambollin kanssa otamme seuraavan askeleen kansainvälistymisessämme. Pääsemme suunnittelemaan kestävän kehityksen mukaisia rakennuksia konkreettisiksi ratkaisuiksi kaupunkiseutujen kohtaamiin vaativiin haasteisiin, sanoo Henning Larsenin toimitusjohtaja Mette Kynne Frandsen.

Rambollille yrityskauppa on merkittävä strateginen askel. Yhtiö aikoo perustaa kansainvälisen arkkitehtuurin liiketoimintayksikön, jossa työskentelee noin 800 arkkitehtia ja maisema-arkkitehtia. Yksikön johtajana toimii Mette Kynne Frandsen.

– Yhdistämme Henning Larsenin kanssa arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun ja dataa yhä tehokkaammin hyödyntävät palvelut päästäksemme luomaan yhä vahvemmin koko yhteiskuntaa kehittäviä ratkaisuja. Kaupan ansiosta pääsemme keskustelemaan asiakkaidemme kanssa jo projektien alkuvaiheessa, ja voimme tuoda kestävän suunnittelun näkökulman mukaan. Skandinaaviset juuret antavat meille hyvän aseman kansainvälisessä kilpailussa kiinnostavimmista ja vaativimmista projekteista, sanoo Rambollin toimitusjohtaja Jens-Peter Saul.