Rakennusteollisuus RT:n mukaan valtio voi tukea elpymistä vauhdittamalla investointeja infrahankkeisiin ja tukemalla asuntorakentamista sekä energiaremontteja. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Rakennusala tulee viiveellä koronakriisiin

Rakennusteollisuus RT:n mukaan valtio voi tukea elpymistä vauhdittamalla investointeja infrahankkeisiin ja tukemalla asuntorakentamista sekä energiaremontteja. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Rakennusteollisuus RT ennakoi rakentamisen vähenevän tänä vuonna viitisen prosenttia ja ensi vuonna noin neljän prosentin verran. Suuntaus on kaikissa rakentamisen lajeissa laskeva. Rakentamisen työllisyys voi supistua pahimmillaan lähes 20 000 työllisellä.

RT:n kyselyyn vastanneiden yritysten suhdannetilanne huhti- ja toukokuussa on ollut suhteellisen hyvä, mutta yritysten odotukset loppuvuodelle ovat huonot.

”Rakennusala tulee viiveellä koronakriisiin”, RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo toteaa.

Koronakriisi osuu rakentamisen kiivaimpaan kevätsesonkiin. Tilaajat siirtävät hankkeitaan, ja kriisi näkyy tuotannossa syksystä alkaen.

Jouni Vihmo toteaa, että ennustaminen on nyt erittäin vaikeaa, ja näkymien sumeuden tähden RT ei julkaisekaan kaikkein tarkimpia tilastojaan.

Vihmon mukaan RT:n ennuste nojaa Vihriälän työryhmän ennusteeseen, minkä perusteella Suomen talouteen ei ole luvassa nopeaa palautumista koronakriisin aiheuttamasta kuopasta.

Rakennusteollisuus RT:n asuntotuotantokyselyyn vastanneiden yritysten arvio tämän vuoden asuntoaloituksistaan on kutistunut 25 prosenttia koronakriisiä edeltävään aikaan verrattuna.

Asuntorakentajat ovat sopeuttaneet koronakriisin vuoksi toimintaansa. Myynnissä olevien uusien asuntojen määrä on saatu laskettua hyvin maltilliselle tasolle, ja uusiin asuntoaloituksiin vaadittavat ennakkovarausasteet ovat nousseet selvästi.

”Koronakriisi vähentää asuntojen tarjontaa, muttei niiden tarvetta. Asuntotuotannon hidastuminen vaikeuttaa talouden toipumista ja koskettaa koko yhteiskuntaa taloudellisesti ja sosiaalisesti”, Jouni Vihmo sanoo.

RT:n mukaan asuntorakentamisessa rahoitus on keskeinen pullonkaula. Suurimmat ja vakavaraisimmat rakennusliikkeet saavat RS-rahoitusta, mutta pienemmillä perustajaurakointia harjoittavilla yrityksillä voi tulla vaikeuksia.

”Rakentajien on vaikea ymmärtää, miksi rakentaminen on ainoana teollisuuden alana rajattu valtion täytetakausten ulkopuolelle. Koska kyseessä olisi täytetakaus, se ei juuri muuttaisi takauksen antajan riskiasemaa. Täytetakaukset varmasti vahvistaisivat myös kuluttajien luottamusta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell toteaa.

Randell mainitsee toiseksi isoksi haasteeksi maankäyttöä, asumista ja liikennettä ohjaavien MAL-sopimusten viivästymisen, mikä vaikuttaa myös valtion tukemaan asuntotuotantoon.

”MAL-sopimukset ovat olleet viime vuosina toimiva työkalu, jolla on kyetty lisäämään kasvukeskusten asuntorakentamista. Olemme erittäin huolissamme siitä, ettei valtio ole saanut kuntien kanssa uusia sopimuksia aikaiseksi. Nyt ollaan jo pahasti myöhässä, ja ongelmat vain syvenevät ajan kuluessa”, Randell sanoo.

RT:n mukaan valtio voi tukea talouden kestävää elpymistä vauhdittamalla välttämättömiä investointeja etenkin infrahankkeisiin ja tukemalla asuntorakentamista sekä energiaremontteja. Rakentaminen on kotimarkkinapainotteista ja työvoimavaltaista.

”Rakentaminen on vaikuttava keino elvyttää”, Aleksi Randell toteaa.

”Suomen talous on jälleenrakennettava kriisin jälkeen. Poliittinen päätöksentekokyky on toipumisen ydinkysymys. Ennakoivilla ja nopeilla elvytystoimilla voidaan estää rakentamisen pitkäaikainen taantuma ja suurtyöttömyys”, Randell arvioi.