Uusi Emäkosken koulu muodostuu kolmesta lohkosta, joiden keskellä on monikäyttöinen ja tilava sydänosa. Havainnekuva: Arkkitehtipalvelu Oy

Lapti rakentaa kaksi koulua Nokialle

Uusi Emäkosken koulu muodostuu kolmesta lohkosta, joiden keskellä on monikäyttöinen ja tilava sydänosa. Havainnekuva: Arkkitehtipalvelu Oy

Emäkosken koulu rakennetaan noin 550 yläkoulun oppilaalle ja Myllyhaan koulu noin 450 alakoululaiselle. Oppilaat pääsevät Myllyhaan kouluun elokuussa 2021 ja Emäkosken kouluun tammikuussa 2022. Koulut toteutetaan KVR-urakkana eli Lapti vastaa sekä rakennusten suunnittelusta että toteutuksesta. Koulujen pääsuunnittelija on Tuula Tuononen Arkkitehtipalvelu Oy:stä.

Sisätilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota toimintojen selkeään sijaintiin ja sujuvaan logistiikkaan.  Koulujen toiminnot on jaettu soluihin, joiden keskellä on tilava sydänosa isompaan kokoontumiseen.  Kaikki koulujen tilat ovat monikäyttöisiä, ja niitä voidaan käyttää sujuvasti myös iltaisin.

Emäkosken koulussa koulun arvot ovat yhteisöllisyys, hyvinvointi ja kasvu kohti hyvää elämää. Myllyhaan koulussa painottuvat yhteisöllisen toimintakulttuurin toteuttaminen ja kestävä kehitys.

Myllyhaan koulu rakennetaan noin 450 alakoululaiselle. Koulun tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja niitä voidaan käyttää sujuvasti myös iltaisin. Havainnekuva: Arkkitehtipalvelu Oy

– Emäkosken ja Myllyhaan koulut tarjoavat monimuotoista oppimista tukevat, modernit ja laadukkaat tilat. Korkeatasoinen arkkitehtoninen suunnittelu näkyy erilaisissa ratkaisussa ja yksityiskohdissa. Meille avoin oppimisympäristö ei tarkoita verhoilla jaettavia kaikuvia hallitiloja, vaan aidosti yhteistyöhön kannustavia tiloja, joissa viihtyvät sekä oppilaat että koulun henkilökunta, kertoo tuotantojohtaja Tapio Rantala Rakennusliike Lapti Oy:stä.

Emäkosken ja Myllyhaan koulujen talotekniikan suunnittelussa on otettu huomioon rakennusten koko elinkaari ja kaupungin vaatimus energiatehokkuuden A-luokasta. Rakennusten katoille asennetaan aurinkopaneeleja tuottamaan osan koulujen tarvitsemasta energiasta ympäristöystävällisesti biovoimalla tuotetun kaukolämmön rinnalla.