Kuva: Väylävirasto

Raidehankkeessa suunnittelun kehitysvaihe optimoi kokonaisuutta

Väylävirastolla on käytettävissään 18 miljoonaa euroa Tampere–Jyväskylä -radan perusparantamisen ja kehittämisen suunnitteluun.  Suunnittelu sisältää kehittämisvaiheen, jossa määritellään suunnittelun toteutusvaiheen sisältö, aikataulu ja tarvittava suunnitteluresurssi.

Kuva: Väylävirasto

Väylävirasto ei ole kilpailuttanut hankkeeseen erikseen suunnitteluttajakonsulttia, vaan käytössä on toimintamalli, jossa suunnittelun kehitysvaiheen aikana määritellään palveluntuottajaksi valitun AFRY:n kanssa yhteinen organisaatio, jolla on kokonaisvastuu suunnittelusta ja suunnittelun ohjauksesta. 

Väyläviraston projektipäällikkö Eero Virtasen mielestä kehitysvaihe sopii hankkeisiin, joissa rahoituspäätöksessä on esitetty koko rataosan kehittämistavoitteet yleisesti, mutta yksittäisten suunnittelukohteiden valitseminen voidaan määritellä hankkeessa. Kun toimenpiteitä ei ole rajattu tiukasti, tekijät voivat hankkeessa itse määritellä, miten tavoitteeseen päästään mahdollisimman hyvin.

Kehitysvaiheen sisältävässä suunnitteluhankkeessa optimoidaan kokonaisuutta osien optimoinnin sijaan, ja siitä on hyötyä. Eero Virtasen mukaan hankintamalli myös motivoi ja sitouttaa suunnittelijan koko hankkeeseen. 

AFRY:n projektipäällikkö Pekka Saarisen mukaan suunnittelun kehitysvaihe antaa suunnittelijalla mahdollisuuden hallita kokonaiskuvaa ja toteuttaa omaa näkemystään mahdollisimman sujuvasta työskentelystä.

Suunnittelun kehitysvaiheessa määritellään kohteiden suunnittelujärjestys, suunnitteluaikataulu ja suunnittelukokonaisuuksien käytössä olevat resurssit. AFRY lupaa varmistavansa riittävän määrän työntekijöitä suunnittelutyöhön ja käyttää tarvittaessa myös alisuunnittelijoita. Tärkeimpänä kumppanina jo tarjousvaiheesta lähtien on ollut Ramboll, AFRY kertoo.

Suunnittelun kehitysvaihe päättyy loppukesällä 2023, minkä jälkeen alkaa suunnittelun toteutus. Pekka Saarinen ennakoi sujuvaa toteutusvaihetta, kun suunnittelun toimintatavat, sisältö, aikataulut ja resurssit on jo määritelty.

– Kaikille on toteutusvaiheen alussa jo selvää, mitä ja miten tehdään, Saarinen sanoo.