Järvenpään yhteiskoulun uudisrakennus esitellään Projektiuutisten numerossa 2/2023, joka ilmestyy heti vapun jälkeen. Kuva: Tapio Antere

Järvenpään Yhteiskoulun uudisrakennus on valmis

Järvenpään Yhteiskoulun (JYK) uudisrakennus on valmistunut. Ensimmäiset tilat otetaan käyttöön maaliskuun puolessa välissä. Constin urakoima uudisrakennus on hankkeen ensimmäinen vaihe. Toisessa vaiheessa korjataan vanha koulurakennus ja laajennetaan uudisrakennusta. Vaiheiden yhteisarvo on 41 miljoonaa euroa.

Järvenpään yhteiskoulun uudisrakennus esitellään Projektiuutisten numerossa 2/2023, joka ilmestyy heti vapun jälkeen. Kuva: Tapio Antere

Uudisrakennuksessa on käsityö- ja kotitaloustilat, ruokala, jakelukeittiö, liikuntasali, aineluokkia, yksi alakoulun oppimisalue sekä vaativimman erityisen tuen luokkatiloja. Rakennuksessa on myös noin 1000 neliön liikuntasali aputiloineen. Alakerran opetustilat, ruokala ja liikuntahalli otetaan käyttöön maaliskuussa. Yläkerran käyttö alkaa syksyllä 2023 lukuvuoden alussa. 

– Lopputulos vastaa hankkeen tavoitteita ja käyttäjien toiminnan tarpeita. Toki hankkeen aikana on jouduttu tekemään paljon kompromisseja myös käyttäjien kanssa, jotta on saatu toteutusratkaisu pysymään budjetissa, kertoo rakennuttaja Mestaritoiminnan johtaja Teemu Jaakkola.

Rakentamisen yleinen hintataso nousi hankkeen aikana voimakkaasti. Ukrainan sota vaikutti myös materiaalien saatavuuteen.

– Urakoitsijamme Consti teki hyvää työtä vaihtoehtoisten hankintakanavien selvityksessä, jolloin vallitsevan maailmantilanteen kokonaisvaikutus hankkeeseen jäi vähäiseksi, Jaakkola toteaa.

Koulun henkilökunta ja oppilaat ovat päässeet vaikuttamaan uudisrakennuksen suunnitteluun. 

– Järvenpäässä on tehty hyvää työtä osallistamisen kanssa, ja se on mielestäni parantunut hankkeesta toiseen, kun on edellisen hyvät opit huomioitu aina seuraavassa hankkeessa. JYK on tuonut jälleen uutta osaamista tähän asiaan, Teemu Jaakkola sanoo.

JYK:n toisen rakennusvaiheen suunnittelu on alkanut. Toisessa vaiheessa perusparannetaan Kansakoulunkatu 1:n koulurakennus sekä laajennetaan nyt valmistunutta uudisrakennusta. Toinen rakennusvaihe valmistuu vuoden 2025 lopussa, ja koulutoiminta tiloissa alkaa vuoden 2026 alussa.