Havainnekuva: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy ja Mer Arkkitehdit Oy

Pasilan peruskoulun ja päiväkodin rakentaminen alkaa

Helsingin Keski-Pasilaan Ratapihakortteleiden alueelle rakennetaan uusi rakennus Pasilan peruskoulun ja päiväkodin käyttöön. Työmaa käynnistyy maaliskuussa 2023. Pääurakoitsija on Jatke Oy.

Havainnekuva: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy ja Mer Arkkitehdit Oy

Pasilan uusi peruskoulu ja päiväkoti toteutetaan arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen pohjalta. Kouluun on tulossa 1000 oppilasta. Päiväkoti ja esikoulutilat on suunniteltu 200 lapselle.

Rakennus on kooltaan noin 10  370 huoneistoneliömetriä. Rakennuksen käyttöikätavoite on 100 vuotta.

Uusi rakennus sijoittuu kauppakeskus Triplan pohjoispuolelle Tulistimenkadun ja Halkopiipunkallion väliin. Tavoitteena on, että uudet tilat valmistuvat kesällä 2025. 

Rakentaminen alkaa louhinta-, maanrakennus- ja paalutustöillä. Helsingin kaupungin mukaan yyöt on pyritty suunnittelemaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. 

Louhintaa tehdään maalis−huhtikuussa. Louhintojen aikana liikkumista rajoitetaan  työmaan lähellä lyhytaikaisesti turvallisuussyistä.