Tehopaalutusten aikana työmaalla työskenteli niin paljon koneita kuin sinne mahtui. Niiden ajan tutkimuslaboratoriot olivat sovitulla käyttökatkolla.

Raide-Jokerin tehopaalutus on vuoden GeoTeko

Vuoden 2021 GeoTeko-palkinto myönnettiin Raide-Jokerin Viikinkaaren tehopaalutukselle. Työmenetelmä suunniteltiin Viikin kampusalueen toimijoiden ja herkkien tutkimuslaitteiden ehdoilla.

Tehopaalutusten aikana työmaalla työskenteli niin paljon koneita kuin sinne mahtui. Niiden ajan tutkimuslaboratoriot olivat sovitulla käyttökatkolla.

Suomen Geoteknillinen yhdistys valitsi Raide-Jokerin Viikinkaaren tehopaalutuksen Vuoden 2021 GeoTeko-palkinnon saajaksi. Valintaperusteena mainitaan tehopaalutuksen suunnittelun edustavan yhteistoiminnallisuutta parhaimmillaan. Ottamalla huomioon alueen toimijat kehitettiin optimaalinen toteutustapa häiritsevälle mutta välttämättömälle työvaiheelle. 

Viikin kampusalueella sijaitsee useita Helsingin yliopiston ja yksityisten tutkimuslaitosten tärinäherkkiä tutkimuslaitteita. Niille raitiotiestä aiheutuva tärinä ja heikko magneettikenttä ovat riski, minkä vuoksi rata perustettiin Viikinkaarella tärinää eristävän erikoisrakenteisen paalulaatan päälle.

Paalutuksen suunnittelu aloitettiin vuotta etukäteen alueen toimijoiden, tilaajan, suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa neuvottelemalla. Paalutus päätettiin toteuttaa tehopaalutuksena, jonka tavoitteena oli paaluttaa mahdollisimman paljon mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tarkoituksena oli minimoida työstä tutkimuslaboratorioille, niiden asiakkaille ja alueen muille toimijoille koituva häiriö.

Marraskuun 2020 ja huhtikuun 2021 välille ajoittuneiden kuuden työvuoron aikana paalutettiin yhtäjaksoisesti 12–22 tuntia. Herkkien tutkimuslaitteiden toiminta keskeytyi kokonaan hetkeksi, ja työmaalla työskenteli niin paljon koneita kuin sinne mahtui. Ajankohdat suunniteltiin yhdessä alueen toimijoiden kanssa hyvissä ajoin etukäteen.