Pukinmäenrannan suunnittelualue sijoittuu Vantaanjoen ja Pukinmäen asuinalueen väliin, Pukinmäenkaaren molemmin puolin. Kuva: Aki Antinkaapo / Helsingin kaupunki

Pukinmäkeen suunnitellaan uutta asuinaluetta

Helsinki suunnittelee Pukinmäen länsiosaan uutta kerrostalovaltaista täydennysrakentamista. Uuden Pukinmäenrannan eteläosaan Kehä I:n laidalle sijoitetaan mahdollisesti liike- ja toimitiloja. 

Pukinmäenrannan suunnittelualue sijoittuu Vantaanjoen ja Pukinmäen asuinalueen väliin, Pukinmäenkaaren molemmin puolin. Kuva: Aki Antinkaapo / Helsingin kaupunki

Pukinmäenrannan uusi asuinalue sijoittuu Pukinmäen länsiosaan Vantaanjoen itärannalle. Kaupungin mukaan alue on nykyisin suurimmalta osin rakentamatonta pelto- ja metsäaluetta. Alueen metsäiset kukkulat on tarkoitus säilyttää nykyisessä käytössä virkistysalueina.

Liikenteen suunnittelussa tavoitteena on luoda uusia kulkuyhteyksiä uuden alueen ja Pukinmäen keskustan välillä. Yhteyksissä painotetaan kävelyä ja pyöräliikennettä sekä joukkoliikennettä. Kaavan valmistelun aikana tutkitaan, voiko Vantaanjoen ylitse sijoittaa uusia kävelyn ja pyöräilyn siltoja. 

Suunnitteilla oleva asemakaavamuutos nojautuu voimassa olevaan yleiskaavaan sekä vuonna 2022 hyväksyttyihin Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteisiin.

Pukinmäenrannan asemakaava menee kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi aikaisintaan vuonna 2025.