Olli Seppänen. Kuva: Vaula Aunola

Pro Sisäilma -tunnustus professori Olli Seppäselle

Sisäilmayhdistys ry myöntää ensimmäistä kertaa Pro Sisäilma -tunnustuksen. Tunnustus myönnetään poikkeuksellisen omistautuneesta työstä paremman sisäilman puolesta. Teknillisen korkeakoulun professori Olli Seppänen, nykyisin emeritus, toimi perustamansa yhdistyksen puheenjohtajana yli viisitoista vuotta ja vaikutti ratkaisevasti yhdistyksen toiminnan vakiintumiseen ja merkityksen kasvuun.

Olli Seppänen. Kuva: Vaula Aunola

Olli Seppänen on kirjoittanut useita sisäilmastoa käsitteleviä kirjoja ja julkaissut satoja artikkeleita sisäilmastosta. Hän on toiminut myös monessa kansainvälisessä tehtävässä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Hän oli kansainvälisen sisäilmastoakatemian ja kansainvälisen sisäilmayhdistyksen ISIAQ:n perustajajäsen jamyöhemmin sen puheenjohtaja. Seppänen laati mm. eurooppalaisen sisäilmastostandardin EN 15215:2007 luonnoksen ja osallistui sen viimeisen uusintaan (2017). Seppänen johti myös YM:n Sisäilma-asetusta tukevan Ilmanvaihdon mitoitusoppaan (2017) laatimista. Hänen ansionsa suomalaisen sisäilmastoon liittyvän tutkimuksen nousussa kansainväliselle huipulle ovat merkittävät.  Sisäilmayhdistys on Olli Seppäsen johdolla järjestänyt neljä suurta kansainvälistä kongressia Helsingissä ja Espoossa. Seppänen on palkittu aikaisemmin mm. USA:ssa, Pohjoismaissa, Tanskassa, Latviassa, Japanissa ja Saksassa

Kansallisesti merkittävin Sisäilmayhdistyksen järjestämä tapahtuma on ollut ja on vuotuinen Sisäilmastoseminaari, jossa saadaan ajantasainen katsaus alan tutkimuksen tilaan Suomessa. Ensimmäisen, myös Seppäsen 34 vuotta sitten järjestämän, seminaarin osanottajamäärä on jo vuosia ollut yli tuhat.

Sisäilmayhdistys laati vuonna 1995 Olli Seppäsen aloitteesta Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokituksen. Siinä esitettiin ensi kertaa kattava järjestelmä sisäilmaston tavoitteiden asettamiselle ja niiden saavuttamiseksi tarvittaville keskeisille toimille. Laajalti käytetystä  sisäilmastoluokituksesta julkaistaan päivitetty versio keväällä 2018. Sisäilmastoluokitukseen liittyvät myös edistykselliset rakennusmateriaalien M 1 päästöluokitus sekä ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet sisäilman laatuun maassamme.

Sisäilmayhdistys ry, voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, perustettiin vuonna 1990 juuri professori Olli Seppäsen aloitteesta. Yhdistyksen tavoitteena on koko ajan ollut edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön. Sisäilmayhdistys on toimintansa alusta lähtien pyrkinyt vaikuttamaan sekä valtiovaltaan, alan toimijoihin sekä kuluttajiin, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Tärkeää on suunnata valistusta sisäilmastokysymysten oikeista ratkaisuista. Jotta valistus pohjautuu luotettavan tietoon, on yhdistys pyrkinyt eri toimin edistämään myös alan tutkimusta. Tutkimustoiminta alalla onkin Suomessa ollut jo pitkään maailman huipputasoa. Yhdistyksen jäsenistössä ja hallituksessa ovat edustettuina monet sisäilma-asiantuntemuksen alat.

Tunnustus jaettiin 33. kerran järjestetyssä Sisäilmastoseminaarissa 15.3.2018.

Sisäilmayhdistys ry on vuonna 1990 perustettu voittoa tavoittelematon aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpitämään hyvää sisäilmastoa.