Kuva: Helsingin kaupunki

Energia-atlas avuksi rakennusten energiansäästöön

Energia- ja ilmastoatlas on uusi työkalu energiatehokkuuden parantamiseen. Atlaksessa on suuri määrä tietoja rakennusten lämmitystavoista, peruskorjauksista ja energiatodistuksista. Lisäksi siinä on tiedot Heka Oy:n vuokrakerrostalojen kiinteistösähkön, kaukolämmön ja veden kulutuksesta.

– Näitä lukuja hyödyntämällä esimerkiksi taloyhtiöt tai isännöitsijät voivat verrata kiinteistön kulutusta muiden vastaavan ikäluokan rakennusten kulutuksiin, mikä kannustaa selvittämään erojen syitä, ympäristösuunnittelija Petteri Huuska Helsingin kaupungin ympäristöpalveluista sanoo.

Atlakseen sisältyy VTT:n arvioima rakennusten laskennallinen energiankulutus, jota voi käyttää vertailuarvona oman rakennuksen peruskorjausta tai energiatehokkuusremonttia suunniteltaessa. Atlaksesta löytyy myös rakennuskohtainen aurinkoenergiapotentiaali.

– Energia- ja ilmastoatlas on väline kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon tueksi, kun arvioidaan, mille alueille ja minkä tyyppisiin energiatehokkuutta edistäviin toimiin kaupungin voimavaroja kannattaa suunnata, Huuska toteaa.

Atlaksen kehitystyö jatkuu. Suunnitelmissa on lisätä malliin uusiutuvan energian potentiaaleja ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä tietoja helpottamaan esimerkiksi rankkasateiden aiheuttamien tulvariskien hallintaa.

Atlasta toteuttavat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helen Oy, Forum Virium Helsinki Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Fourdeg Oy ja Salusfin Oy. Hanke on saanut rahoitusta EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio -ohjelmasta.