Kuva: Pexels, Pixabay

Premico perustaa hiilineutraalin vuokra-asuntorahaston

Kuva: Pexels, Pixabay

Premicon aiempien rahastojen tavoin PCNRF-rahasto keskittyy sijoituksissaan ainoastaan uusiin rakennutettaviin vuokra-asuntoihin. Rahaston on määrä tehdä ensimmäiset sijoituspäätökset vuoden 2021 alussa. Rahaston oman pääoman tavoitekoko on 200 miljoonaa euroa, jonka se uskoo saavutettavan rahaston ensimmäisen toimintavuoden aikana. Rahaston sijoituskapasiteetti tulee olemaan kokonaisuudessaan noin 400 miljoonaa euroa.

”Vallitsevassa matalien korkojen ympäristössä on runsaasti kysyntää vakaata kassavirtaa tuottaville vuokra-asuntosijoitusinstrumenteille”, kertoo Premico Groupin toimitusjohtaja Janne Vaula.

Vaulan mukaan esimarkkinointivaiheessa rahastoon on kohdistunut runsaasti kiinnostusta potentiaalisilta institutionaalisilta ja family office -sijoittajilta etenkin Aasiasta, Keski-Euroopasta ja Pohjoismaista. ”Premicon uusi hiilineutraali vuokra-asuntorahasto mahdollistaa täsmäsijoituksen yhdelle euroalueen houkuttelevimmista asuntomarkkinoista”, Vaula sanoo.

”Asuinkiinteistön elinkaaren hiilijalanjäljestä yli 60 prosenttia muodostuu käytönaikana ja tämän päästöosuuden pyrimme poistamaan kokonaan. Samoin rakennusaikana tulemme panostamaan voimakkaasti rakennusmateriaalien valintaan ja niiden kierrätettävyyteen”, toteaa Premico Groupin investointijohtaja Samuel Tuomola. 

Rahaston Advisory Boardin muodostavat Kuntarahoitus Oyj:n toimitusjohtajana 2001-2017 toiminut Pekka Averio, Green Building Council Finlandin puheenjohtaja ja Finreim Oy:n toimitusjohtaja Petri Suutarinen, VVO:n (Kojamo Oyj) kiinteistöjohtajana ja Suomen Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajana toiminut Eero Saastamoinen sekä Renger Invest Management Ab:n toimitusjohtaja David Renger.