Ruotsinojan aurinkovoimalan 13 hehtaarin peltoalue. Kuva: Oomi Solar

Oomi Solar rakentaa aurinkopuiston Liminkaan

Oulun Seudun Sähkö rakennuttaa Liminkaan Ruotsinojalle 9,5 megawatin kokoisen aurinkopuiston, joka kytketään kaukolämpöverkkoon. Voimalan rakentaa Oomi Solar Oy ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana. 

Ruotsinojan aurinkovoimalan 13 hehtaarin peltoalue. Kuva: Oomi Solar

Limingan voimala on Oulun Seudun Sähkön ensimmäinen aurinkosähköpuisto. Se kytketään suoraan kaukolämmön tuottamiseen energiayhteisömallilla.

─ Vastaavia ratkaisumalleja miettivät nyt muutkin, koska Suomessa on paljon vastaavan kokoisia kaukolämpöverkkoja. Ruotsinojan aurinkopuisto on innovatiivinen ja monistettavissa olevan ratkaisu ja on sen vuoksi saanut myös Euroopan unionin NextGeneration EU -rahoitusta, sanoo Oulun Seudun Sähkön toimitusjohtaja Risto Kantola.

Ruotsinoja on peltoaluetta, joka sopii maaperältään aurinkopuistoksi. Lisäksi alue on lähellä sekä sähköasemaa että lämpölaitosta, joihin aurinkopuisto tullaan liittämään.

─ Ruotsinojan aurinkopuisto on esimerkki sijainnista, joka on optimaalinen aurinkopuistolle ja mahdollistaa tehokkaan sektori-integraation muuhun energiajärjestelmään, kuten tässä tapauksessa kaukolämmön tuotantoon. Käytännössä hankkeen sijainti mahdollistaa järkevän investoinnin, sanoo Oomi Solarin toimitusjohtaja Olli Tuomivaara.

Oulun Seudun Sähkön kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti Oomi Solar vastaa Ruotsinojan aurinkopuiston suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta elinkaariajattelun mukaisesti.

Ruotsinojan hanke on ensimmäinen Oulun Seudun Sähkön ja Oomi Solarin yhteistyösopimuksessa, joka sisältää kaikkiaan 100 MW aurinkosähköä eli noin 20 % Oulun Seudun Sähkön toimialueella vuosittain käytettävästä sähköenergiasta.