Moderni pesutupa on helppo, nopea ja energiatehokas

Toimivuus ja energiatehokkuus ovat avainasemassa nykyaikaisessa kiinteistöpesulassa. Energiataloudellisuuden lisäksi yhteiset pyykinpesu- ja kuivaustilat vähentävät kosteushaittoja ja vuotovahingon riskiä huoneistoissa. Linjasaneerauksen yhteydessä on hyvä aika remontoida pesutupa tai rakentaa uusi, jos sitä ei vielä ole taloyhtiössä.

Kiinteistöpesulasta on Työtehoseuran tutkija Tarja Marjomaan mukaan monia hyötyjä. Kun pyykin käsittely on pois asunnosta, vähentää se kosteus- ja pöly­ongelmia.

– Pyykin peseminen ja kuivaaminen asunnossa altistaa rakenteet kosteus- ja home­vaurioille sekä lisää vesivahingon riskiä. Huoneistossa tapahtuva pyykin käsittely kasvattaa myös pölyn määrää, Marjomaa toteaa.

Koska pyykin kuivaamiselle ei ole aina riittävästi tilaa kylpyhuoneessa, on kuivausteline sijoitettava muualle asuntoon, kuten makuu- tai olohuoneeseen. Ja monelle on tuttua, että suuremmat pyykit on heitetty kuivumaan ovien päälle. Silmissä olevat pyykit ja tilanahtaus ovat omiaan vähentämään asumisviihtyisyyttä. Kuivaustelineessä oleva pyykki voi lisätä myös lämmitysenergian kulutusta patterin termostaatin reagoidessa kosteuteen.

Ylellinen ja energiatehokas kesäratkaisu pyykinkuivaukseen.

Pesutuvan suosio nousussa 

Työtehoseuran Tarja Marjomaan havaintojen mukaan kiinteistöpesuloiden suosio pääsi välillä hiipumaan ja taloyhtiöissä otettiin tiloja muuhun käyttöön. Suunta näyttää kääntyneen, ja pesutupia uudistetaan tai rakennetaan putkiremonttien yhteydessä.

– Kun taloyhtiössä aletaan suunnitella linjasaneerausta, on aika ottaa keskusteluun mukaan myös pesutupaan liittyvät asiat.

Kiinteistöpesulan tarpeeseen vaikuttavat muun muassa asuntojen koko sekä asukkaiden määrä ja heidän toiveensa.

– Jos talossa on isoja asuntoja hyvällä varuste­tasolla, on niissä yleensä myös hyvin tilaa pyykin­pesulle ja -kuivaamiselle.  Mutta jos talossa on paljon yksiöitä ja kaksioita, on yhteiselle pesutuvalle enemmän tarvetta. Näin asunnon neliöitä ei tarvitse käyttää pesukoneeseen ja kuivausrumpuun tai ripustuskuivaukseen. Ja vaikka asunnossa olisikin pyykinpesukone, halutaan isommat pyykkierät pestä pesutuvassa.

Taloyhtiön kokouksissa määritellään, millä kustannuksilla ja miten varusteltuna pyykkitupa toteutetaan. Pesutupaa saneerattaessa tai uutta rakennettaessa Tarja Marjomaa kannustaa käyttämään suunnittelijan ammattiapua.

Läheisyys ja esteettömyys tärkeitä 

Työtehoseura on aikaisemmin toteuttanut tutkimuksen, jossa kysyttiin käyttäjien kokemuksia kiinteistöpesulasta. Tutkimuksen mukaan kiinteistöpesulan käyttöä puolsivat muun muassa sen hyvä sijainti, pyykinpesun aiheuttamien haittojen siirtäminen pois asunnosta, pyykin­käsittelyn helppous, asianmukainen koneistus ja pyykin kuivausmahdollisuus.

Tarja Marjomaa toteaa näiden samojen asioiden pätevän tänäkin päivänä. Lisäksi entistä enemmän korostuvat energiataloudellisuus ja ilmastoystävällisyys. Ilmastoteko on sekin, että kiinteistöpesulaa käyttäessä ei välttämättä tarvitse hankkia omaa pesukonetta.

– Tuotekehitys on mennyt eteenpäin, ja kiinteistöpesulan koneet kuluttavat vähän vettä ja sähköä vanhoihin koneisiin verrattuna. Ne säästävät myös pyykinpesijän aikaa, koska pesuaika on yleensä lyhyempi kuin kotikoneessa.

Nopeus perustuu siihen, että pyykkituvan koneessa on kylmä- ja lämminvesiliitäntä, kun kotona pesukoneelle on yleensä pelkkä kylmäliitäntä.

Yhteisten pyykinpesu- ja kuivaustilojen käytön kannalta ykkösjuttu on niiden läheinen sijainti.

– Parasta on, jos talopesula ja kuivaustilat sijaitsevat suhteellisen lähellä asuntoa. Pyykkikoreja ja -kasseja ei ole mukava kantaa pitkiä matkoja esimerkiksi toiseen rakennukseen.

Kiinteistöpesulaan pitäisi olla esteetön kulku etenkin liikuntarajoitteisten ja ikäihmisten kannalta, mutta esteettömyys palvelee myös muita käyttäjiä.

Pyykkituvan koneiden sijoittelussa on hyvä huomioida ergonomisuus ja asentaa koneet korokkeelle.

Hyvin varustellussa pyykkituvassa on energiatehokas pesukone, jossa on pesuohjelma myös pienelle täyttömäärälle ja tehokas linko. Kahdesta koneesta on paljon iloa: käyttäjä voi lajitella pyykin ja hänen aikaansa säästyy, kun voi pestä kaksi koneellista yhtä aikaa. Kuva: Vesa Voitto Sakari

Valtteina nopeus ja tehokkuus 

Hyvin varustellussa pyykkituvassa on energiatehokas pesukone, jossa on pesuohjelma myös pienelle täyttömäärälle ja tehokas linko.

– Aina parempi, jos koneita on kaksi kappaletta. Käyttäjä voi lajitella pyykin esimerkiksi likaisuuden tai värin mukaan. Hänen aikaansa säästyy, kun voi pestä kaksi koneellista yhtä aikaa. Tavallisten koneiden lisäksi pyykkituvassa voi olla myös isojen pyykkien, kuten täkkien pesuun tarkoitettu kone.

Pyykkikoneen hyviin ominaisuuksiin kuuluu selkeä näyttö, joka kertoo jäljellä olevan pesuajan.

Tarja Marjomaa pitää tärkeänä, että koneiden käyttäminen on mahdollisimman yksinkertaista. Ohjeiden tulisi olla seinällä näkyvillä, ettei niitä tarvitse haeskella ohjekirjasta. Sama koskee yhteisten tilojen pelisääntöjä, esimerkiksi miten pyykkitupa pidetään siistinä ja kuinka kauan saa käyttää kuivaushuonetta.

– Tarpeen mukaan ohjeiden oltava esillä usealla kielellä, että kaikki ymmärtäisivät. Lisäksi kuvallinen ilmaisu tukee viestintää.

Pyykin kuivausta varten pesutuvassa on kuivausrumpu, -kaappi tai -huone tai useampi näistä. Modernissa kuivausrummussa on automatiikka, joka tunnistaa tekstiilin kosteuden, eli käyntiaika ohjautuu sen mukaan.

Kuivausrumpua ja -kaappia hankittaessa on hyvä miettiä kosteudenpoistoa. Molemmat voivat olla hormiliitännäisiä tai kosteuden kondensoivia, jolloin vesihöyry tiivistyy vedeksi ja kulkeutuu letkua pitkin viemäriin.

Tänä päivänä suositaan lämpöpumppu­toimisia koneita muun muassa niiden energiatehokkuuden vuoksi. Lisäksi vältytään hormiin kulkeutuvalta pölyltä ja kosteudelta, joka saattaa talvipakkasella tiivistyä jääpuikoiksi rakennuksen ulkopuolella.

Tarja Marjomaan mukaan kuivaushuone on hyvä ratkaisu, jos sille on tilaa. Kuivauskoneen ohjauksen tulisi olla hyvin saavutettavissa, mielellään lähellä ovea.

Nykyaikaisessa kuivaushuoneessa on kosteus­automatiikalla ohjautuva lämpöpumpputoiminen kuivauskone.

Pesutuvan varusteisiin kuuluu myös pyykin käsittelyyn ja lajitteluun tarkoitettu pöytä säädettävillä jaloilla. Pöydän materiaalien, etenkin pinnan tulee sietää kosteutta.

Pyykkinarujen eli ripustussarjan lisäksi kuivaus­huoneessa pitäisi olla raskasta pyykkiä ajatellen niin sanottu mattotanko. Myös itse maton­pesu saattaa olla mahdollista pyykkituvassa.

– Markkinoilla on kapeiden mattojen pesemiseen sopivia altaita hankaus- ja valutustelineineen. Varsinaiset matonpesukoneet lienevät harvinaisia. Taloyhtiöt voisivat hankkia sen yhteisesti, jos sille on kysyntää.

Pyykin siirtämistä varten pesutupaan tarvitaan pyörillä oleva kuljetusvaunu, jota on helppo siirrellä kynnyksettömissä huoneissa. Pesutuvan varusteisiin kuuluu myös pyykin käsittelyyn ja lajitteluun tarkoitettu pöytä säädettävillä jaloilla. Pöydän materiaalien, etenkin pinnan tulee sietää kosteutta.

Jos Tarja Marjomaa saisi valita, hän hankkisi kiinteistöpesulaan myös mankelin.

– Mankeli on tosi hyvä lakanoiden, pöytä­liinojen ja vastaavien jälkikäsittelyyn, vaikka monet pitävät sitä vanhanaikaisena. Mankeli viimeistelee pyykin, vähentää pölyämistä ja tekee tekstiiliin likaa hylkivän pinnan. Lisäksi mankeloitu tekstiili vie kaapissa vähemmän tilaa kuin mankeloimaton.

Varauskalenterissa ja maksussa vaihtoehtoja

Kiinteistöpesulan varausjärjestelmässä on eri käytäntöjä. Tarja Marjomaan mukaan sen tulisi olla ennen kaikkea helppokäyttöinen ja vaivaton.

Millainen on hyvä järjestelmä, siihen vaikuttaa talon asukaskunta. Nykyaikaisessa varausjärjestelmässä pyykkituvan varaus onnistuu niin tietokoneella kuin mobiililaitteellakin. Toisaalta sähköinen varauskalenteri voi tuottaa ongelmia, jos kaikki asukkaat eivät hallitse digilaitteita. Asukkaiden pitää olla tasa-arvoisessa tilanteessa varausjärjestelmäään nähden. Ruutuvihko ja kynä ovat monessa talossa edelleen toimivin ratkaisu.

Kiinteistöpesulan maksuvaihtoehtoja on niin ikään useita. Edelleen monessa talo­yhtiössä isännöintitoimisto hoitaa laskutuksen. Moderniin tapaan maksun voi suorittaa mobiilisti, pankkikortilla, luottokortilla tai lähimaksulla. Lisäksi pesutuvissa on käytössä kolikkoautomaatteja.

Taloyhtiö on voinut myös päättää, että kiinteistöpesula kuuluu talon palveluihin, eikä sen käytöstä peritä maksua.

– Asukkaita halutaan kannustaa pyykkituvan käyttöön ja vähentää pyykinpesusta syntyvää kosteushaittaa asunnoissa. Syynä saattaa olla sekin, että taloyhtiölle koituisi maksujärjestelmästä enemmän kuluja kuin mitä tulisi kassaan rahaa.

Tarja Marjomaa tietää, että kiinteistöpesulan käyttö voi aiheuttaa eripuraa asukkaiden keskuudessa.

– Taloyhtiössä sovittuja yhteisiä sääntöjä tulisi kaikkien noudattaa. Näitä ovat muun muassa vuorojärjestelmä, eli kuinka pitkäksi aikaa pyykkituvan ja kuivaustilat voi varata kerralla käyttöönsä, sekä miten yhteisten tilojen siisteyttä pidetään yllä.

Kiinteistöpesulan hyödyistä puhuttaessa mainitaan useimmiten kosteuden poistuminen asunnoista ja energiatehokkuus. Pesutupa luo myös mahdollisuuksia muiden asukkaiden tapaamisiin ja lisää siten yhteisöllisyyttä.

Teksti: Irene Murtomäki | Kuvat: Pixabay