430 taloyhtiötä on jo hakenut avustusta energiatehokkuuden parantamiseen

Taloyhtiöiden on syytä olla hereillä, sillä energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin voi hakea energia-avustusta. Avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksiin kaikenikäisiin rakennuksiin. Avustus haetaan ennakkoon, ja sen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 

Taloyhtiön kannattaa käyttää energia-avustusten hakemisessa myös hiukan omaa energiaansa. Hakemisessa on aina omat kiemuransa, mutta mahdotonta hakemuksen tekeminen ei ole. 

Keskeinen seikka avustuksen saamiselle on E-luku. Hakemuksessa tulee näet olla laskelmat lähtötilanteesta ja korjausten vaikutukset E-lukuun. 

Lisäksi hakemukseen on liitettävä asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys sekä kustannusarvio toimenpiteistä, joilla tavoiteltu energia­tehokkuus saavutetaan.

Avustus haetaan etukäteen ja maksetaan jälkikäteen, kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu uudella energiatodistuksella. 

Jos käy niin, että energiatehokkuus ei ole parantunut odotetusti tai sitä ei ole osoitettu uudella energiatodistuksella, silloin avustusta ei makseta. Näin siitäkin huolimatta, vaikka avustus olisi alun perin myönnetty. 

Energiatehokkuus edellä

Avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, joilla voidaan parantaa asuinrakennuksen energiatehokkuutta, muiden muassa  energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen. 

Avustusta voi hakea vain kerran, ja hakemus voi sisältää useita, eri aikaan toteutettavia toimenpiteitä. Maksatus haetaan yhdessä erässä kaikkien toimenpiteiden valmistumisen jälkeen.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on energiatehokkuuden paraneminen niin, että korjausten jälkeinen E-luku on kerrostaloissa enintään 0,68 kertaa rakentamisvuoden E-luku ja rivitaloissa 0,64 kertaa rakentamisvuoden E-luku. Silloin avustus on enintään 4000 euroa per asunto. Avustus rakennuksen korjaamisessa lähes nollaenergiatasolle on enintään 6000 euroa asuntoa kohden. Liikehuoneistoja ei lasketa mukaan. 

Avustusta myönnetään kuitenkin enintään 50 prosenttia korjaushankkeen niistä toteutuneista kustannuksista, jotka on hyväksytty avustuspäätöksessä. 

ARA katsoo hankekohtaisesti, mikä osa korjaus­työn kustannuksista käy avustettaviksi. Hyväksyttyihin kustannuksiin lasketaan mukaan suunnittelu- ja toteutuskustannukset arvonlisäveroineen. 

Avustuksiin on varattu kaikkiaan 120 miljoonaa euroa, josta 40 miljoonaa tälle vuodelle ja vastaavat summat vuosille 2021 ja 2022. 

Kuva: Mikael Lindén

Rahat eivät ole loppumassa

– Taloyhtiöiden kannattaa ottaa huomioon kaikessa hankesuunnittelussaan myös mahdolliset energiakorjaukset, ARA:n apulaisjohtaja Kimmo Huovinen sanoo.

– Hakemukseen tarvitaan asiantuntijan laatima selvitys energiatehokkuutta parantavista toimen­piteistä sekä arviot kustannuksista, mutta tarjouksia ei tarvitse olla vielä sisällä.

Lisäksi tarvitaan E-lukulaskelmat talon rakennusajankohdalta ja tilanteesta suunnitellun remontin jälkeen. Oleellista kokonaisuudessa on, että energiatehokkuus paranee riittävästi. 

Ennakkoarvion mukaan avustuksiin varattujen määrärahojen suuruusluokka on Huovisen mukaan punnittu oikein.

– Tänä vuonna 430 taloyhtiötä on ehtinyt hakea avustusta. Se koskee yli 10 000:ta asuntoa. Tähän mennessä on tehty 50 taloyhtiölle yhteensä noin neljän miljoonan euron avustus­päätökset. Avustusvaltuus tulee riittämään, ja syksyn aikana ARA:ssa tehdään päätökset tulleisiin hakemuksiin.  

Taloyhtiöt voivat hakea avustuksia, yksittäinen osakas ei voi. Avustusta ei voida myöntää taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille, joita ovat esimerkiksi eläke- ja vakuutusyhtiöt. Yhtiö voi hakea avustusta myös vain osaan osakkeista. Jos esimerkiksi paritalolla on sama rakennustunnus, ja korjaus tehdään vain toiseen huoneistoon, toinen huoneisto menettää mahdollisuuden avustukseen.

Yhteisön puolesta asiaa voi hoitaa asiamies, yleensä isännöitsijä. 

Taloyhtiön tulee tehdä hankkeeseen ryhtymisestä virallinen päätös ennen avustuksen hakemista. Päätös voi olla myös ehdollinen. 

Huolellinen valmistelu ja ammattilaiset avuksi

Avustusten tekemisessä ei ole oikoteitä, vaan siinä on edettävä kärsivällisesti askel askeleelta.

– Aivan aluksi taloyhtiön väen kannattaa lukea ohjeet ja kriteerit tarkasti, kertoo Kimmo Huovinen.

Jos lukeminen tympii, ARA:n nettisivulta löytyy myös videoita, joissa kerrotaan hakuohjeet ja millaisia liitteitä hakemukseen tarvitaan.

Eikä kaikkia kysymyksiä tarvitse keksiä itse, sillä usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy sivulta kattava kirjo vastauksia.

Hakemuksen käsittelyn sujumisen kannalta taloyhtiöiden kannattaa satsata suunnitteluun ja hakemuksen tekemiseen.

– Kannustaisin taloyhtiöitä huolelliseen valmisteluun, korostaa Huovinen.

Taloyhtiöille energiatehokkuuden paraneminen on aina kannattava investointi: kulutus pienenee ja samoin energialasku.

Nyt jos koskaan energiaremontti kannattaa tehdä, koska siihen on luotu oiva kannuste.

– Suomen hallitus on linjannut, että hankkeisiin on varattu rahaa kolmen vuoden ajaksi. Taloyhtiön kannattaa käyttää tässäkin, kuten muissa suurissa remonteissa, ulkopuolista konsulttia ja energiatodistuksen laatijaa, Kimmo Huovinen sanoo.

Energiatodistus on tehtävä luotettavasti ja oikein. Suositus on, että E-lukulaskennan tekee pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

– ARA:n sivuilta löytyy rekisteri, jonne on listattu pätevöityneet energiatodistusten laatijat, Huovinen muistuttaa.

Korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus kaikkine liiteasiakirjoineen on toimitettu ARA:an. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Neuvoja myös Motivalta

Energia-avustuksissa ARA neuvoo ja myöntää avustuksia eli hoitaa kokonaisuuden alusta loppuun. 

– Meillä on kuitenkin yhteisiä verkostoja, ja järjestimmekin energia-avustuksista yhteisen webinaarin yhteistyössä ympäristöministeriön, ARA:n ja Veronmaksajain Keskusliiton kanssa, kertoo Motivan johtava asiantuntija Harri Heinaro. 

Webinaarin tallenne ja esitykset ovat katsottavissa Motivan sivuilla.

Motivalta kysytään neuvoja kaikenlaisissa energia-asioissa.

– Yleisiä kysymyksiä ovat, mistä löytää sopivia ammattilaisia esimerkiksi energiatodistuksen laadintaan. Tai mistä löytää hankkeelle hyvä suunnittelija, Heinaro sanoo.

Huomattava on, että vajavaisilla tiedoilla ei kuitenkaan pysty vastausta hankkeen avustuskelpoisuudesta etukäteen antamaan, sillä hankkeesta on aina tehtävä tarkat laskelmat ja suunnitelmat.

Heinaro antaa taloyhtiöille kaksi vinkkiä.

– Hakemus- ja avustusasioihin liittyen vinkki kysyjälle on, että ottakaa yhteyttä ARA:an. Sieltä saa neuvoja, miten hankkeessa kannattaa edetä.

– Toinen vinkki on, että etsikää sopivat ammattilaiset suunnitteluun. Suunnittelija voi toimia myös joissain tapauksissa hankkeen valvojana.

Heinaro muistuttaa, että laitetoimittajat eivät välttämättä tiedä kaikkia oleellisia asioita energia-avustuksista. Lisäksi heillä voi olla tavoitteena vain tehdä nopeat kaupat.

– Sellaista olen esimerkiksi kuullut, että tukien määrästä on ollut vääriä käsityksiä. Tässäkin hankkeessa pätee vanha tuttu sääntö: kun suunnittelu on tehty huolellisesti, saadaan helpommin toivottu lopputulos.

Lähteet ja lisätietoa energia-avustuksista: 

www.ara.fi

www.motiva.fi

Teksti Jyrki Liikka