Jaanin alueen taloyhtiöillä iso ryhmäkorjaushanke Turussa

Turun Jaanin alueen asunto-osakeyhtiöillä on alkamassa mittava ryhmäkorjaushanke. Mukana on neljä taloyhtiötä, joissa tehdään perinteinen putkiremontti, uusitaan sähköt ja yleiskaapelointi sekä tehdään talojen väliset putkikanaalit ja salaojat sekä kunnostetaan piha-alueet. Ryhmähankkeen kustannusarvio on runsaat 17 miljoonaa euroa. Lisäksi kolme taloyhtiötä siirtyy maalämpöön ja kahteen asennetaan myös poistoilman lämmön talteenotto. Energiaremonttien hintalappu on 1,5 miljoonaa euroa.

Ryhmäkorjaushankkeessa ovat mukana Asunto Oy Jaaninhanka, Asunto Oy Jaaninkanta, Asunto Oy Jaaninrasti ja Asunto Oy Jaaninsalpa. Kokonaisuuteen kuuluu yhdeksän yhdeksänkerroksista pistetaloa ja neljäkerroksinen lamellitalo, jotka ovat valmistuneet vuosina 1967–69. Taloyhtiöissä on yhteensä 332 huoneistoa ja asukkaita on noin 550.

Alueella sijaitsevat myös Jaaninalueen Huollon huoltorakennus sekä Turun ja Kaarinan seura­kuntayhtymän Jaanin seurakuntatalo, jotka saneerataan samaan aikaan.

Jaaninalueen Huolto Oy:n toimitusjohtaja ja isännöitsijä Mika Varpula Realia Isännöinti Oy:stä toteaa linjasaneerauksen tulleen talo­yhtiöissä ajankohtaiseksi, kun putkien elinkaari lähestyi vääjäämättä loppuaan.

– Etenkin viemäreissä on ollut oireilua, mutta suuria vahinkoja ei ole vielä ilmennyt. 60-luvun valurautaputkien kanssa on pärjätty hyvin yli puolivuosisataa, hän toteaa.

Taloyhtiöiden linjasaneerauksien hankesuunnitelmat olivat valmistuneet ennen Mika Varpulan astumista Jaaninalueen Huollon puikkoihin. Hän kiittelee edeltäjäänsä Jarmo Mäkeläistä, joka oli pitänyt asunto-osake­yhtiöistä ja niiden taloudesta hyvää huolta, minkä pohjalta oli hyvä tarttua isoon projektiin.

Putkien elinkaari on lopussa. Viemäreissä on ollut oireilua, mutta suuria vahinkoja ei ennättänyt tapahtua. 1960-luvun valurautaputkien kanssa on pärjätty hyvin yli puoli vuosisataa.

Taloyhtiöt samalla aaltopituudella

Hankesuunnitelmien perusteella kaikki neljä taloyhtiötä päätti toteuttaa putkiremontin perinteiseen tapaan.

– Kokoonnuimme tämän jälkeen puheenjohtajien kanssa pohtimaan seuraavaa askelta. Vuonna 2018 pidetyssä kokouksessa sovittiin, että viedään remonttihanketta yhdessä eteenpäin Jaaninalueen Huolto Oy:n hallinnoimana, Mika Varpula kertoo.

– Taloyhtiöiden hallitukset ovat samalla aalto­pituudella ja asioita käsitellään avoimessa hengessä. Ryhmähankkeessa yhteinen etu on myös kunkin yhtiön etu. Tavoitteena on säästää kustannuksia ja aikaa.

Hyviin puoliin kuuluu sekin, että alue ei ole monta vuotta peräkanaa putkiremonttityömaata. Nyt remontit voidaan viedä läpi parissa vuodessa, kun niihin olisi voinut yksittäin toteutettuna mennä aikaa tuplaten enemmän.

Jaanin alueen talot sopivat kaikin puolin hyvin ryhmäkorjauskohteeksi. Ne sijaitsevat lähellä toisiaan ja niissä on käytetty samoja rakennus­teknisiä ratkaisuja.

Putkiremonttihankkeen projektinjohtajana, suunnittelijana, valvojana ja lämmöntuotanto­tavan hankesuunnittelijana toimii RTC Vahanen Turku Oy. Projektissa panostetaan viestintään ja asukasyhteistyöhön, ja käytössä on Vahasen Remonttikaveri-palvelu.

Jaanin alueen talot sopivat hyvin ryhmäkorjauskohteeksi. Ne sijaitsevat lähellä toisiaan ja niissä on käytetty samoja rakennusteknisiä ratkaisuja, toteavat isännöitsijä Mika Varpula (vas.), valvoja Tero Rönnemaa ja urakoitsijayrityksen toimitusjohtaja Riku Peltonen.

Iso hanke kiinnosti urakoitsijoita

Urakkaa kilpailutettaessa kävi toteen, että ryhmä­korjaushanke saa urakoitsijoiden mielenkiinnon heräämään.

– Kyseessä on mittava hanke laajuudeltaan ja kustannuksiltaan. Näin ollen puntaroimme huolella ne rakennusliikkeet, joita lähestyttiin. Tarjoukset pyydettiin kunkin taloyhtiön yksittäisestä saneerauksesta ja ryhmäkorjaushankkeesta. Vastaukset osoittivat, että putkiremonttien toteuttaminen ryhmähankkeena säästää taloyhtiöiden kustannuksia.

Urakoitsijalta saatujen tarjousten pohjalta urakkaneuvotteluihin edettiin neljän yrityksen kanssa, näistä yksi oli työyhteenliittymä.

– Pyysimme työlle viiden vuoden takuun, vaikka moni epäili yritysten suostumista niin pitkään takuuaikaan. Tämän kuitenkin hyväksyi kolme neljästä eli 75 prosenttia, Mika Varpula kertoo.

Urakkaneuvottelujen kautta hankkeen päätoteuttajaksi valittiin turkulainen korjaus­rakentamiseen ja linjasaneerauksiin erikoistunut Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy. 

Rahoitusneuvottelut pankkien kanssa sujuivat niin ikään mallikkaasti.

– Tarjouspyyntö lähetettiin kahdeksalle pankille, joista neljältä saatiin potentiaaliset tarjouk­set. Hyvään lopputulokseen vaikutti se, että taloyhtiöistä on pidetty huolta eikä korjausvelkaa ole syntynyt. Esimerkiksi julkisivut on saneerattu, ikkunat vaihdettu ja hissit kunnostettu, Varpula luettelee.

Taloyhtiöiden taloudellisesta varautumisesta tulevaan kertoo osaltaan se, että hankkeen toteutussuunnittelun kustannukset pystyttiin maksamaan suoraan kassasta – ilman lainarahaa.

Kaikki neljä taloyhtiötä päätti toteuttaa putkiremontin perinteiseen tapaan. Remontit viedään läpi parissa vuodessa, Tero Rönnemaa (oik.) ja Mika Varpula sanovat.

Putket ja paljon muuta

Ryhmäkorjaushankkeen valmistelevat työt käynnistyvät Jaanin alueella kesän mittaan. Huoneistoissa työt alkavat syyskuun alussa 2020. Kaiken pitäisi olla valmista vuoden 2022 tammikuussa, tosin pihatöitä mahdollisesti jää seuraavaan kesään.

Linjasaneeraus tehdään perinteiseen tapaan eli asennetaan uudet viemäriputket ja vesijohdot sekä saneerataan asuntojen märkätilat. Lisäksi uusitaan talokeskukset ja sähkönousut. Taloihin tehdään yleiskaapelointi nykyaikaisia verkkoyhteyksiä varten.

Keittiöihin asennetaan uudet putket ja viemärit sekä uusitaan osin sähköt: lisätään maadoitettuja pistorasioita ja vikavirtasuoja sekä tuodaan liedelle kolmivaihesyöttö. Varsinaiset keittiöremontit jäävät osakkaiden tilaamiksi ja maksettaviksi lisätöiksi.

Taloyhtiöiden pesutuvat ja saunat saneerataan. Osa löylyhuoneista rakennetaan esteettömiksi.

Varastotilat järjestellään uudelleen ja niin kutsutut kanahäkit vaihtuvat nykyaikaisiin teräs­verkkovarastoihin. Porrashuoneiden pinnat käydään läpi ja asennetaan uusi valaistus.

Piha-alue myllätään kokonaan. Kiinteistöille rakennetaan uudet salaojat ja uusitaan talojen välissä olevat kanaalit sekä porataan lämpö­kaivot ja rakennetaan maalämmön keruuputkisto. Kunhan putki- ja energiaremontit on saatu valmiiksi, koko alue kunnostetaan pihasuunnitelman mukaisesti mukaan lukien pihavalaistus.

Linjasaneeraushankkeen kustannusarvio on yli 17 miljoonaa euroa. Remontin neliöhinta vaihtelee taloittain: lamellitalossa kustannukset ovat noin 800 ja pistetaloissa noin 700 euroa neliömetriä kohti. Isännöitsijä Mika Varpula toteaa, että linjasaneeraus on kattava pakkaus ja ei ole suoraan verrattavissa muihin linjasaneerauksiin.

Kaukolämmössä olevista taloyhtiöistä kolme siirtyy maalämpöön ja tämän lisäksi kahteen rakennetaan poistoilman lämmön talteenotto. Yksi taloyhtiö jättäytyi pois energiaremonttihankkeesta.

Energiaremontit samaan aikaan

Linjasaneeraushankkeen yhteydessä toteutetaan energiaremontit. Kaukolämmössä olevista taloyhtiöistä kolme siirtyy maalämpöön ja tämän lisäksi kahteen rakennetaan poistoilman lämmön talteenotto. Yksi taloyhtiö jättäytyi pois energiaremonttihankkeesta.

Isännöitsijä Mika Varpulan mukaan energiakaivot poraa Rototec Oy. Alueelle porataan 54 energiakaivoa, joiden syvyys vaihtelee 310 ja 345 metrin välillä. Poraus­metrejä kertyy yhteensä noin 18 000 metriä. 

– Talotekniset työt ja lämmön talteenottojärjestelmän urakoi turkulainen Tipitek Oy ja pumput toimittaa Kaukora Oy Raisiosta. Näin suositaan lähialueen yrityksiä, Varpula sanoo.

Energiaremonttien hinta on noin 1,5 miljoonaa euroa.

– Investoinnin takaisinmaksuajaksi on laskettu noin kymmenen vuotta ja tämä vaihtelee yhtiöittäin. Takaisinmaksuaika saattaa laskea muutamalla vuodella. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta on mahdollisuus hakea energia-avustusta. Tämä uusi avustusmuoto tuli Jaanin alueen taloyhtiöiden kannalta hyvään saumaan ja hakemukset on jätetty sisälle, Mika Varpula kertoo.

Ryhmäkorjaushankkeen valmistelevat työt käynnistyvät Jaanin alueella kesän mittaan. Huoneistoissa työt alkavat syyskuun alussa 2020. Kaiken pitäisi olla valmista vuoden 2022 tammikuussa, tosin pihatöitä mahdollisesti jää seuraavaan kesään.

Teksti Irene Murtomäki | Kuvat Aki Aro