Sukituksella joustavuutta taloyhtiön talotekniikan kunnostukseen

Monissa linjasaneerauksissa sukkasujutus eli sukitus on mukana ainakin pohjaviemärien kunnostuksessa. Sukituksen työkalut, menetelmät ja materiaalit ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja alalle on luotu sertifiointijärjestelmä takaamaan työn laatu.

Sukitusvalvonta Pro Oy:n toimitusjohtaja Heikki Jyrämä ja projektinjohtaja Marko Soikkeli ovat olleet taloyhtiöiden sukitusremonteissa mukana alusta asti.

– Ensimmäinen pystylinja meidän työhistoriamme aikana sukitettiin kerrostalossa Ruskeasuolla vuonna 2009. Kiinteistöjen sisällä on nyt sukitettu reilut 10 vuotta, mutta tekniikka on jo vanhaa, Jyrämä kertoo.

Sukkasukituksessa epoksissa kyllästetty ja sen jälkeen mankeloitu sukka ammutaan paineilmalla viemäriin. Kovetuttuaan sukasta tulee itsekantava putki vanhan putken sisään.

Ensimmäisissä kiinteistöjen sisäisissä sukituksissa oli hankaluutena putkihaarojen avaus, josta puuttui standardiratkaisu. Sukitus tarkoitti alkuvuosina myös sitä, että pienimpiä putkia jouduttiin sukituksen sijaan pinnoittamaan, koska sukkavalikoima oli rajallinen. Sittemmin putkihaarojen avaukseen on saatu työkalut ja menetelmät, ja yhä pienempiä putkia pystytään sukittamaan.

– Nyt urakoitsijat pääsääntöisesti pystyvät sukittamaan kaikki viemäriputket, Soikkeli toteaa. Sukkavalikoima on laaja: jäykkiä sukkia suorille osuuksille ja joustavia sukkia mutkakohtiin.

– Käsienpesualtaiden halkaisijaltaan 50-millimetriset putket saadaan sukitettua, mutta 32 millin putket ovat haastavia, koska niihin ei saada asennettua sukkaa putken liian pienen sisähalkaisijan takia. Näihin haaroihin sukituksen sijaan asennetaan uudet putket pintavetoina, mikä ei aina ilahduta tilojen käyttäjiä, Jyrämä sanoo.

Sukituksia tekevät työntekijät suojautuvat kovettumattoman epoksin ihokosketukselta suojahanskoilla, muovisilla hihasuojilla ja muoviesiliinalla työvaatteiden päällä. Tarvittaessa käytetään myös hengityksensuojaimia. Asukkaita suojellaan kemikaalien hajuhaitoilta huolellisella kemikaalien säilytyksellä, huolellisilla työtavoilla ja hyvällä ilmanvaihdolla työskentelyalueella.

Käykö vai ei?

Heikki Jyrämä sanoo, että jos kaikki viemärin pystylinjan kylpyhuoneet korjataan samalla kertaa, saattaa olla järkevää tehdä perinteinen putkiremontti ja uusia myös viemärit.

Jos talossa on paksut kiviseinät, eikä niitä haluta rikkoa putkien uusimisen vuoksi, ratkaisu on Jyrämän mukaan sukitus.

Sukitus käy silloinkin, kun halutaan uusia kylpyhuone ja muuttaa lattiakaivon paikkaa.

– Lattiakaivoon tulee siirtymän mittainen uusi muoviputki ja entinen viemäri sukitetaan. On olemassa toimiva ratkaisu sukitetun putken katkaisuun ja liittämiseen uuden putken kanssa, Jyrämä kertoo.

– Putkiremonteissa mennään usein kylpyhuone edellä. Se kulma käy myös sukitukselle, mutta hankesuunnittelu ratkaisee. Hankesuunnittelussa pitää mennä yhtiö edellä. Suunnittelijan on tarjottava ratkaisut, jotka parhaiten palvelevat kutakin taloyhtiötä, hän sanoo.

Ennen sukitukseen ryhtymistä viemäriverkoston kunto pitää selvittää. Kuntotutkimuksen teko kuuluu ammattilaisille. Työhön kuuluu silmämääräisiä arviointeja, videokuvauksia, tarvittaessa koepalojen ottoa ja niiden laboratoriotutkimuksia ja joskus röntgen- ja ultraäänikuviakin. Sukitettavaksi kelpuutettu viemäri puhdistetaan painepesulla ja valurautaiset viemäriputket jyrsitään puhtaaksi. Puhdistuksen jälkeen putkisto videokuvataan uudestaan ennen töiden aloittamista. Kamerat viedään putkiin myös sukituksen valmistuttua.

Joskus sukitusvaihtoehto jätetään syrjään, koska viemärien uskotaan olevan niin huonossa kunnossa, ettei niitä voi sukittaa.

– Pari sellaista kohdetta on tullut vastaan 12 vuoden aikana. Vuonna 2010 yksi sukituskohde keskeytettiin viemärien puhdistuksen aikana, mutta sen jälkeen puhdistukseen on tullut lempeämpiä työkaluja, Jyrämä kertoo ja muistuttaa, että sukitus on mahdollista, vaikka vanhassa putkessa olisi reikiä.

Soikkelin mukaan sukitus on hyvä vaihtoehto, kun rahat eivät riitä laittamaan kaikkea kuntoon kerralla.

– Sukitus mahdollistaa kiinteistön eri järjestelmien teon yhtä aikaa tai erikseen. Ensin vaikka viemärin sukitus, sitten huonokuntoisten kylpyhuoneiden korjaus, seuraavaksi vesiputkien uusiminen ja lopuksi ilmanvaihdon korjaus.

– Talotekniikka ei hajoa kerralla, mutta ennakoiva korjaus on tärkeää. On suuri riski, jos jäädään odottamaan, että kaikki järjestelmät ovat peruskorjauksen tarpeessa. Kun korjataan pikkuhiljaa, lainakulut pysyvät pienempinä, mutta kaikki tulee silti tehdyksi, Marko Soikkeli sanoo.

Laivanrakennustekniikan diplomi-insinööri Heikki Jyrämä (vas.) on ollut sukkasukitusten kanssa tekemisissä vuodesta 2008 lähtien. Marko Soikkeli tuli Jyrämän yritykseen projektijohtajaksi vuonna 2019 tuhansien sukituksien kokemuksella. – Yhdenkin viemärivuodon jälkeen pitäisi ryhtyä suurempaan remonttiin. Vuodoista aiheutuvien vahinkojen korjauksilla maksaa jo ison osan koko putkiston sukituksesta, miehet toteavat.

Virheistä on opittu

Marko Soikkelin mukaan joskus on tullut palautetta, että vuonna 2009 sukitettu viemäristö ei ole enää kunnossa, vaikka sukitukselle oli luvattu ainakin 30 vuoden kesto.

– Yleensä näissä tapauksissa viemäreitä ei ole sukitettu vaan ne on pinnoitettu ja pinnoitus on alkanut lähteä irti. Pinnoitus ei ole sukitusta, mutta pinnoitetun putken sukitus on mahdollista, Soikkeli sanoo.

Soikkelin mukaan pinnoituksia tehdään edelleen, koska se on halvin tapa viemärisaneerauksen toteutukseen, jos taloyhtiö ei saa lainaa vaan joutuu säästämään rahat remonttiin. Pinnoituksella saadaan Soikkelin mukaan kuitenkin vain 10 – 15 vuoden ratkaisu viemäreihin.

Aina ei ole sukituskaan onnistunut.

– On ollut tietämättömyyteen perustuneita tapauksia, joissa sukka ja epoksi eivät sopineet yhteen. Tuloksena sukitetun putken sisäpinta on kuplinut jopa pingispallon kokoisia kuplia, jotka ovat aiheuttaneet tukkeutumia viemäriin, Heikki Jyrämä kertoo.

– Sellaiset virheet on onneksi korjattu takuutyönä. Virheistä opittiin se, että alalle tarvittiin sertifiointia.

Eurofins Expert Services Oy eli entinen VTT Expert Services myöntää sukitukseen liittyviä vapaaehtoisia sertifikaatteja sukitusta tekeville yrityksille sekä viemärisaneeraaja-sertifikaatteja henkilöille. Yritys saa sertifikaatin vain, jos toiminta on täysin standardien mukaista.

Heikki Jyrämän mukaan suomalaiset ovat kiinteistöjen sisäisten viemärien sukituksessa maailman ykkösiä ja kouluttavat alan toimijoita Euroopassa ja USA:ssa.

Sukitusurakoitsijoita on tällä hetkellä yli sata, ja markkina kasvaa edelleen. Jyrämä on tyytyväinen, että sukituksen suosion nousu on ollut tasaista. Yksi poikkeama tasaisuudessa oli vuonna 2011, kun valtio myönsi remonttiavustusta.

– Silloin tehtiin paljon sukituksiakin kiireellä, ja sen jälkeen oli hyvin vähän töitä. Sukituksen suosio on tuonut uusia toimijoita alalle eikä kaikilla ole riittävää kokemusta. Kasvava ala houkuttelee myös huijareita.

– Jos kyseessä on 100 000 euron sukituskohde, sitä ei voi tehdä 70 000 eurolla. Joku taloyhtiö kokeili alihintaista urakoitsijaa, ja sai vain puolet putkistaan sukitetuiksi, Marko Soikkeli kertoo.

Monenlaista sujutusta

Viemärin sisäpuolisissa korjausmenetelmissä kahtena päälinjana on sujutukset ja pinnoitukset. Niitä yhdistää vanhojen putkien jättäminen paikoilleen ja saneerauksen teko putken sisäpuolelle. Sujutukset ja pinnoitukset ovat olleet pitkään teollisuus- ja vesihuoltolaitosten ratkaisuja, asuinrakennuksissa näistä on kokemusta reilun kymmenen vuoden ajalta.

Pinnoituksissa puhdistetun viemäriputken sisäpinnalle ruiskutetaan esimerkiksi epoksi- tai polyureapinnoite. Pinnoitusta pidetään sujutuksia lyhyempiaikaisena ratkaisuna.

Sujutusvaihtoehtoja ovat esimerkiksi sukkasujutus, muotoputkisujutus ja pitkäsujutus, kirjoittavat kehittämispäällikkö Tuija Kaunisto ja tutkija Aino Pelto-Huikko Satakunnan ammattikoulu SAMK:n Vesi-Instituutti Wanderin julkaisussa ”Viemäreiden sisäpuoliset saneerausmenetelmät” (2014).

Sukkasujutus eli sukitus sopii kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille viemäreille maassa ja rakenteiden sisällä. Sukkasujutuksessa vanhan putken sisälle rakentuu kokonaan uusi muoviputki. Polyesterihuovasta tai joustavasta polyesterikudoksesta tehty sukka kyllästetään kaksikomponenttisella epoksilla. Märkä, epoksinen sukka asennetaan vanhan putken sisään paineilman avulla. Paineilmaa käytetään myös sukan pitämiseksi avoimena, kunnes se on kovettunut putken muotoon.

Muotoputkisujutuksessa lämmitetty, toiselta laidaltaan litistetty muoviputki vedetään korjattavan putken sisälle. Uusi putki palautetaan pyöreäksi paineilmalla. Muotoputkisujutusta voidaan käyttää pohja- tai tonttiviemäreissä tai sadevesiputkissa, joissa on vähän liittymiä.

Pitkäsujutuksessa korjattavaan putkeen vedetään tai työnnetään uusi, halkaisijaltaan entistä pienempi muoviputki. Pitkäsujutusta käytetään pääasiassa maanvaraisille viemäreille rakennusten ulkopuolella. Pitkäsujutus sopii myös viemäreille, joissa on pientä poikittaissiirtymää tai juurien tunkeutumista putken sisään, Kaunisto ja Pelto-Huikko kirjoittavat.


Teksti ja kuvat: Jaana Ahti-Virtanen