Kuva: Pixabay

Mikkeliin halutaan Sinisen biotalouden osaamiskeskus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Mikkelin vesiliikelaitos ja Ramboll Finland Oy ovat tehneet sopimuksen Sinisen biotalouden osaamiskeskuksen kehittämisyhteistyöstä. Kehittämisyhteistyön tavoitteena on luoda pohja ja etsiä sopivat toimijat Sinisen biotalouden osaamiskeskukselle Mikkeliin.

Kuva: Pixabay

Mikkelin EcoSairilassa uuden kallion sisään rakennettavan jätevedenpuhdistamon yhteyteen toteutetaan monipuoliset jätevedenpuhdistuksen sekä veden kierrätyksen tutkimus-, kehitys- ja pilotointiympäristöt. Alueen TKI-organisaatiot, julkiset toimijat, yritykset sekä rakennettava infrastruktuuri muodostavat valtakunnallisesti ainutlaatuisen alustan vesiosaamiseen liittyvän TKI- ja koulutustoiminnan sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiselle. Tälle alustalle syntyy Sinisen biotalouden osaamiskeskus.

– Mikkelin kehitysyhtiö Miksei ja Mikkelin vesiliikelaitos halusivat löytää Sinisen biotalouden osaamiskeskuksen kehittämistyöhön osaavan, asiantuntevan ja sitoutuneen kumppanin. Kehittämishankkeen kiinnostavuudesta kertoo se, että järjestettyyn kilpailutukseen osallistui kaikkiaan kahdeksan valtakunnallisesti merkittävää vesiosaamiseen ja kiertotalouteen erikoistunutta konsulttiyhtiötä. Korkeatasoisista kilpakumppaneistaan Ramboll Finland Oy erottui edukseen vahvalla ja monipuolisella osaamisellaan sekä laajalla kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöverkostollaan, kertoo EcoSairilan ohjelmakoordinaattori Panu Jouhkimo.

– Nyt yhdessä Rambollin kanssa MikseiMikkeli ja Mikkelin Vesilaitos hakevat toimijoita Sinisen biotalouden osaamiskeskukseen hyödyntämään ja vahvistamaan alueen vesiteknologian osaamista, verkostoja ja infrastruktuuria. Toimintaympäristö on avoin kaikille yrityksille ja toimijoille.

– Mikkelin Vesilaitos tarjoaa osaamiskeskuksen käynnistysvaiheessa käytännön yhteistyömahdollisuuksia uuden jätevesipuhdistamon laite- ja prosessikehityksessä. Myöhemmin toimintaa voidaan ulottaa koskemaan koko vesihuoltosektoria, toteaa Mikkelin vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki.

– Tavoitteena on uuden TKI- ja koulutustoiminnan synnyttäminen, uusien ratkaisujen kehittäminen kunnalliseen jätevedenkäsittelyyn sekä jäteveden puhdistuksen ja veden kierrätyksen ratkaisujen kaupallistaminen kansainvälisiksi vientituotteiksi.

Sinisen biotalouden osaamiskeskuksen kehittäminen on osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa EcoSairila – kierrätyksen ja vihreän liiketoiminnan keskus -hanketta. Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus.