Mekaaninen, elektromekaaninen vai älykäs? Lukituksen monet vaihtoehdot

Ajantasainen ja käyttötarkoituksen sopiva lukkojärjestelmä kuuluu olennaisena osana kiinteistön turvallisuuteen. Taloyhtiöissä suosittuja ratkaisuja ovat perinteinen mekaaninen lukitus tai tämän ja elektromekaanisen lukituksen yhdistelmä. Älylukko, jota asukas ohjaa puhelimellaan, tekee tuloaan huoneistojen oviin, kertovat turvaurakoinnin ammattilaiset.

Taloyhtiön lukkoja ei saa huoltaa kuka tahansa, vaan lukkoja huoltavan henkilön pitää olla yrityksestä, jolla on poliisihallituksen myöntämä elinkeinolupa. Hänelle tulee myös olla paikalliselta poliisiviranomaiselta hankittu turvasuojakortti. Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Tietotekniikka on tullut myös lukitusratkaisuihin ja tarjolla on monia älykkäitä järjestelmiä.

– Mekaaniset lukitukset ovat kuitenkin edelleen varteenotettava vaihtoehto taloyhtiöissä, Turvaurakoitsijat ry:n 1. varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Katri Koskela IHL Turva Oy:stä toteaa.

– Perustaloyhtiössä on tavallisesti kaksi vaihto­ehtoa, joista lähdetään liikkeelle. Nämä ovat mekaaninen lukitus tai ohjelmoitava elektro­mekaaninen lukitus eli mekatroninen lukitus, Turva­urakoitsijoiden 2. varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Jyri Aho Avain-Asema Oy:stä kertoo.

Elektromekaanisessa lukituksessa oven lukko­runko on perinteinen lukkorunko, mutta avainpesä on elektromekaaninen. Näin saadaan yhdistettyä mekaaniseen lukitukseen ohjelmoitavuus ja kulunhallinta. Ulkonäöltään mekaaninen ja elektromekaaninen lukitus eivät eroa toisistaan.

– Ennen nykyaikaista elektromekaanista lukko­järjestelmää asennettiin etenkin isoissa taloyhtiöissä yleisten tilojen oviin kulunvalvonta­ohjain ja sähkölukko. Elektro­mekaaniset lukot ovat syrjäyttäneet tämänkaltaiset ratkaisut muun muassa hinnan vuoksi, Aho kertoo.

Lukitusratkaisuksi on tarjolla myös avaimettomia järjestelmiä, jotka ovat suosittuja omakotitaloissa, mutta taloyhtiöissä ne ovat harvinaisia. Katri Koskelan mukaan toden­näköisesti kuluu vielä aikaa ennen kuin kerros­taloissa päästään avaimettomuuteen. Mutta tähän suuntaan ollaan menossa. Esimerkiksi yksittäisen huoneiston oveen voidaan mekaanisen lukon lisäksi asentaa sisäpuolelle älylukko, joka toimii puhelimeen ladatulla sovelluksella.

– Kaiken kaikkiaan turvallisuuteen halutaan yhä kokonaisvaltaisempia älyratkaisuja niin toimistotiloissa kuin asuintaloissa. Lukituksen lisäksi tähän kuuluvat muun muassa ovipuhelin-, kamera- ja kulunvalvontajärjestelmät. Lisäksi samassa järjestelmässä voivat olla pesulavaraus ja porrashuoneiden digitaaliset näytöt, Koskela kertoo.

Mekaaniset lukitukset ovat edelleen varteenotettava vaihtoehto taloyhtiöissä, Katri Koskela sanoo.

Lukituksen kartoitus ja suunnittelu avainasemassa 

Katri Koskela ja Jyri Aho opastavat taloyhtiötä olemaan varhaisessa vaiheessa yhteydessä turva­urakoitsijaan tai lukkoliikkeeseen, kun esille nousee tarve uusia lukitus. Monen yrityksen palveluun kuuluu myös konsultointi.

– Asiantuntijalta on hyvä tilata selvitys lukituksen eri mahdollisuuksista. Kartoituksen lisäksi voidaan laatia tarjousdokumentit, joiden pohjalta taloyhtiö kilpailuttaa lukkoliikkeet, Koskela kertoo.

Jyri Aho neuvookin kääntymään rohkeasti lukkoliikkeen puoleen ja kysymään eri vaihtoehdoista.

– Jos taloon tehdään esimerkiksi linjasaneeraus tai sähköremontti, ei sitä suunnittele talo­yhtiön hallitus tai isännöitsijä, vaan suunnittelu tilataan palveluntarjoajalta. Lukitus kuuluu tähän samaan kategoriaan, Aho toteaa.

Taloyhtiökohteen kartoituksessa otetaan huomioon muun muassa sen erityispiirteet, käyttötarkoitus ja tulevaisuuden tarpeet.

– Mikäli kyseessä on pieni taloyhtiö, jossa asukkaat eivät vaihdu eikä avaimia katoa, valitaan useimmiten mekaaninen lukitus, koska se on selkeästi edullisin ratkaisu, Koskela toteaa.

– Jos kohteena on iso taloyhtiö, jossa on iso vaihtuvuus eli asuntoja myydään usein ja niitä vuokrataan ulkopuolisille paljon, päädytään yleensä elektromekaaniseen ratkaisuun etenkin yleisissä tiloissa mutta myös asunnoissa. Sen kustannustehokkuus elinkaaressa on parempi verrattuna mekaaniseen lukitukseen. Elektromekaanisen lukon sarjoitus on edullisempaa, ja kadonnut yksittäinen avain voidaan poistaa helposti koko järjestelmästä.

Jyri Aho kertoo, että taloyhtiöiltä tulevissa tarjouspyynnöissä kysytäänkin usein tarjous sekä mekaanisesta lukituksesta että elektro­mekaanisesta lukituksesta.

– Taloyhtiön edustajien kanssa käydään keskusteluja eri vaihtoehdoista. Jos tarjouspyynnössä halutaan tietty lukitusjärjestelmä, joka ei urakoitsijan mielestä sovi kyseiseen kohteeseen, niin tästä kyllä kerrotaan.

Monia mietityttää, voidaanko elektro­mekaaninen lukitus asentaa vanhoihin rakennuksiin. Ahon mukaan talon ikä ei ole este nykyaikaiselle lukitukselle. 

– Vanhoissa rakennuksissa on yleensä puuovet, joihin on mahdollista vaihtaa koko lukkojärjestelmä eli vastarauta, lukkorunko ja elektro­mekaaninen avainpesä. Uudemmissa taloissa usein riittää, että vaihdetaan ainoastaan uusilla ominaisuuksilla olevat avainpesät.

Elektromekaanisessa lukituksessa mekaaniseen lukitukseen saadaan yhdistettyä ohjelmoitavuus ja kulunhallinta, Jyri Aho kertoo.

Patentti umpeutumassa – aika vaihtaa lukot 

Lukituksen uusiminen tulisi Katri Koskelan ja Jyri Ahon mukaan ottaa tarkasteluun, kun mekaanisen lukon patentti on umpeutumassa.

– Kun patenttisuoja loppuu, voi avaimia teettää missä tahansa. Jos yksikin mekaanisen lukoston yleisavain on teillä tietämättömillä, on ainoa vaihtoehto koko järjestelmän uusiminen. Valitettavasti taloyhtiöt eivät välttämättä ota yleisavaimen katoamista tosissaan, vaan asiaan havahdutaan vasta, kun johonkin asuntoon on murtauduttu ilman murtojälkiä, Aho toteaa.

Lukituksen uusiminen voi Koskelan mukaan tulla ajankohtaiseksi myös siinä vaiheessa, kun mekaanisten lukkojen huoltovara loppuu.

– Mikäli sarjoitusta ei voida tehdä eikä tiedetä, kuinka monella henkilöillä on avain, on hyvä uusia koko lukitusjärjestelmä.

Lukkoremontti toteutetaan tänä päivänä usein jonkun muun remontin yhteydessä.

– Meidän liikkeen työmaista nykyisin noin neljännes on kohteita, joissa lukitus uusitaan esimerkiksi ovien vaihdon tai porrashuone­remontin yhteydessä. Ennen tämä oli harvinaisempaa, mutta nyt yhä yleisempää, Aho toteaa.

Lukkoremontit ovat kysyttyjä etenkin 1970- ja 1980-lukujen taloissa, jotka ovat tulleet peruskorjausikään. Toisaalta vanha mekaaninen lukitus 1950-luvulta voi olla edelleen toimiva ratkaisu. Nämä kohteet ovat tyypillisesti pieniä taloyhtiöitä, joissa on vähän vaihtuvuutta.

Lukkojen huolto kerran vuodessa 

Ilman huoltoa lukon käyttöikä lyhenee merkittävästi. Suositeltavaa olisi katsastaa lukko sekä oviympäristö muutoinkin vuosittain.

– Taloyhtiön lukkoja ei saa huoltaa kuka tahansa, vaan lukkoja huoltavan henkilön pitää olla yrityksestä, jolla on poliisihallituksen myöntämä elinkeinolupa. Hänelle tulee myös olla paikalliselta poliisiviranomaiselta hankittu turvasuojakortti. On myös huomioitava, että jos lukkoa pitää korjata, ei tarvittavia varaosia voi hankkia mistä tahansa, vaan liikkeellä pitää olla tuotteiden jälleenmyyntioikeus, Jyri Aho kertoo.

Eri lukot tarvitsevat erilaista huoltoa. Tyypillisesti lukko öljytään, mutta kuinka paljon öljyä tarvitaan, riippuu lukosta.

Jos taloyhtiö hankkii älytoiminnallisen lukitusjärjestelmän, Katri Koskela suosittelee tekemään lukkoliikkeen kanssa huoltosopimuksen. Lukkoliike kiertää kiinteistön kerran vuodessa käyden läpi lukituksen toimivuuden kuten kellojen oikea-aikaisuuden.

Älylukkoihin liitetään myös kyberturvallisuus.

– Suomalaisten lukkovalmistajien tuotteissa on korkeimmat mahdolliset suojaustasot, ja lukkojärjestelmät ovat läpikäyneen standardien mukaiset testaukset. Asiakkaan ei myöskään tarvitse huolehtia päivityksistä, sillä ne kuuluvat lisenssimaksuun ja ovat lukkotoimittajan vastuulla, Katri Koskela sanoo.

– Lukkojärjestelmän tietoturvasuoja on vahva ja samaa luokkaa kuin mihin on totuttu pankki­asioissa. Kotimaiset lukkovalmistajat pitävät suojauksen ajan tasalla jatkuvilla päivityksillä. Niiden palvelimet ovat EU-alueella ja palvelun tarjoajat on sertifioitu, joten sen suhteen asiakkailla ei ole syytä huoleen, Jyri Aho toteaa.

Teksti: Irene Murtomäki