Etualalla vanha terminaalirakennus. Kuva: Lauri Rotko

Malmin lentokentän terminaaliin tulossa vuoden mittainen remontti

Malminkentän vanhan terminaalirakennuksen teknisen peruskorjauksen on tarkoitus alkaa toukokuussa 2023. Korjaus kestää noin vuoden. Helsingin kaupunki haluaa, että terminaalirakennus tarjoaa remontin jälkeen palveluita alueen asukkaille ja muille kävijöille. 

Etualalla vanha terminaalirakennus. Kuva: Lauri Rotko

Malminkentän vanhassa terminaalirakennuksessa on Helsingin kaupungin omistuksen aikana tehty vain pienimuotoisia korjaustöitä, ja tehtyjen selvitysten mukaan korjaukset ovat nyt välttämättömiä. Kaupungin mukaan nyt tehtävillä korjauksilla turvataan rakennuksen pysyminen käyttökunnossa.Rakennus on valmistunut vuonna 1938 arkkitehtien Martti Välikankaan, Dag Englundin, Vera Rosendahlin ja Onni Ermalan suunnittelemana. Rakennus on kaupungin mukaan ollut edistyksellinen muunneltavuudessaan. Rakennuksessa ei ole kantavia väliseiniä, joten pohjaratkaisuun olisi tulevaisuudessa helppo tehdä muutoksia. Talon siipiosat toteutettiin alun perin siten, että niitä olisi voinut korottaa yhdellä kerroksella. Kokeellinen teräsbetoniseinärakenne teki mahdolliseksi ympäri talon avautuvat nauhaikkunat. Nauhaikkunat yleistyivät vasta 1960-luvulla.

Nyt korjausta vaativat erityisesti talon vesi- ja viemäriputkistot. Lisäksi korjataan muun muassa ilmanvaihtojärjestelmää ja sähköteknisiä järjestelmiä. Myös osa julkisivusta sekä vanhat ikkunat ja ovet korjataan.

Kaupungin mukaan korjaukset tehdään arvokkaan rakennuksen alkuperäisiä ratkaisuja kunnioittaen. Tilamuutoksia ei tehdä. Rakennukseen jää korjausten
jälkeenkin muuta kunnostettavaa, ja laaja perusparannus tulee tehtäväksi myöhemmin, kaupunki toteaa.

Kaupungin tavoitteena on, että Malminkentän alue pysyy käytössä ennen asuntorakentamisen alkamista ja myös rakentamisen aikana. Joulukuussa 2022 lainvoiman saaneet Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaava-alueet ympäröivät vanhaa terminaalirakennusta.

Vanha terminaalirakennus tyhjennetään korjaustöiden ajaksi. Nykyisin talossa toimii ravintola ja 15 muuta vuokralaista. Remontin valmistuttua tilat on tarkoitus laittaa uudelleen vuokralle. Kaupungin tavoitteena on, että rakennus tarjoaa palveluita alueen asukkaille ja käyttäjille ja että sen toiminta tukee Malminkentän kehittämistä ja väliaikaiskäyttöä.