Jännevirran silta. Kuva: Lujabetoni.

Lujatalo-konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia

Lujatalo-konsernin liikevaihto nousi vuonna 2017 544,7 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvuprosentti oli 9,7. Liikevoitto oli 27,7 miljoonaa euroa, liikevoittoprosentti pysyi 5,1:n tasolla. Luja-yhtiöihin kuuluvat Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy.

Jännevirran silta. Kuva: Lujabetoni.

Konsernin omavaraisuusaste kasvoi 46,7 prosenttiin (2016: 43,8 %). Luja-yhtiöiden henkilöstömäärä vuonna 2017 oli 1456, kasvua edellisvuodesta oli 6,7 prosenttia. Tutkimus- ja kehitystyöhön vuonna 2017 annettiin 16 henkilötyövuotta.

Lujatalo-konsernin sisaryhtiö Fescon Oy ei kuulu juridiseen konserniin, mutta se toimii Luja-brändin alla. Fesconin liikevaihto vuonna 2017 oli 23,3 miljoonaa euroa (2016: 21,6 miljoonaa euroa).

Kaikkien Lujayhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli 575 miljoonaa euroa (2016: 537 miljoonaa euroa).

– Olemme erittäin tyytyväisiä viime vuoden tulokseen. Vilkkaassa suhdanteessa pystyimme kehittämään toimintojamme ja vahvistamaan niitä investoinneilla. Lujatalon maine hyvänä asuntorakentajana näkyi siinä, että viime vuonna myimme ennätykselliset 583 Lujakotia ja urakoimme yli 1400 asuntoa. Luja on perheyhtiö, ja se herättää luottamusta asiakkaissamme. Vahvaa rahoitusasemaamme kuvaa hyvin se, että kaikki vuoden 2017 investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella, hallituksen puheenjohtaja Hannu Isotalo sanoo.

Lujatalo Oy:ssä otettiin käyttöön vuonna 2017 Lujariihi-yhteistoimintamalli, jonka avulla kaikki rakennushankkeen osapuolet osallistetaan hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen niin, että lopputulos on paras mahdollinen. Lujariihi-yhteistyömallia hyödyntäen Lujatalo sai kaksi isoa allianssihanketta: Helsingin Taideyliopiston ja Tikkurilan kirkon projektit.

Betoniteollisuudessa kysynnän veturina toimi edelleen vilkas pääkaupunkiseudun asuntorakentaminen. Lujabetoni teki kaikkien aikojen suurimman tuotekehitys- ja investointiprojektinsa ja toi markkinoille Luja-Superlaatan välipohjarakentamiseen. Lujabetonin liikevaihto vuonna 2017 oli 156 miljoonaa euroa (2016: 150).

Vuonna 2018 Lujatalo siirtää liiketoiminnan painopistealuetta strategiansa mukaisesti entistä enemmän sekä neuvottelu- että kehityshankkeisiin. Samoin Lujatalo tulee jatkossa olemaan kaavoituksen erityisosaamisen kautta entistä aktiivisempi kaupunki- ja lähiöalueiden kehittäjä.

Lujabetonin päämarkkinoilla odotetaan suhdanteen säilyvän edelleen hyvällä tasolla, joskin Ruotsin markkina on laskussa. Vuoden 2018 aikana lujabetoni aloittaa tuotannon Järvenpään-tehtaassa ja investoi vähintään yhteen uuteen tehtaaseen.

Vuonna 2018 Fescon panostaa erityisesti julkisivu, laatoitus- ja tasoitetuotteiden sekä hiekkatuotteiden tuotekehitykseen, markkinointiin ja jakeluverkoston rakentamiseen. Tuotannossa investoidaan tuotannon tehokkuuden kehittämiseen.