Kuva: Petri Kovalainen, Plugit Finland Oy

Lempäälään 40 sähköauton latausalue

Kuva: Petri Kovalainen, Plugit Finland Oy

Schneider Electric toteutti älykkään latauspistejärjestelmän yhdessä Plugit Oy:n kanssa.

”Schneider Electric oli yhdessä kumppaninsa kanssa selvä valinta Suomen suurimman latauspistekokonaisuuden toimittajaksi. Molemmilla yrityksillä on pitkä kokemus nopeasti kehittyvällä markkinalla. Ideapark investoi merkittävään sähköauton latauspisteiden kokonaisuuteen asiakkaiden toiveiden pohjalta. Ideaparkissa on luontevaa täydentää päivittäistä lataustarvetta – meillä viihdytään keskimäärin 3,5 tuntia kerrallaan ja olemme valtaväylien varrella, logistisesti sujuvassa kohdassa”, kuvaa Visa Vainiola, Ideaparkin kauppakeskusjohtaja.

Schneider Electric käyttää Lempäälässä kustannustehokasta ja skaalautuvaa teknologiaa, mikä turvaa latauspalvelun jatkuvuuden myös ruuhkatunteina, jolloin kysyntäpiikit ovat merkittäviä.

”Meidän on ratkaistava sähkönsyötön riittävyys myös silloin, kun 40 täyssähköautoa lataa yhtäaikaisesti lauantaisen kauppareissun aikana. Dynaamisen kuormanhallinnan avulla optimoidaan saatavilla olevaa kapasiteettia sen mukaan, kuinka monta autoa on kulloinkin kiinni latauspisteissä. Teknologia varmistaa myös sen, että energia jakautuu tasapuolisesti lataajien kesken”, kertoo Kim Långström, Partner-liiketoimintayksikön johtaja.

Teknologiaa hyödynnetään kaikissa suurissa Schneider Electricin latauspistekokonaisuuksissa.