Finnoon aseman maanpäälliset työt alkavat. Kuva: Länsimetro

Länsimetro: Finnoon aseman maanpäälliset työt alkamassa

Lemminkäinen Infra on aloittamassa Länsimetron Finnoon aseman maanpäälliset työt. Alueen kolme työmaa-aluetta aidataan ja tehdään tarvittavat liikennejärjestelyt. Meritien sisäänkäynnillä HSY:n varikkorakennus puretaan ja alueella tehdään myös johtosiirtotöitä. Itäpään tekniikkakuilulla kuilutyöt alkavat porapaalutustöillä, jonka jälkeen paalutus jatkuu Finnoonsillan sisäänkäynnillä.

lansimetro_finnoo
Finnoon aseman maanpäälliset työt alkavat. Kuva: Länsimetro

SRV Infra on aloittanut Kaitaan aseman itäisen sisäänkäynnin maanpäälliset työt viikolla 27. Työt alkoivat liikenteen uudelleenjärjestelyillä sekä puunkaadolla työmaa-alueelta. Työmaa-alue aidataan ja pintamaat poistetaan, jonka jälkeen työt jatkuvat ponttiseinän tekemisellä ja maankaivuulla. Alueella tehdään avolouhintaa ja kuilua louhitaan aluksi avolouhintana ja sen jälkeen alhaalta tunnelista. Avolouhinnasta varoitetaan äänimerkein. Avolouhintavaihe kestää 4-5 kuukautta.

Länsimetro rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe ulottuu Ruoholahdesta Matinkylään ja sen rakentaminen ja järjestelmäkohtaiset koekäytöt asemilla valmistuvat lokakuussa. Tämän jälkeen käynnistyvät loppuvaiheen yhteiskoekäytöt, joissa varmistetaan eri järjestelmien yhteensopivuus ja turvallisuus. Tämän hetken arvio on, että matkustajille tarkoitettu koeliikenne voi alkaa viimeistään tammikuussa 2017. Aikataulu täsmentyy lokakuussa, kun on saatu riittävästi kokemuksia testauksista.

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyväksyvät testien jälkeen turvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. Tämän lisäksi HKL päättää omalta osaltaan ajankohdan, jolloin metroliikenne voi turvallisesti käynnistyä. HSL päättää erikseen matkustajille tarkoitetun koeliikenteen aloittamisesta. Varsinaisen metroliikenteen ja liityntäbussiliikenteen käynnistämisestä HSL päättää tämän jälkeen.

Länsimetro on Suomen suurin infrahanke. Se koostuu yli 270 erillisestä urakasta. Louhintojen ja rakentamisen aikana hanke on työllistänyt yhteensä 15 800 rakentajaa. Henkilötyövuosia kertyy noin 4 500.